Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Klopper en Bob Dekker
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5676-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De auteur van het boek "Dorp aan de rivier de Ghyspe", de heer H.P. Moelker, informeerde bij mij naar de mogelijkheid am een vervolg te maken op de uitgave "Jisp in oude ansichten", geschreven door Jaap Slooten, uitgegeven in 1976. Alhoewel lisp en Spijkerboor sinds 1 januari 1991 zijn opgenomen in de nieuwe gemeente Worrnerland, leek het mij toch een goed idee am nag eens een indruk van ons dorpje weer te geven, hoe of het hier vroeger was.

Na overleg met Bob Dekker, alhier, een gedreven verzamelaar van ansichten en toto's over lisp en haar bewoners, besloten wij samen aan dit project te werken.

In het boekje van Jaap Slooten is in de inleiding reeds een stukje historie over geschreven, dus

volstaan we hier met aanvullende geschiedenis onder de betreffende plaatjes.

lisp telde vele verenigingen en dit is gelukkig nog steeds het geval. Ook hiervan diverse toto's uit vroeger tijd.

We maken een wandeling door Jisp en beginnen op de "Hoek van Bas" vanuit Wormer. Nadat we het dorp uit zijn, gaan we - via het Jisper gedeelte van de Kanaaldijk - naar Spijkerboor.

Met dank aan de oud-Jisper Moelker voor diens medewerking.

Jisp, juli 1993

De auteurs, Jan Klepper Jbz, en Bob Dekker.

1. Dit plaatje is een gedeelte van de onderstrook behorend bij de tekening die werd gemaakt ter gelegenheid van het stadhouderschap van prins Willem V, op zaterdag 8 maart 1766. Deze tekening werd aan de gemeente geschonken door raadslid Dirck Banning op 3 september 1882 en werd in dank aanvaard en opgehangen in de raadkamer. Wanneer men rond dat jaar vanuit Wormer naar het dorp lisp ging, zag men aan de linkeroever van de Zuiderganssloot de oliemolen van Van Embden en Timmer staan. Duidelijk zijn de walvisbotten te zien, waarvan de eerste is getooid met een beeldje van een bok. Dit was voor de schippers die niet konden lezen, een aanwijzing dat ze bij de "Barnde Bok" waren. (Barnde betckende "brandende" of "verbrande", dit wil dus zeggen dat de molcn in brand had gestaan.)

2. Het huisje van visserrnan Klaas Saft, vanaf Worrner aan de linkerkant van het Weiver. Het werd gebouwd in 1879 voor Jan Saft en had toen nummer 53. Deze foto, met mevrouw M. Saft-Prins en haar zoon Will em , is rond het jaar 1930 genomen en het huis had toen nurnrner A 100 en was van Klaas Saft. Inrniddels is her Weiver 5 en nu woont de Iarnilie J. Klopper Jbz. daar.

3. Het Franse Pad rond 1942. De sneeuw was hoog opgewaaid. De eerste drie huizen, van linksaf gezien, staan er nog. In de naar voren gebouwde boerderij woonde destijds de familie Jan Lakeman (na Gerrit Wiedijk). Daarna heeft Gerrit de Bijker er nog gewoond. De boerderij is in 1970 gesloopt en is er eennieuw huis voor in de plaats gekornen, waar, na de familie C. v.d. Harst, nu A. Meijboom en C.J. Scharree wonen.

4. Nogmaals het Franse Pad in 1927. In de raadsverslagen van 1850 tot ongeveer 1930 wordt deze naam nooit genoemd, maar had men het over i ,'t Wuijver", terwijl de openbare weg vanaf "Het Bos" tot de Zwettertil. het Weiver werd genoemd. Links het huis van "Tante Metje" (Vink-Klopper ), daarnaast Klaas v.d. BrinkSlooten, dan het huisje van "Ouwe Sijt" (Sijtje v.d. Brink-Jonges, zie boekje van J. Siooten biz. 39, waar zij en haar man Willem staan afgebeeld), de moeder van K. v.d. Brink.

- -

--:~.:.-.

---:.-:_ .?.. ~

5. In 1928 werd het houten huis gesloopt en een stukje naar achteren werd dit stenen huis gebouwd, waar de eigenaar Jb. Fontijn (ontbreekt op deze foto) zelf veel aan heeft gernetseld. Hij was zowel rnetselaar als visserrnan. Het huisnurnrner was toen A 92. Nu woont daar de familie E. van Rijn, Weiver 21. Van links naar rechts: Klaas Fontijn , Naatje en haar man Teun van Enkhuizen, Jaap Fontijn, Alida Fontijn-de Haas en Kees en Piet Fontijn.

6. Naast het vorige huis staat het huis van de familie Wezel. Toen woonde de familie N. Wezel daar; nu de zoon Pier. De heer N. Wezel runde een boerderij en had vier zonen. Een staat voor het hekje, namelijk Auwe! Wezel met naast hem een neefje uit Heemskerk, Floor Wentink. Daarachter W. Oortwijn, Jannie Stalduinen, mevrouw Wezel-Prins, 10 Wentink en een tante , H. Oortwijn- Wezel.

7. Halverwege het Weiver. Links het huisje waar Jan en Neel Kwadijk woonden; daarachter zijn scheepswerfje. Het huis is waarschijnlijk gebouwd voor of omstreeks 16 april 1874 door de gemeente als "vrije woning" voor de veldwachter en zijn vrouw, die vroedvrouw diende te zijn. Op die datum namelijk werden sollicitanten gevraagd voor de functie van vroedvrouw "met vrije woning". Helaas kwamen er geen sollicitanten. Op 24 april 1879 kwam veldwachter Maarten Berkhout met zijn (vroed)vrouw Niesje Smit in het huis, dat toen huisnummer AN 46 had. Hij verdiende .f 250,- en zij f 200,- per jaar. De Commissaris van den Koning yond het loon van de veldwachter te karig en adviseerde er minstens.f 50,- kledinggeld bij te doen. In 1886 werd de veldwachter opgevolgd door Willem Alexander du Pain, op een jaarwedde van.f 300,- plus .f 50,- kledinggeld. Daarna kwam veldwachter H. Wit. Deze verhuisde naar het pand van Klaas v.d. Lingen naast het raadhuis, waarin ook de latere politiemensen woonden. (Nu de familie Spruit, Dorpsstraat 52). Overigens is het pand begin 1900 nog in tweeen bewoond geweest. Aan de zuidkant woonde Jacob Schellinger en aan de noordkant de familie Chr. Visser-Brouwer.

8. De kruidenierswinkel op het Weiver (op dezelfde plaats staat nu een supermarkt van Maas & Groen, de enige kruidenierszaak te Jisp). Gebouwd door Frederik van Zijp in 1875, liggend aan de westzijde van het Weiver sec tie D no. 634, groot 0.07.80 ha. voor de prijs van de grand a 50 cent per ca. (= f 390,-) plus transportkosten. De weduwe Van Zijp verkocht het pand in 1915 aan Klaas Kalfuit Texel, die onder andere kaasmaker was op kaasfabriek De Ster en doodgraver. Kalf verkocht in 1919 de winkel aan Jan Hartog en deze weer in 1927 aan S. Beunder. In 1948 nam de familie PietJongejans de zaak over en op 9 december 1952 startte de familie G. Maas-Beunder in de winkel. In 1979 werd het Maas & Groen. Op de foto de familie van Siern Beunder, met zijn vrouw A. Rep en zoon Jan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek