IJzendijke in oude ansichten deel 1

IJzendijke in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.Ch. Cornelis
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4204-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'IJzendijke in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

IJzendijke, ontstaan even voor het jaar 1000, was ruim een eeuw later uitgegroeid tot een Vlaams stedeke, dat deelde in de welvaart van het rond die tijd zich snel ontwikkelend graafschap Vlaanderen, waarvan het deel uitmaakte. Het had stadsrechten en telde mee in de rij van zeventien handelsnederzettingen die verenigd waren in de Londense Hanze (met zetel te Brugge) voor de handel op Engeland.

Rond het jaar 1400 werd het, tegelijk met vele andere plaatsen in de streek, geheel van de aarde weggevaagd door geweldige watervloeden.

Een paar honderd meter meer zuidelijk is na honderdvijftig jaar een nieuw IJzendijke ontstaan op de schorren van de zee. De Spaanse landvoogd en Iegeraanvoerder Parma maakte zich ervan meester in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog en versterkte het tot een fort. In 1604 heeft prins Maurits dit hele gewest en dus ook het fort IJzendijke onder Nederlands bewind gebracht en het uitgebouwd tot een belangrijke vesting in de verdere strijd tegen Spanje.

Na de Vrede van Munster (1648) heeft de stad veel van zijn betekenis verloren. Pas na de val van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 is ze weer gaan opbloeien ook dank zij de infiltratie van Vlaamse gezinnen waarbij veel agrariers. Gedurende heel de negentiende eeuw was IJzendijke de meest volkrijke plaats van west-Zeeuws-Vlaanderen. In de tijd van de

laatste eeuwwisseling was het een nijver stadje met een goedbezochte weekmarkt en een florerende middenstand. Er waren ondermeer twee bierbrouwerijen, een steenbakkerij en verschiIlende klompenmakerijen. Op agrarisch gebied waren er goede ambachtsbedrijven en was IJzendijke verder bekend om de vele vlasserijen en kreeg het iets later intemationale faam als centrum van de paardenfokkerf (het Belgische zware trekpaard). Om zijn uitgesproken kleinsteedse karakter en de enigszins fiere houding van de burgeri] kreeg de plaats de spotnaam "Klein Parijs" en de bewoners zeIfwerden "azijnhalzen" genoemd. Er was vrolijkheid en vertier, er ontstonden taIrijke vriendenkringen, clubs en societeiten in het begin van deze eeuw. De weekmarkten, de kermis en diverse feesten trokken velen (ook van buiten).

Een typisch volksgebruik wordt er nog steeds in ere gehouden. Als een jongeman zijn dertigste verjaardag viert zonder dat hij een meisje de zijne kan noemen, wordt hem door zijn vrienden onder lawaai van ketelmuziek en gejoel een reusachtige houten sIeuteI aangeboden, die hem toegang moet verschaffen tot de ossenwei om zich bij zijn ongelukkige lotgenoten te voegen die niet deelnemen aan de procreatie (voortplanting). De oorlog van 1940 is een breekpunt geweest, want daarna zijn het aantal zielen, de middenstand en de opgewektheid in het stadje langzaam verminderd.

Sinds 1 april 1970 maakt IJzendijke deel uit van de vergrote gemeente Oostburg.

1. Een gezicht op het fraaie marktplein (1896) met op de achtergrond de toren van de katholieke kerk en in het midden de oude stadspomp. Men kijkt de Koninginnestraat in. Ret statige huis achter de monumentale lantaarnpaal was de pastorie van de hervormde gemeenteo In de tuin daarachter stond een kolossale beukeboom.

2. Aan de oostzijde van de Markt stonden flinke panden. Helemaal links het oude front van het nog bestaande hotel Lievens "Ret Hof van Koophandel", later vergroot met het derde pand in de rij. Ret tweede gebouw van rechts is het uit de achttiende eeuw daterende logement "La Porte d'Or". Daarnaast links woonde later de stads-op- en ornroeper. Let op de phaeton, het bekende boerenrijtuig.

zen IJ e Groote MaJ'kJ

3. De westkant van het ruime plein, dat in eerste aanleg een exercitie- en paradeplaats van het garnizoen was, vertoont enkele kapitale gebouwen. Ret eerste links is de stadsherberg "De Witte Roos" uit de begintijd van de vesting. Verderop het deftige herehuis (nu Boerenleenbank) uit de achttiende eeuw en daarnaast de kapitale woning van de familie Benteijn (begin negentiende eeuw) die het voIgende pand met het torentje, het oude magistraatshuis, in de schaduw stelt. De twee torentjes rechts daarvan bekronen het telegraafkantoor en het stadhuis.

4. De Koninginnestraat, in 1896 nog Zuidstraat genoemd, heeft links vooraan de oude gedaante van de herberg "De Gouden Leeuw". Aan de andere kant staat de toenmalige pastorie van de katholieke parochie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek