Ilpendam in oude ansichten deel 2

Ilpendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.P. Moelker
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1861-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

? .4-

'.t F-

--- -

39. Een van de vele verenigingen in het dorp Den IIp die het eulturele leven krachtig stimuleerde was de toneelvereniging "Morgenrood". Op deze van het jaar 1919 daterende foto poseren de leden. Van links naar reehts de dames: juffrouw Kat, Durie Beunder, juffrouw Van der Klei, Jannie Wals en Trijn Lelie. De heren zijn: Creel Wals, Us Wals, Jan Wals, Jan Vastwijk, dominee De Wagemaker en Piet Broers.

40. De achtersloot zoals die er in het jaar 1904 uitzag. De stolpboerderij rechts op de foto is de boerderij van J. van der Lee. De brede rietkraag, links te zien, diende om afkabbeling van de slootkant tegen te gaan. Deze sloot stond in open verbinding met het Noordhollands Kanaal.

41. Teruggekeerd van een dagje uit naar de bloembollenvelden in het jaar 1926. Omhangen met een bloemenslinger de Purmerlander jongens (van links naar rechts): Jan Oudjes, Meindert Lust, Piet Klooker, Arie Deun, Thames Bleekenmolen en Albert Lust.

42. Deze plaats is thans het dorpsplein. De foto dateert van rond het jaar 1910. De man in uniform is veldwachter A. van Oest, die in mei 1878 enige deserteurs wist in te rekenen en daarvoor beloond werd met een "eervolle vermelding" in het "Algemeen Politieblad". Links de sigarenwinkel van (dove) Pranger met daarnaast het postkantoortje, waar eens de postkantoorhoudster mejuffrouw Bruin aangesteld per 1 juli 1915 - de klanten hielp.

43. Een foto van rond het jaar 1900, genomen vanaf de Purmerringdijk. Rechts de hotbrug, in het jaar 1621 gebouwd. Op de achtergrond de korenmolen (standaardmolen) "De Haan", die in het jaar 1935 werd gesloopt. Hij was de laatste molen van dit type in de provincie Noord-Holland. De woning links wordt thans bewoond door Theo Klaver. In de rechter woning woont Gerben de Vries.

44. Het begin van de Monnickendarnrnerrijweg, zoals die er rond het jaar 1900 uitzag. De buurtkinderen hebben zich voor deze foto in hun beste pak gestoken. Opvallend zijn de vele bornen die langs de weg staan. We willen nog wijzen op de kleine houten woningen, die aan deze buurt een zekere sfeer geven.

45. Gezicht op het oude kanaal. Door dit kanaal voeren vroeger de turf- en andere vrachtschepen. De veerschuit de "Vrouwe Elizabeth", varende van IIpendam op Amsterdam, had daar tot 1 september 1867 haar ligplaats. Op die datum werd dit beurtveer opgeheven. De houten schoeiing is nog het overblijfsel van de aan1egplaats. Tussen de rooms-katholieke kerk en het te drogen hangende wasgoed was een haventje. Op deze foto van rond het jaar 1902 is de toegang ervan duidelijk te zien.

46. Een foto uit het jaar 1946 van de op 14 september 1893 opgerichte muziekvereniging "Volharding" te Ilpendam. Gestart werd met zeventien leden onder directeur A. Passer, hoofd van de open bare lagere school aldaar. Op het podium van het repetitielokaal poseren, van links naar rechts, op de voorste rij: Henk Blom jr., Kees Kuin, Pieter Hoek, Jacques Blom Hzn., Henk Blom sr., bakker Visser, dirigent Sanders, Arend Lof (versterking uit Purmerend), Jan Tromp ("Kuintje"), Klaas Tromp, Ab Tromp en Toon van Gog. Middelste rij: Gerrit Kuin, Klaas? ,GerrU Idenburg, Piet Kuin, Louw Visser, Jan Groot, Klaas de Goede en Aart Box. Achterste rij: J. v.d. Meer Czn., Van Tiel, Piet Kout, Jan Visser, Manus Blom, schilder Visser, Gerrit Gunder en Dirk Blom.

47. De Dorpsstraat in 1937, gezien in noordelijke riehting. De wegsioot, vroeger ook weI de gouwsioot genoemd, is in de jaren vijftig gedempt. Op deze plaats ligt nu een voetpad. Door deze demping kwamen de bruggetjes te vervallen, waardoor het karakteristieke van het dorp Den IIp geweid werd aangedaan. Op de aehtergrond de brug van Pieter Bierdrager (Piet van Bart). Op de fiets de llpers Jaap Buis en Klaas Brouwer.

48. Een pentekening van het interieur van de hervormde kerk te Ilpendam. Een spitsbogig, houten tongewelf, in het jaar 1922 vernieuwd, boven trekbalken met korbelen en geprofileerde sleutelstukken. De preekstoel dateert van het midden van de zeventiende eeuw, evenals het eiken doophek. Het orgel werd in het tijdvak 1822-1824 gebouwd en was voor 1946 geplaatst aan de zuidzijde. In dat jaar werd het verplaatst naar de huidige plaats. Deze tekening is rond het jaar 1930 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek