Hulst in oude ansichten deel 2

Hulst in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J. Brand
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4202-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hulst in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Toneelspelen zit de Hulstenaars in het bloed. De eeuwen door lezen we over re derijkers en tonelisten. Toneel werd gespeeld door leden van de muziek- en zangverenigingen, in de patronaten, doch oak zo maar ergens in een cafe waarachter enige zaalaccommodatie was, zoals in "De Ster" in de Overdam. De verklede en zwaar gecamoufleerde toneelspelers zijn, van links naar rechts: Peet Picavet, Gust Buysse, Fons Buysse, Staf Buysse, Martens, Peet Verwer, Frans Maas en Jan Lebbinck. Zittend: Isidoor de Bruyn, Maria Brand, Jan Emmaneel en Frans de Silva.

70. Het toneelstuk "De twee moeders" werd uitgevoerd door meisjes van het patronaat St. Martha. De speelsters waren: op de bovenste rij, van links naar rechts: Alma de Silva, Mathilde Brand, Elsa Biesbroeck, Rosa Baart en Mieke de Rijk, Zittend: Anna Baart, Alice Koene, Mathilde Baart, Marie Janssens en Clementine Brand.

71. Om haar leden de gelegenheid te geven hun kennis inzake geschiedenis en archeologie te vergroten organiseerde de in 1929 opgerichte Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" ieder jaar minstens cen excursie in het binnen- of naar het buitenland. De eerste reis ging naar Zierikzee. Velen uit Hulst en het Land van Hulst zullen op de foto, genomen voor de kerk van Zierikzee in augustus 1929, verwanten, vrienden en kennissen terugvinden.

72. Wij willen onze reportage bes1uiten met enke1e gebeurtenissen uit de rumoerige jaren 1918 en 1919. Of schoon de oor1ogvoering in de 1ucht in de Eerste Were1door1og niet kan worden verge1eken met het enorme geweld in de Tweede Were1door1og, kreeg ZeeuwschV1aanderen toch toen ook a1 te maken met bombardementen, luchtgevechten en dergelijke. Nu en dan stortte een gevechtsvliegtuig neer, zoa1s hier een Duitse verkenner, in 1918. Militairen, marechaussee en gemeentepolitie bewaakten het toestel. Onze veldwachter Wijnacker, met baard, had het alleen ook wel afgekund!

73. Enke1e dagen v66r de wapenstilstand, in november 1918, stortte op de Hogeweg, buiten de stad, een grote Duitse tweemotorige "Gotha"-bommenwerper neer, waarbij twee inzittenden werden gedood.

74. De moeilijkheden waarin Zeeuwsch-V1aanderen in 1918 dreigde te geraken door de oorlog en annexatiegeruchten waren er de oorzaak van, dat koninginnedag werd gevierd met een uitbundigheid en een enthousiasme die wij thans niet meer kennen. We zien hier de Gentsestraat en de Grote Markt vol met zingende en dansende mannen, vrouwen en kinderen, bege1eid door muziekkorpsen en praalwagens.

75. Toen het annexatiegevaar in 1919 was geweken, werden overal feesten georganiseerd. In Hulst werd een grote optocht gehouden met tientallen praalwagens en gekostumeerde groepen. De voorstellingen logen er niet om en waren fel anti-Belgisch. De bolderskring "Eendracht schept genoegen" beeldde op haar wagen de bescherming van Koningin en vaderland uit. Op de wagen zien we Jan Lijbaert en Aug. v.d. Walle. De militairen waren Ch. Josiassen en Ed. Picavet. Verder zien we op de voorgrond: E. Picavet, Fr. de Cauwer, Th. van Giesen, Guust de Silva, Hon. Vermeulen, Ch. Antheunis, Naard Freyser, Nobart Blornmaert, Ch. v.d. Velde, Ko van Giesen, Guust v.d. Vlies, P. de Bruyn, Domien Cattoir en J os. Brand.

76. Een van de wagens stelde de verzorging van Be1gische gewonden in 1914 door Hulsterse verp1eegsters voor. Een soldaat hie1d de wacht voor de Nederlandse maagd. Links van de wagen staan C. v.d. Walle en Hon. Heme1aer; de militair is meester De Waal. Rechts staat Josepha v.d. Walle. De Nederlandse maagd was Romania Cattoir.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek