Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Klopper en Bob Dekker
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5676-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Rond 1907-1908. Het huisje op de achtergrond is gesloopt en er werd een nieuw voor in de plaats gezet, waarin nu de familie W. v.d. Laan woont. De fotograaf stond voor D 41 van de Diaconie. Van links naar rechts: G. Gorter met op de voorgrond zijn zoontje Gerrit, mevrouw P. van Saane, Jansje Koster, Grietje Koster, Marie Overdijk, Annie Koster, Maartje Lof met zusje Aagje, mevrouw Wit en haar dochtertjes, mevrouw Saft met haar zoontje Jasper, Ma Wezel Gd. met broertjes Floor en Klaas, J. Heijn-de Reus met zoontje Us en Marie Kramer Jbd. uit de Bonte Os.

30. Voor de oude school in 1915. Achterste rij: P. Heijkarnp, Hendrik Witkamp, Jan Lof. Us Heijn, Hendrik Koster, Cor v.d. Brock, Piet Beets, Willem v.d. Brink en Cor Fontijn Jbz. Tweede rij: me ester Van Leeuwen, Floor Beets, Willem Fontijn, Cor Bakker, Cor v.d. Broek , Michiel v.d. Brock, Cor Lof , Piet Schaak , Cor v.d. Lingen, me ester Starreveld, Kniertje Bark, Gerritje Heijtrnan, Dirkje Kuiper, Trijntje Schaak , Maartje Muis Jd., Neeltje Waal, Hella Wildschut, Betje Lof en Trientje Wit. Zittend: Piet Klapper, Jan Waal, Grietje Praag Pd., Grietje Witkamp, Jantien Leegwater, Maartje Heijn, Annie Heijkarnp, Floortje Bakker.

31. De school in 1929. Achterste rij: meester Groen, Jan Bounder, Annie Meijer, Bets Smit, Ben Slort, Klaas Muts, Jan Bark, Jan Beets, Gerrit Bark en Maarten Muis. De dienstbode in de deuropcning, bij meester van Leeuwen, was Jans Wester. Tweede rij: Jaap Wezel, Piet Fontijn, Hos Veken, Gerrit Schilp, Evert Zoutman, Klaas Wezel, Klaas Siooten Kz., Leen Muts. Trien Muts en Maartje Bakker. Derde rij: Siern Beunder , Annie Fontijn, Jb. Siooten Kz., Geertje Rcijne , Co van Saane , Mctje Vink, Jans Heijn, Annie Wester, Jannic Bark, Grietje Rot, Maartje Klopper en juffrouw Scheffcner. Voorste rij: Jaap Wester, Wiggert Maas, Pieter Slort, Gerrit Klinkert. Manus van Saane , Floor Wezel, Gerrit Maas en Dirk Fontijn,

32. Voor het pand van de hoefsrnid rond 1933. Smederij en rijwielhandel van de weduwe A. Smit. Hier werden de paarden beslagen. Van links naar rechts: Jan Bark, Jan Rus, Bakker de (hulp)smid, Arie Smit en Floor Wezel Jzn. Je kon er al een Gazellefiets kopen voor f 39,-. Bij het aanplakbiljet dat in het raam van de schuingeplaatste deur hing, was altijd een vrijkaartje voor de bioscoop. De opgeschoten jongeren vroegen dan of ze dit mochten hebben.

33. De familie J an Beets woonde in de boerderij vlak naast het raadhuis, gescheiden door de kerksloot. N aast de jol: Pieter, Geertje , vader Jan, moeder Trijntje Beets-Wezel, Grietje en Floor. Bijna aile paadjes waren van gele steentjes en moesten voor Pinksteren altijd worden gewied. Zodoende konden de kinderen een paar centen verdienen voor de kerrnis. Op 28 september 1951 werd geadviseerd om de boerderij maar te slopen, omdat opknappen te duur zou worden.

34. De installatie van burgerneester W. Voster in rnaart 1923. Hij werkte al enige jaren op het gerneentehuis, onder andere als distributieambtenaar, werd ambtenaar van de Burgelijke Stand op I juli 1920 in plaats van De Cock en werd per 1 november 1920 gerneentesecretaris. Van rechts naar links: Piet Meijer, Jan v.d. Lingen, loco-burgerneester Jb. Jonker, burgerneester Voster en wethouder C. Leegwater, De politieagentcn Warnelink en Hagtingius, Guurtje Slooten Gd., rnevrouw Groot-Kracht (bakker), rnevrouw A. Pel-Vink , Maarten Witkamp en daarvoor mevrouw Sijtje v.d. Brink-Jonges, met pet op de gerneentebode Beek uit Wormer. Op de achtergrond rnevrouw Geertje Bark-Slooten (op het walletje) en de jongen is Cor Fontijn (eveneens op het walletje).

35. September 1935. De heer W. Voster is twaalf-en-een-half jaar burgemeester en dit werd gevierd met een foto op het Raadhuisplein. De achterste vier mensen in de deuropening zijn gemeentepersoneel. Staande rij , van links naar rechts: Arie Boon, Klaas Kwadijk, Piet Duits, G. Kwadijk-Nool, Co Groot, Aldert Kwadijk, politieagent Laan, Anton Boon, J. SIOft, M. Slort-Eelman, mevrouw Bakker-Langewis, meester Van Leeuwen, juffrouw Van Dierrnen, Pieter Rot sr., Adr. Bakker (Bonte Os), Cees Hoogmoed, Piet Veken, C. Rond en S. Bark Cz. Zittend: J. Nornes, Siern Bark Jz.. L. de Bruin, mevrouw De Bruin, Lou Voster (werd later burgerneester van Woudrichern), W. Voster (had later een leidende funetie op het ministerie van Onderwijs), burgemeester Voster, mevrouw Voster-De Bruin, de wethouders M. Nool en C. Leegwater, M. Rot, D. Rem en Piet Meijer Sf.

36. Het huisje net voor de galanteriewinkel van Jan van der Lingen. Van links naar rechts: Cornelia VisserOverdijk , Piet Visser, Reijer Visser, mevrouw Overdijk, dochter Annie Overdijk en Siern Overdijk. Het huisje is in 1986 gesloopt en er is een nieuw gebouwd, een heel stuk inverdan door de familie J.J. Boon.

37. Kaasfabriek De Ster, gebouwd in 1911 en gesloten in 1946. Daarna werd er een zakkenwasserij in gevestigd, maar die is enige jaren later verbrand. Op de voorgrond, staand: Riek en Stien Wester, kaasmaker Cor van der Velde, A. van der Velde-Groot, Hotze Veken en Klaas van der Velde. Zittend: Wimpie Boon, Cor Wester, Alie van der Velde , Wiggert en Gerrit Maas en Gerrit Klinkert.

38. Hendrik Boon, expediteur op Wormer en de Zaanstreek. Zoon Kees staat naast hem; beiden vol trots met de nieuwe aanwinst. Ze waren met Piet Waijboer de eersten die een auto hadden op het dorp. Zoon Kees is later jarenlang de groenteboer van Jisp geweest, hoewel hij ook elders zijn handel trachtte kwijt te raken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek