Ilpendam in oude ansichten deel 2

Ilpendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.P. Moelker
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1861-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De crisisjaren rond 1930 waren voor vele llpers moeilijke tijden om een behoorlijk bestaan te hebben. De huishoudportemonnee was (te) vaak leeg en moeder de vrouw moest maar zorgen dat het gezin er niet haveloos bij liep. Het was verstellen van kleren geblazen, waarvan deze foto een duidelijk bewijs is. Gerrit Dobber toont in het jaar 1937 de fotograaf zijn overall, die al een lange staat van dienst had. Hoe langer de dienst, hoe korter de pijpen. Willem van Schaik ("Zwartje"), steunend op zijn fiets (zonder wit spatbord en achterlicht), kijkt toe, terwijl Jan Schaap ("rooie Jan"), staande in een baggerpraam, een ogenblik de baggerbeugel laat rusten. Op de achtergrond kisten met eieren, bestemd voor de eierenvereniging "Ons Voordeel".

50. In het jaar 1927 werd deze foto gemaakt van de bakkerij van Albert Lust. Albert zelf zien we afgebeeld achter zijn broodkar met de twee trekhonden. Naast de kar staan zijn moeder Grietje Lust, geboren De Heer, en zijn zuster Jannie. Het pand was plaatselijk gemerkt nummer 69 en is nog steeds in bewoonbare staat.

S1. In het dorp Ilpendam werden in het jaar 1913 de onafhankelijkheidsfeesten gevierd, ter gelegenheid van het feit dat het honderd jaar geleden was dat ons land van de Franse heerschappij werd verlost. Uit de optocht die door het dorp trok zien we hier een praalwagen voor het bondscafe "De Zwaluw" opgesteld staan. De geheel uit hout opgetrokken woning uiterst links op de foto werd in de jaren zestig tot een meer geriefelijke woning verbouwd. De huidige bewoner is de familie Van Zanen.

52. Er heerste nog rust op de straat toen de fotograaf in het jaar 1905 dit plaatje schoot. Fine Tromp, Maartje Tromp en Jan Tromp vonden het weI Ieuk om op de foto te gaan. Links het hek van het schooIpiein.

53. Het slot llpenstein nam in de zeventiende en achttiende eeuw een dominerende plaats in en heeft een belangrijke historie voor het dorp Ilpendam achtergelaten. Vandaar deze foto. Tussen de bomen door zijn de bedrijfsgebouwen te zien. In een van de vele kamers die het herenhuis bevatte stond een houten gestoelte, waarop eens de grondlegger en handhaver van de Nederlandse vrijheid, prins Willem I, had gezeten.

54. Ret slop en van de markante toren te Purmerland in het jaar 1893 in volle gang. Op het dak zijn de slopers van het aannemersbedrijf Jacob Boer te Oostzaan druk met de sloopwerkzaamheden bezig. De spits is reeds ornlaag gehaald. Vier jaren later (op 1 september 1897) kwam er een veel eenvoudiger toren voor in de plaats. Op de voorgrond de rond het jaar 1972 gesloopte woning van het hoofd van de openbare lagere school. Op de achtergrond de woning van de predikant.

55. Op 2 februari 1931 werd het nieuwe rooms-katholieke schoolgebouw in gebruik genomen, V66r het nieuwe gebouw staan de leerlingen van de hoogste klassen opgesteld. Van links naar rechts, op de vierde rij: Cor Ransijn, Jaap Hinke, Jan Knijn, Niek Dekker, Ko Dekker, Gerard Oudejans, Bas van Baarsen en meester Van der Weijer. Derde rij: Trien Dekker, Truus Dekker, Dora Bouma, Mien Kramer, Mies Dekker, Eef Nieuweboer, Trien Dekker (van de kruidenier), Nel Knijn, ? van Gogh, Neel Ransijn, Jan de Boer, Jaap Molenaar en Huuk (? ) Molenaar. Tweede rij: Toon Spil, Jan Hinke, Nel Bouma, Marie Rinke, Nel Dekker, Marie van der Meer (?), Annie Knijn, Jannie Visser, Bert Nieuweboer, Kees Dekker Jzn., Cor Spil en Kees Dekker Kzn. Eerste rij (zittend): Gerrit de Boer, Jan de Lange, Johan en Bernard Piels (? ), Henk Klaver, Cor Knijn, Cor Visser, Jan Ransijn en Henk Dekker.

56. Een foto die tijdens de watersnood in januari 1916 werd gemaakt. De stolpboerderij van Sijmen Brouwer staat rondom in het water en was slechts met een bootje bereikbaar. In het jolletje staan Sijmen Brouwer en zijn vrouw Daatje; hun zoon Piet zit met de hond in de andere jol. De boerderij werd in het jaar 1926 gesloopt en op die plaats werd de boerderij van Siem Brouwer gebouwd.

57. De Dorpsstraat rond het jaar 1902. Het huis links op de voorgrond wordt thans bewoond door Theo Schipper, die het pand destijds grondig verbouwde, waarbij de blinden werden weggenomen. De petroleumlantaarns (op deze foto duidelijk te zien) werden in hetjaar 1865 geplaatst. In datjaar kocht de gemeente elf van zulke lantaarns, tien voor het dorp llpendam en een voor het dorp Purmerland. Zij brandden aIleen bij donkere maan en niet langer dan tot middernacht.

58. De leerlingen van de openbare lagere school te Purmerland op 23 mei 1932. De school werd op 7 december 1866 feestelijk in gebruik genomen. De leerlingen zijn, van links naar rechts op de onderste rij: Harry Bais, Arian de Jong, Wim de Haan, Jaap Langenberg, Siem Wals, Frits Snijders, Frits Diederiks, Klaas Pauw, Jaap Havik, Klaas Vet en Klaas Laan. Tweede rij: Arie Evers, Evert Evers, Jan Ruiter, Corrie Deun, Fern de Boer, Jans Veltrop, Alie van de Velde, Jannie de Geus, Agie Kamen, Tinie Dekker, Klazien Pauw, Ida Vet, Jan Bakker en Harm Hottentot. Derde rij: Gerrit Kamen, Wim Breebaart, Jan Evers, juffrouw De Ridder, Teuntje Meijn, Alie Hottentot, Nel Schaap, Annie Brouwer, Riek Diederiks, Bets Groot, Stiena de Haan, Lies Evers, Jannie Edel, Wil Hottentot, Wim van Vuure en Antoon Tang. Vierde rij: Hesper Schilperoort, Tjiske de Vries, een meisje Evers, Marie Breebaart, Hillie de Geus, Dick Vet en Loes Schilperoort. Vijfde rij: Henk Wals, Teun van de Velde, Henk Havik, Jaap Wals, Piet Pauw, Pieter Schaap en Cor de Jong.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek