Hulst in oude ansichten deel 2

Hulst in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J. Brand
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4202-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hulst in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8 Hulst Buitenvest met eilandje

59. Zo zag het er rand de brede buitenvest kort na 1900 uit: slechts hier en daar een huis. Thans is er een onafgebroken bebouwing vanaf het station tot aan de Koo1straat.

60. Toen er nog echte winters waren, was de buitenvest een ideale plaats voor schaatsers en voor de liefhebbers van sleetje rijden. Ret eilandje, "Flora" voor de Hulstenaars, was tijdens de "ijsgang" een rustpunt voor de schaatsers. Men kon er warme en koude dranken en soms ook olieboilen kopen. Op de achtergrond zien we een deel van de vesting met de Gentse Poort en de torens van Ter Duinen, de St. Willibrord, het stadhuis en Baudeloo. De grotere sleden, "toesleden", zijn uit de circulatie verdwenen en aileen nog in het museum te zien.

ttut: T

Ct. ?... 4

Cit;.:avc van IIOIwrc v r\·j(;fhCll. lIubt

61. De hoge mouterijtoren met windvaan behoorde bij de bierbrouwerij "De Halve Maan", waarin het door de Hulstenaars zo geliefde zware "Javabier" werd gebrouwen. Het gebouw in het midden was een sigarenfabriekje van Eysebout, waar de "bolknak" werd gemaakt. Beide gebouwen zijn uit het stadsbeeld verdwenen, evenals de tuin van de diaconie op de voorgrond. Voor dit alles kwam een parkeerterrein in de plaats, wel nuttig, maar minder fraai.

Q . . ~

s

62. Binnen de wallen, vlak bij de poorten, vond men vroeger cafes met afspanning, waarbij de boeren als ze naar de markt kwamen hun rijtuigen konden parkeren en hun paarden stallen. Hier zien we zo'n reeds lang geleden verdwenen afspanning bij de Bagijnepoort, het Schuttershof en Kleine Bagijnestraat. De huizen rechts bestaan geen van aIle meer.

,; 1
Q
~
~
:-
..
Q
·
C
·
>
Q
·
·
~
s
.,
~ 6roet uit fiulst,

63. Een blik vanaf de wallen bij de Bagijnepoort toont ons een stukje Hulst, dat geheel is verdwenen. Op de voorgrond liggen de tuinen van hovenier Jef v.d. Walle. Rechts zien we de klompenmakerij van Schelfhout. Het langgerekte gebouw was de "bollebaan" van Dries v.d. Walle, waarin de "Eendragt" was gevestigd. De schoorsteen behoorde bij de meelfabriek van de familie Maertens.

64. Een binnensport, die eeuwenlang in Hulst op verschillende plaatsen in zogenaamde "bollebanen" werd en nog wordt beoefend, is het spel met de "maalbol". De bolderskring "Eendragt" was gevestigd bij Dries v.d. Walle.

Wal met Ve 1. Hulst

65. Buiten de Bagijnepoort zien we de wal met de bijna geheel dichtgegroeide vestinggracht. Rechts ligt nog het contrescarp met zijn volkstuintjes, zoals de oude Hulstenaars die hebben gekend en gebruikt. Door hun ligging aan de zonzijde noemden de gebruikers die stukjes tuin hun" vroegen akker". De gracht is nu schoongemaakt en het contrescarp is in een uniek wandelpark herschapen. Het is een van de mooiste stukjes van Hulst.

66. Het is vanzelfsprekend dat in Hulst, het centrum van een welvarend landbouwgebied, nu en dan landbouwtentoonstellingen werden gehouden. Bij een van die gelegenheden kon men van een schouwspel genieten, dat thans onbestaanbaar is geworden. We zien hier het voorbrengen van een kampioenen-achttal van het Belgisch trekpaardenras.

67. Zo'n landbouwtentoonstelling was een evenement van de eerste orde, hetgeen mag blijken uit het feit, dat zelfs de Koningin er belangstelling voor had. Koningin Wilhelmina werd in 1937 begroet door een tweetal, in Axelse klederdracht gestoken kinderen. Zij werd begeleid door burgemeester Truyman van Boschkapelle, pastoor E. Doens en Kamiel Plassaert. Op de achtergrond herkennen we burgeme ester B. Truffino van Hulst.

68. De landbouwers uit het Land van Hulst, georganiseerd in de "R.K. Boerenbond", waren vertegenwoordigd in een van de zalen van de landbouwschool, om hun geestelijke adviseur pastoor E. Doens te huldigen bij diens twaalf-en-een-halfjarig priesterfeest. Onder de leden van het huldigingscornite zien we onder anderen, zittend: Fr. Voet, burgemeester Van Campen van Graauw, Smet, deken P. Raps, pastoor E. Doens en burgemeester Truyman van Boschkapelle. Staand: AI. Baart, Jos Boel, ir. Dewez, Kamiel Plassaert, dierenarts Colsen, P. Stallaert, A. Langenhorst en Bern. van Mol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek