Ilpendam in oude ansichten deel 3

Ilpendam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Oudheidkundige Vereniging Ilpendam
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5675-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Graag voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Ilpendam om, als oud-voorzitter van haar voorganger (de Oudheidkundige Commissie Ilpendam) een inleidend woord te schrijven voor het boekje dat thans voor u ligt. Het is een verheugend feit en het getuigt van de activiteiten van het bestuur om aan de reeds bekende boekenreeks over de Ilpendamse historie een nieuw ansichtkaartenboekje toe te voegen.

In dit boekje wordt niet anders weergegeven dan een verzameling reproducties van oude ansichtkaarten en foto's uit de tijd tot 1945. Het Ilpendam uit vroeger jaren wordt in het boekje levendig gehouden en vele autochtonen zullen hun dorpsgenoten van toen herkennen op de foto's van de verschillende verenigingen. En dat is nu juist de bedoeling van dit boekje.

Het is de grote verdienste van het bestuurslid Kees Roemer geweest die - als verenigingsfotograaf - tal van foto's heeft gemaakt, waardoor dit boekje tot stand kon komen. Ik twijfel er niet aan dat u dit boekje, dat ik warm bij u aanbeveel, als een waardevol bezit zult gaan beschouwen, dat u bij het doorkijken veel voldoening zal schenken.

Ik wens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Ilpendam succes toe in zijn streven de historie van het dorp verder uit te diepen en het resultaat in publicatievorm te laten verschijnen.

Ilpendam, juni 1993

H.P. Moelker

1. Deze eerste foto van de Noord, de directe verbinding van het dorp Ilpendam met de Purmerpolder, toont de over de ringvaart gelegen Hofbrug. Deze brug kreeg die naam omdat ze leidde naar , ,De Hof" , het slot Ilpenstein van de familie De Graeff. De opname werd gemaakt omstreeks 1925. Links ziet men de standaardmolen De Haan, die in 1937 werd gesloopt door Piet Mobron. Oorspronkelijk heeft men nog getracht deze molen te behouden met de opzet hem in "De Ham" weer op te bouwen.

Helaas is dit niet gelukt we gens geldgebrek, anders was nu het Burgemeester Van Oorschotpark - dat later op die plek werd aangelegd - een molen rijk geweest.

2. In het midden van de Dorpsstraat kocht de uit Enschede afkomstige P.A.G. Garritsen in de jaren twintig dit fraaie brede pand met woning en winkelhuis om daarin een handel in fietsen en landbouwgereedschap· pen te beginnen.

Garritsen was de eerste die in dit landelijke dorp een autoverhuurderij begon. Voor het pand werd eer handbediende Shell-benzinepomp geinstalleerd. We zouden er trots op zijn als die er nu nog stond.

In 1929 nam schilder Jan Hinke het pand over en vestigde er zijn schildersbedrijf en was tegelijkertijd dam kantoorhouder voor de Boerenleenbank.

Piet en Martin Hinke zijn - na hun vader Jaap - nu de derde generatie Hinkes die dit honderdjarige bedriji hier, in een geheel in oude stijl gerenoveerd juweeltje, voortzetten.

3. In dit pand met zijn bijzondere topgevel waren van 1916 tot in het jaar 1945 de praktijk en apotheek gevestigd van de in Ilpendam legendarische dokter Donker, die nog jarenlang met paard en rijtuig zijn patienten in de verre omgeving bezocht. Later was de dokter, zoals vaak in dit beroep, de eerste auto be zitter in het dorp.

Dochter Gonne, die onder leiding van pa regelmatig korte-baansprintjes oefende in de lange marmeren gang van het doktershuis, gooide in de late jaren dertig hoge ogen in de schaatssport.

In 1937 werd zij door de KNSB uitgezonden naar de wereldkampioenschappen in Davos en in 1939 behaalde zij in het Finse Tampere het kampioenschap op de 500 meter. De volgende dag kwam ze in de 5000meterrit te vallen in de vijfde ronde, ze krabbelde weer op en wist haar tegenstandster toch nog met 1.2 seconden te verslaan. Deze diende echter een protest in, waardoor Gonne werd gediskwalificeerd, ze zou anders tweede zijn geworden in het eindklassement achter de wereldkampioene Verne Lesche.

4. Het karakteristieke pand van dokter Donker, wiens vrouw daar na diens dood nog jarenlang he eft gewoond (opvallend vooral voor de jeugd was destijds dat de dokter ook nog steeds stoffelijk aanwezig was, zij het in een urn voor het raam) moest in 1960 plaatsmaken voor een eigenlijk in deze dorpse straat niet zo passend gebouw waar de Boerenleenbank in zou worden gevestigd.

Onder grote belangstelling van vele Ilpendammers wordt hier de eerste paal geslagen. Een van de eerste bankbedienden, Jan Boon, lOU later directeur worden van de tot Rabobank omgedoopte vestiging; Boon heeft hier ruim dertig jaar de scepter gezwaaid.

5. In 1926 reikte Ilpendams burgemeester Peereboom de helpende hand bij het uitzetten van 1500 jonge baarsjes ten behoeve van de hengelsportverenigingen, die druk gebruik maakten van het fraaie viswater in de gemeente. De vissen werden aangeboden door het Centrale Collegiale College van Ilpendam.

De in tonnen aangevoerde vis werd later weer een prooi van de met vliegende vaandels en slaande trom aanrukkende visverenigingen, die onder aanvoering van een meegereisde fanfare door het dorp marcheerden. Na afloop van het visfestijn werd in de talrijke plaatselijke kroegen nog menig borreltje achterovergeslagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek