Ilpendam in oude ansichten deel 3

Ilpendam in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Oudheidkundige Vereniging Ilpendam
Gemeente
:   Waterland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5675-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ilpendam in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Boerenleenbank in I1pendam had het bestuur ziehzelf een feestje beloofd. Men toog naar het bekende cafe van Freitag, in het huis "De Zwaluw" en liet zieh daar uitgebreid onthalen en fotograferen.

Op de aehterste rij , van links naar reehts: de heren Arie Laan, een onbekende bankfunetionaris, Gerrit Kramer, Cor Blom, Piet de Waal, Jan Hinke (die 28 jaar lang naast zijn schildersbedrijf ook de zaken van de Boerenleenbank behartigde als kassier), Jaap Hinke, Antoon Oudejans en Pauw Broers.

Op de voorgrond, van links naar reehts: de dames Laan, Blom, Kramer, Hinke sr., Hinke jr. en Broers.

22. De roemruchte meester Hazelhof ditmaal eens niet voor de klas, maar achter zijn jongens. Je vraagt je af waar de rneisjes zijn gebleven? Zaten die wellicht in de handwerkklas?

Meester Hazelhof, het hoofd over zichzelf en "juf" Boots, deed de drie hoogste klassen en juf Boots de drie laagste. De foto stamt uit 1949.

23. De in 1955 opgerichte Ilpendammer trommelclub laat zich ter gelegenheid van zijn eenjarig bestaan fotograferen op het plein voor de openbare lagere school. Op de achtergrond de kruidenierswinkel van Arend Lof. Rechts de trotse oprichter van de club, de , .bovenmeester" (hij gaf namelijk les in het bovenlokaal) Harm Drost.

De instrumenten bestonden uit allerlei voorwerpen, zoals wasborden, potten en pannen en zelfgemaakte blaasinstrumenten.

Op de foto: Nel Blom, Tini Roemer, Jonny Olijve, Loes Visser, Corrie Geugjes, Tini van Oostveen, Wil Roemer, Rigtje Kleinstra, Klaas Burger, Ans Visser, Annie Kruse, Ria Tromp, Elsbeth Brinkman, Gerda Bekebrede, Co by Hooiberg, Ineke Beier, Peter van Roosmalen, Ida Kout, Otto Buis, Bettie Frankena, Ab Tromp, Femke Tromp, Hans Brinkman, Ton de Haan, Jan Tromp, Wil Alosery, Pleun Verhagen, Piet de Goede, Jaap van Oostveen, Joop Tromp, Gera Lof, Tineke Bierdrager, John Blom en meester Drost. De trommelclub poseert hier op het schoolplein.

24. Ooit waren er zeven boerenbedrijven op de Noord. Dat van Henk Kool was er een van. Hier poseert Kool met een van zijn beste produktiekoeien naast zijn moderne woning.

Het Iaatste echte boerengedoe dat er nu nog te zien is, is dat van Piet Dekker, die nog steeds zijn melk van "de overkant" via de Achtersloot naar zijn bedrijf op de Noord vaart.

De foto stamt uit de jaren vijftig, toen koemest nog een eerlijke zaak was; later, toen er nieuwbouw werd gepleegd in wat nu de Reigerstraat is, kwamen er klachten van mensen die wel graag in het mooie boerenland wilden wonen, maar de geur van de mest niet wensten te ruiken.

25. Van 1923 tot 1931 was de heer William Porte hoofd van de openbare lagere school in Ilpendam, hij schreef en tekende voor "De Waterlander".

Oak ontwikkelde Porte een nieuwe tekenmethode voor het lager onderwijs. Hij overleed in 1966. Hier is het gezin Porte geportretteerd met hun dochtertje Jenny Marie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek