Ilpendam in oude ansichten deel 1

Ilpendam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.P. Moelker
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2886-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

I1pendam

Gezicht van af den Dijk

15. Op deze zeer oude foto, genomen vanaf de Purmerringdijk, zien we rechts van deze dijk een bomengroep. Naar aile waarschijnlijkheid zijn deze bomen nog de overbJijfselen van het bos, dat eens tot het slot IIpenstein behoorde. Geheel op de achtergrond de Hofbrug, aan weerszijden door geboomte omringd. Links de Purrnerringvaart met daarachter enige huizen van de Noord. Van het vroeger zo lommerrijke gedeeIte van het dorp is niets meer te bespeuren. Deze foto dateert zeker van v66r het jaar 1900.

l'itg' " ", 'Tromp.

02.4~. /yo4-.

cJ(. C. Xerk, cJlper.dam. &V~~.

16. Gezicht op het Oude KanaaI. Op de foto staat het jaartal vermeld. Door dit kanaal voeren vroeger de turfsehepen en andere vraehtsehepen. In dit kanaal meerde in de negentiende eeuw de veersehuit, het huisje op de voorgrond is vermoedelijk het huisje van de veerman. Naast dit huisje liep een pad van het Oude Kanaal naar de Dorpss traat dat het veerpad werd genoemd. Op de aehtergrond de broodbakkerij van Bonne, reehts daarvan het huis van De Ridder. Aan de waterkant ziet u nog de w.e.'s, die langzamerhand uit het dorpsbeeld verdwenen.

Uilg. G. Pmpe:. li;"~a,,. No. 9E66

Groe en uit ILPE~DA:f.

17. De Dorpsstraat rond hetjaar 1907. Het huis links op de voorgrond is de bakkerij van Van Steven. Rechts ziet u houten huizen, die reeds lang verdwenen zijn en vervangen door huizen met stenen voorgevel. Het vierde huis van rechts is de manufacturenwinkel van Stoving, die van Duitse nationaliteit was. Nog gedeeltelijk zichtbaar is de toren van de katholieke kerk. De stoepen en het straatje zijn door de aanleg van een nieuwe straat grotendeels verdwenen.

18. De Dorpsstraat gedurende de watersnood van 1916. Ook hier een houten looppad voor de mensen. Op de achtergrond, deels schuil gaande achter de bomen, de slagerij van Meindert Bakker. Ter bewaking van gebouwen en andere eigendommen van hen, die door het water uit hun woning waren verdreven, werd door soldaten (Ilpendamse jongens, die onder dienst waren) wacht gelopen.

19. Deze foto van de watersnood van 1916 toont ons de Kanaalstraat (thans de Dorpsstraat). Een planken looppad is aangelegd om het voetgangersverkeer doorgang te Jaten vinden naar de Jaagweg, waar tram en boot de passagiers ophaaJden en afzetten. Rechts ziet u de galanteriewinkel van G. Gunter, daarnaast de smederij van Jongejan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek