Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Klopper en Bob Dekker
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5676-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Kees Boon, middelste zoon van Hendrik , poseerde voor de kaasfabriek met een handkar vol met flessen gortepap. Door die gortepap was kaasfabriek De Ster befaamd in de wijde omtrek. Kees had hier niets mee van doen, maar omdat er toevallig een fotograaf was, we I'd hij gekiekt. Hij woonde toen nog bij zijn oudcrs in het huis met de zonneschermen voor het raam.

40. Een van de weinige houten huisjes die er nag over zijn, staat nog op Dorpsstraat 66. Het werd bewoond door de Iarnilie Wester. Tegenwoordig woont er een achterkleinkind van hen in, de Iarnilie N. Schoute. Op deze foto van 1928 zien we. van links naar rechts: Jacob Wester, rnevrouw Ketzer , Klaas Wester, Stien Wester, Lien Schoen (woonde toen in de boerderij van Fechter), Rick Wester. Jans Wester en Jan Ketzer.

41. Het huisje in het Oosteinde van Jisp waarin de familie Jan Wester woonde. Het staat er nog en is in bezit van de schrijver Manuel van Lochem. Het huisje was altijd het doelwit met de .Juilak" in de nacht van vrijdag op zaterdag voor Pinksteren. Het verhaal gaat dat Henk Schoen, zoon van slager Schoen, op de uitkijk in de lantaarnpaal was gcklomrnen, maar daar niet vlug genoeg uit kwam en dus te grazen werd genomen. We zien mevrauw A. Wester-de Boer met voor haar zoon J an en daarnaastJ aap en Annie. Als je hier voorbij komt en je kijkt naar het hoogteverschil tussen het erf en de weg, schrik je hoe snel de grand inklinkt.

42. Er waren en zijn veel verenigingen in lisp. In 1953 werd er een dorpsfilm opgenomen. Elke vereniging in het dorp werd aangeschreven om een optocht te formeren en uiteraard was er ook een fotograafter plaatse. Hier cen opname van de Nederlandse Hervorrnde Vrouwenvereniging .Samen Een": op de voorgrond met fiets Nellie Fontijn, dochter van Piet (de Pers) Fontijn. Van links naar rechts: de dames J. Meijer, J. Zijp, G. Kwadijk-Nool, S. Beunder Rep, Praag-Dokter, De Haan-Wezel, W. Heijkamp-Zoutrnan, D. Schilp-Saft, K. Smit- Teijken, A. Wezel-Prins, L. Wezel-Pranger en N. Praag-v.d. Woude.

43. Gymnastiekvereniging Fortuna in 1953. Dit was een grate vereniging. Vooraan met het vaandel en vlag Jan Schoute en Rietje Potgiesser met achter haar Guda Klopper en vele pupillen, Men moest zich behelpen met de tot gymnastiekzaal verbouwde oude school. Nu staat er naast de basisschool De Harpoen een prachtige nieuwe gymnastiekzaal.

44. De EHBO in 1953. Van links naar rechts: de dame met fiets is onbekend, Aagje de Haan, Alie Nanne, mevrouw Jennie Langenberg uit Wormer, Wim Teuthof, Jan de Jong, Gerrit Maas, Trien KlinkenbergBakker, "tante" Chrissie Wezel, Dirk Koomen, Trien Nanne, Cees Hoogmoed en het meisje is Hilda Koomen Jdr.

45. De Vrijwillige Brandweer. Op de motor met zijspan zit de commandant Evert Zoutman, daarachter IJs Heijn (de foto is voor zijn bocrderij genomen). Het meisje is Coba Schaak, rechts van de motor voor de babyspuit Jaap Bakker en daarnaast GIS Klapper. Rechts is de brug naar het voetbalveld zichtbaar.

46. Zangvereniging "Zang en Vriendschap". Je moet van de gelegenheid gebruik maken en daar weten ze bij de .zang" wei raad mee, zoals het spandoek uitwijst:

WORDT LID van ZANG en VRIENDSCHAP

Van links naar rechts: directeur Van Essen en de dames A. van der Laan-Fontijn, Beunder-Rep, Gerrie Saft, F. Veken, A. Klopper-Tump, S. Schoute-Wester, A. v.d. Brink-Slooten en M. Veken-Bakker.

47. De Vrijwillige Brandweer. Op 9 april 1940 werd aan Gedeputeerde Staten gevraagd of er een nieuwe "babyspuit" gekocht mocht worden. Maar een maand later hadden ze wei iets anders aan hun hoofd, bij het uitbreken van de oorlog. Toch is de spuit er gekomen. Op 30 maart 1948 kreeg de brandweer een nieuw uniform. Dit moest worden gepast en meteen gingen ze op de foto. Op 13 oktober 1948 vond er bij de brandweer een reorganisatie plaats. Hiervoor werd een lening aangegaan van f 6000,-. Van links naar rechts, staand: IJs Heijn, Henk Wester, Evert Zoutman, Arie Srnit, Piet Rot, Klaas Bark, Jan Beunder , Jaap Bakker, Ge Klapper, Aris Schoute en Piet Schi1p. Zittend: Jan Kwadijk , Piet Vink , de babyspuit, Kees Boon, Klaas Wezel en Has Veken.

48. Ringsteken te lisp rond het jaar 1950, gehouden in plaats van de kermis. Mevrouw Witkamp-Praag met als bestuurder zoon Piet was een zwaar te duchten koppel voor de hoogste prijs. Vader Hendrik stond bekend als houder van zeer mooie paarden en was altijd een van de eerste boeren die het hooi binnen had.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek