Ilpendam in oude ansichten deel 2

Ilpendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.P. Moelker
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1861-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een groepje leerlingen van de hoogste klasse van de rooms-katholieke school (Sebastianusschool) in het jaar 1934. De jongens A. Dekker, B. Dekker, P. Dekker en G. van der Meer laten hun werk even rusten, terwijl meester G.J. van der Weide leerlinge Mien Visser bij haar werk helpt.

10. V66r het voonnalig gemeentehuis naast de hervormde kerk ste1de de vrijwillige brandweer van het dorp llpendam zich op, na de zware brand te hebben bestreden die de smederij van P. Oudejans op 7 mei 1915 in de as legde. Deze brandweer werd op 26 augustus 1878 officiee1 opgericht en had toen de beschikking over twee spuiten, spuit I en spuit II, beide met vijftien manschappen. A1s genera1e brandmeester trad op H. Poel, k1ok1uider was H. Bekebrede, terwij1 A. Kok als spuitzetter fungeerde.

11. Gezicht op de Kanaalstraat (thans Dorpsstraat) vanaf de Jaagweg rond het jaar 1905. Het voormalig postkantoor, ondergebracht in de woning van de heer Frankena, moest nog gebouwd worden. Deze foto geeft ons een beeld van rust in een dorpsgemeenschap, die we niet in een geschiedenisboekje vermeld vinden, maar die het zeker waard is om er een ogenblik bij stil te staan. Vandaar dat we deze opname in dit boekwerkje hebben opgenomen.

12. Een kleuterschoolklas in het jaar 1942. De kleuters zijn, op de voorste rij: Jan Konijn, Joop de Haan, Albert Koning, Dik Blomen Aad Treitel. Tweede rij: Bouke Tijmstra, een onbekende, Gijs Roeleveld, Theo Lenior, Nel Knijn en Aartje Box. Derde rij: Bob Wals, Annie de Vries, Cobi Walta, juffrouw Forre, Ben Treitel, Wi! Oudejans, Nel Kool, Rie Lof (kleuterhulp), Arie de Haan, Pauwla Walta, Tinie Box en Agatha Lenior.

13. Ma Bierdrager, de moeder van Piet Broers, poseert met Gre Jonk in het jaar 1923 voor de fotograaf. De vrouw draagt nog een .Jiarsenlappte". Kijkt u eens naar de klompen die deze personen dragen. Puntklompen, die a1 lang uit de mode zijn. Moeder Broers zit hier voor het bruggetje dat over de wegsloot lag en toegang gaf tot haar woning.

14. De restanten van de verbrande smederij van P. Oudejans aan de Kerkstraat te TIpendam op 7 mei 1915. Bij de brandbestrijding kreeg de brandweer assistentie van de in het dorp gelegerde militairen. Links woonhuisjwinkel van D. Brouwer. Rechts de voormalige kleuterschool. Op de achtergrond de gasfabriek van de cooperatieve vereniging "Gasfabriek Ilpendam", opgericht bij akte van 16 december 1910, die het aerogeengas leverde voor onder meer de openbare straatverlichting. Dit gas gaf een zeer helder licht.

15. De dagelijkse arbeid wordt even onderbroken voor het maken van deze foto, omstreeks het jaar 1910. De veenderij in de Nessepolder verschafte in de jaren 1903-1931 aan vele Ilpendammers werk. De machine links droeg de naam "Johannes" en was een baggermachine met een enke1 raam. De machine rechts heette "Louise" en was een persturfmachine met een enkel raam.

16. De fotograaf ontdekte rond het jaar 1905 dit bomenrijk plekje te Ilpendam. Links op de voorgrond de oude brug met een lang en stevig hekwerk, dat in het belang van het verkeer was aangebracht. Het gebouw rechts is het bondscafe "De Zwaluw". In de tijd dat deze foto werd gemaakt heette dit cafe "De Ondernerning" en had een paarde- en doorrijstal. Boven de bomen steken de torens van de roorns-katholieke kerk (links) en de hervormde kerk uit.

17. "Even op de foto," zei de fotograaf in 1930 tegen Pietje, de vrouw van Dirk Bosschieter ("Big"). Pietje nam haar dochtertje Bregje aan de hand en de kinderen Mina en Nelle mochten op het bruggetje staan. Het huis van Bosschieter werd in het jaar 1977 gesloopt.

18. Een schoolfoto uit het jaar 1943. De leerlingen uit de laagste klassen van de openbare lagere school te Den lip zijn, van links naar rechts, op de onderste rij: Cor Bosschieter, Marcus de Boer, Wirn de Boer, Wim van Schaik, Theo Lelie, Klaas Goedhart en Arie Bandt. Middelste rij: Siem de Vries, Paul Geugjes, Jannie Wals, Ria Wiehemeijer, Naatje Bosschieter, Trijnie Wals, Eefje Leguit, Stientje Wals, Marietje Rep en onderwijzeres mejuffrouw Does. Bovenste rij: meester De Vries, Marietje Buis, Jannie Leguit, Nellie Dudink, Rietje Buis, Jannie Lelie, Gerie Tromp, Willie Molenaar, Aagje Brouwer en Annie Bunschoten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek