Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Klopper en Bob Dekker
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5676-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het zwembad "Achter bij Reindert". Dit werd zo genoemd naar Reinder (zander "t") de Groot, die op de plaats waar nu Klaas Wester woont in een piepklein huisje woonde (met vrouw en negen kinderen). Rechts het pakhuis De Moortkuij!, dat vroeger als voorraadschuur werd gebruikt voor de oliemolens De Walvisch, De Keetel en later De Herder. Er werd vlak voor de oorlog een verkleedhok voor vrouwen aangebouwd. Daarvoor, voor een derde in de Ketelsloot, lag nog een vlothuis, dat bij de houtzaagmolen behoorde , die op het landje aan de overkant stond. Later werd het pand als botenhuis gebruikt door de familie Wildschut. De voorste mevrouw is Nel v.d. Brink-Vels met haar dochtertje Alie. De duikplank was uog intact.

8roefe A 16 L - ?? Ir. J. ~1. _dlaJebmp, Blll~ .oot ,

20. Het begin van de Dorpsstraat. Pieter Praag staat te kijken hoe de foto wordt genomen. Rechts de villa Solbacka, die de familie C. Wildschut-Lindahl in 1864liet bouwen. In 1642 stond op de plaats waar de born en staan de eerste traankokerij van Cornelis Gerritszn. de Lange, met daarachter, naar het zuiden (rechts dus) nog een "stijvelhuijs". Met elkaar veroorzaakte dit met westenwind zon enorme stank, dat het hele dorp bijna werd vergeven. Dus kreeg De Lange een schrijven van het gemeentebestuur (hij was nog geen burgemeester) dat hij moest vertrekken. Hij bouwde naast het Affter-Off de kokerij "Het Platten".

21. De eerste traankokerij van Cornelis Gerritszn. de Lange afgebeeld op een schenkblad dat in de raadszaal hangt en is gesehonken door de erven van wijlen de heer J.e. Vis op 30 november 1928. Deze kokerij stond dus in de tuin van Solbaeka. Tot voor kort werd aangenomen dat dit de kokerij "Het Groote Packhuijs" was, maar die was vee I groter en stond aan het begin van het Weiver op de Kokerij.

22. Op een zomerdag voor boerderij De Keetel van Meindert Rot en Sijtje Wezel. Deze staan leunend op de poort te praten met buurman Jan Hartog. Tegenwoordig woont zoon Piet met zijn vrouw Aagje Eggers op de boerderij , maar hij beoefent her boerenbedrijf niet meer. Sinds 1961 staan er nu zomerhuisjes op het land en in 1976 is er achter de boerderij een caravanpark gekomen. Op de achtergrond cafe De Lepelaar van Piet Fontijn.

23. Een karakteristiek figuur: Kees Schaak, getrouwd met Koos Schoute. Zij woonden toen ten westen van de kaasfabriek De Ster in het huis genaamd Bollekes. De herinnering aan de enorme rode kater die ze als huisdier hielden, is nog levend. Zij woonden toen op het Weiver in het huisje dat op de plaats stond waar nu de familie B. Dekker-Bark woont. Die kater doodde veel pasgeboren soortgenoten en ook jonge konijnen. Hij was een volleerd inbreker van konijnenhokken. Ook de visvoorraad van Jan Nool was niet veilig voor hem. Van Kees Schaak en bakker Jaap Groot (Stopneild) werd in het raadhuis door een dialectologe een gesprek opgenomen in hct Jisper dialect, hetgeen ze beiden perfect beheersten.

24. En nag een: Jan Wester. Hij kocht onder andere kiefteieren op en verkocht ze dinsdags op de markt in Purmerend. Hij woonde met zijn gezin in een klein houten huisje aan het Oosteinde van Jisp, Het huisje stond, en staat nog, pal aan de weg en noodde tijdens de luilak (in de zeer vrocge ochtend, zaterdags voor Pinksteren), altijd nit am met pannedeksels zo hard mogelijk op het schot te slaan. Gespannen keek je aile kanten op, want Jan kwam altijd razend achter je aan en je wist nooit van welke kant hij kwam. Overigens staat bovengenoemd huisje ook in dit boekje.

25. Siem Bark was melkboer, winkelier en boer. Hij was getrouwd met Aagje Bandt, links op de foto. Daarvoor dochter Wijntje. Naast "manke Siem", zoals hij in het dorp werd genoemd (er was namelijk nog een Siem Bark, die "dikke Siern" genoemd werd), staat zoon Cor en daarnaast Annie Heijkamp, die in het linker gedeelte van het huis woonde. Rechts was de winkel waar kruidenierswaren werden verkocht. In 1938 woonde overigens (school)juffrouw J .E. van Diermen in dit gedeelte.

26. "Je adres voor broedeieren K. Kwadijk te Jisp" stond er op zijn , .Iegbatterij". Hij had toen een kippenfarm, "Nova Vita". Later kocht hij (Klaas Kwadijk sr.) de scheepshelling van zijn overbuurman Hendrik v.d. Lingen, die gevestigd was op het landje waarop oliernolen De Walvisch heeft gestaan. Hij woonde met zijn vrouw Grietje Nool in het huisje, waar nu zoon Aldert en diens vrouw Nelie Kwadijk-Pot in wonen, gebouwd in 1656 (het oudste huis van Jisp) en dat op de monumentenlijst staat.

27. Het (oude) postkantoor van het dorp. Hierwoonde Pieter Praag (oud-smid) met assistente Jannie Dorreboom. Het pand is gesloopt in 1987. Hierachterlag een touwslagerij "De Lijnbaan", Praag heeft hier als kind nog aan het wiel mogen draaien, vertelde hij in een interview gegeven aan de Oudheidkundige Commissie lisp. In het huisdaarnaast woonde Siem Groot (broer van Co Groot, kaasmaker op kaasfabriek De Ster). Het huisje werd kort na 1876 gebouwd. Daarvoor stond op die plek de openbare lagere school, voordat de toen nieuwe en nu "oude school" werd gebouwd, die in 1990 is verbouwd tot drie HAT-woningen. Aan de overkant "De Bonte Os", die in de nacht van 22 op 23 april 1970 in vlammen opging.

28. Zo maar een toto, naar het Zwet toe, genomen door Willem v.d. Brink Kzn. vanuit de kerktoren. Waarschijnlijk was het een vroege, zomerse zondagmorgen, want de kinderen gaan "op z'n zondags" gekleed en de schaduw op de toto wijst erop dat de zon nog in het oost-zuidoosten staat. Rechts kijken we op de smederij van A. Smit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek