Ilpendam in oude ansichten deel 2

Ilpendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.P. Moelker
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1861-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De Oudheidkundige Commissie in onze gemeente heeft reeds veel over Ilpendam gepubliceerd. Zij blijft voortdurend bezig de historie voor u te openen. Een goede zaak, immers willen wij niet allen graag weten hoe het vroeger is geweest, hoe onze voorouders werkten, woonden en leefden?

Voor u ligt thans een boekje met bijpassende tekst over een meer jonge historie. Velen van u zullen meerdere personen en plaatsen herkennen. Herinneringen komen daarbij naar voren. Helaas is er ook uit de jonge historie veel verdwenen. Woningen zijn vervangen, straatbeelden zijn veranderd. Niet altijd ten goede, denk ik. Laten wij daarom zorgvuldig omgaan met datgene wat nog aanwezig is. Het is zeker de moeite waard.

Dit boekwerkje laat u daarom ook iets zien uit het verleden. Ik hoop dat u er met plezier in zuIt le zen en kijken.

Dank wil ik brengen aan de mensen die dit voor ons mogelijk maakten.

Ilpendam, maart 1982 De burgemeester van Ilpendam K. Kerkhoven

INLEIDING

Over de historie van de dorpen Ilpendam, Purmerland en Den IIp is al veel gepubliceerd. Ook dit boekwerkje met zijn plaatjes en praatjes geeft een beeld van het nabije verleden, van de toestand zoals die was omstreeks het jaar 1890 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Een stukje jonge historie, dat bij het zien van de - met zorg uitgekozen - foto's vele herinneringen wakker roept, terwijl datgene van het geschrevene wat in het vergeetboek was geraakt, zal herleven.

U waant zich bij het doorbladeren weer in de goede oude tijd , Was die tijd misschien niet zo goed, zij was wel anders. Dit laatste nu zullen de jongeren onder ons constateren en zij zullen zich verbazen dat deze nog maar zo kort gepasseerde periode zo verschilde van nu.

De tijd van de opgelapte overall en van de bagger-

beugel in werkverschaffing is voorbij. Wat gebleven is in de drie dorpen kunt u zelf nagaan als u zich een weinig verdiept in de historie van gisteren. Wandel ook eens met een kritisch cog door de dorpen en u zult het met mij eens zijn dat wij zuinig moeten zijn op ons historisch bezit.

Ik zou dit boekwerkje niet hebben kunnen samenstellen, indien ik daarbij niet de bijzondere hulp zou hebben gehad van de heer G. Bosschieter, wonende in Den IIp nummer 134, en de bestuursleden van de Oudheidkundige Commissie Ilpendam.

Aan hen betuig ik graag mijn dank.

H.P. Moelker voorzitter van de Oudheidkundige Commissie Ilpendam

1. In 1938 was er in Ilpendam een bewaarschool en dat was een openbare. De katholieke en de nietkatholieke kleuters gingen gezamenlijk op deze school, waarin Antje Homan vanaf 1911 de scepter zwaaide. Eerst was zij als helpster werkzaam geweest. Op de foto, van links naar rechts, op de voorste rij:

Truus Schipper, ? Stevens, Geert Slotboom, Alie Slotboom, een onbekende, Geertje Bruins en Hennie Buis. Tweede rij: Bep Stevens, Zus Langenberg, Doortje Dekker en ? Molenaar. Derde rij: Hennie Keizer, Marie van der Meer, Marie Geugjes, Jopie Geugjes, Fern Slotboom, Daman, Nel de Jong, Rinie Tromp, Nel Kool, Jannie Kolk, Miep Schipper, Bep Duin, Alie Knijn en ? Verduin. Vierde rij: Ber Dekker, Theo Schipper, Adriaan van Loenen, Henk Hooiberg, Henk Kolk, Marij Geugjes (kleuterhulp), Jan Duin, Wim Koudijs, ? Molenaar en Antje Homan (hoofd). Vijfde rij: Jaap Roemer, ? Koopmans, Jaap Leguit, ? Daman, Henk Bruins, Herman BJorn, Jan de Jong, Kees Dekker en John Dekker.

2. Foto van het geheelonthouders koffiehuis, genomen omstreeks het jaar 1925. Voor het pand, zittend aan het tafeltje, Maartje Tromp. Achter haar haar zuster Fine, gehuwd met de eigenaar A. van Nek, eveneens op deze foto voorkomend. In dit koffiehuis brak op 16 februari 1919 brand uit, Op het moment dat de brand werd ontdekt, waren er vijf geheelonthouders in de zaak aanwezig, die het vuur wisten te bedwingen.

3. Zoa1s op het bord te 1ezen staat, betreft het hier een uitstapje van de openbare 1agere school te Purmerland naar Bergen aan Zee, op 25 juli 1930. Aan dit uitstapje namen deel, voorste rij: Simon de Ridder, Harry Bais, Totje Warmerdam, Albert Evers, Will em van Vuren en Klaas Vet. Tweede rij: Dik Vet, Neel Schaap, Zus Buurs, Hillie de Geus, Tineke Dekker, Marie Breebaart, Henk Wals (Lotus), Gerrit Komen en Jantje Jager. Derde rij: Jan Konijn, Evers, Loes Schilperoort, Jans Veltrop, Tjiske de Vries, Wim Breebaart, Jan Evers, Klazien Pauw en Wim de Haan. Vierde rij: Rossenaar, Lies Bolleman, juffrouw Van Hoeven, meester Dekker, mevrouw Dekker en Piet Pauw.

4. Jan de Boer, gefotografeerd tijdens zijn wekelijkse ronde door het dorp Ilpendam om zijn klanten van petroleum te voorzien. Hij was de laatste die met een karretje door het dorp reed. Een vertrouwd beeld.

5. Louw Konijn op de bakkerswagen voor de bakkerij van zijn vader. Deze bakkerij stond op de Noord. In het verbouwde pand woont thans Gerben de Vries. Deze foto werd rand het jaar 1921 gemaakt.

6. Een doorkijkje naar de Noord in de riehting van het gemeentehuis. Op de plaats van het reehter huis staat nu de garage van het transportbedrijf C.H. Dekker en Zn. Het water aehter het dijkje, links, is de Ham, die tot het jaar 1933 als ijsbaan van de ijselub "De Ham" in gebruik was. Na de drooglegging werd daar het Van Oirsehotplantsoen aangelegd. Deze foto dateert van het begin van de jaren dertig.

7. Het interieur van de Sint-Sebastianuskerk, zoals dat er in het jaar 1906 uitzag. Tijdens een interne restauratie, uitgevoerd in het jaar 1973, werden de beelden, op deze foto duidelijk te zien, verwijderd en ze zijn niet weer geplaatst. Ook de banken zijn verdwenen.

8. Op de lei staat "Onze dag 1927, No. 15". Het is niet dat deze dames zich die dag verloven of gaan trouwen. "Onze dag" betekent een dagje naar het epilepsie-verpleeghuis van de landelijke vereniging "De Macht van het Kleine" te Haarlem. De derde dame vanaf links gezien is de collectrice van deze vereniging, de Purmerlandse Nel Oudjes, geflankeerd door haar dorpsgenoten en medewerksters Leentje Oudjes en de gezusters Jannie en Truida Lust. De foto is gemaakt in de tuin van het verpleeghuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek