Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Klopper en Bob Dekker
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5676-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op de kick voor hun huisje aan de Kanaaldijk in 1927. Jan Dams met zijn vrouw Aaltje Aukes. Het huisje is in 1963 gesloopt.

70. De pont in vol bedrijf; met de hand voortbewogen door een van hout gemaakt stuk gereedschap, dat twee uitsparingen had, die met ijzerwaren besiagen. Je moest hem schuin houden om grip op de kabel te hebben en dan achteruitlopend trekken. WeI attent blijven, want aan het eind van de pont moest je hem recht houden, zodat de "kam" over de draad gleed. Deed je dat niet, dan Iiep je de kans door het gereedschap te water getrokken te worden, ais je niet op tijd zou losiaten. Op de achtergrond de brug van het Kamerhop naar het VerIoren End. De nieuwe brug ligt nu een eind achteruit en loopt van het Kamerhop naar de Beemster.

71. Een opname van het Heerenhuis ver voor de laatste verbouwing. Het werd gebouwd als gemeenlandshuis in 1644 en gesloopt in 1787. Aan het einde van dat jaar was het nieuwe pand klaar. Vele uitbaters heeft het gekend; onder anderen Jan Hop was hier meer dan veertig jaar kastelein en pontbaas. Het pand behoorde tot 1985 aan het Waterschap. Toen kocht de gemeente Jisp het voor f 1,- als onderkomen voor de Spijkerboorder Gemeenschap. Er volgde een rigoureuze renovatie, die bijna een half miljoen heeft gekost. Thans verpacht de gemeente Wormerland het Heerenhuis. Links de brandweergarage, die in 19680pzij gezet moest worden voor het nieuw aan te pass en weggedeelte, daar de nieuwe brug een 40-tal meters in de richting van Knollendam werd gebouwd.

Jllbil~lImfeest te Sl.ykerboor 6 September 1923

72. Feest in Spijkerboor in 1923. Men vierde het vijfentwintigjarig jubileum van koningin Wilhelmina als vorstin. Een saillant detail: het was 280 jaar geleden dat de Starnmeerwerd drooggemalen. Midden op de foto zijn te herkennen: moeder, dochtertje en vader Bus.

SPI.JKERBOOR

73. Het is weer rustig geworden na al die festiviteiten. Iedereen is huiswaarts gekeerd of zit nag aan een versnapering in het Heerenhuis. De foto werd gemaakt op de Noorddijk naar het Heerenhuis toe, op de achtergrond. Let op de weg met het paardepad in het midden.

74. Hier ligt de oude draaibrug nog. De brugwachter staat op de brug, die hij net heeft dichtgedraaid. Het brugwachtershuisje en de brug werden in 1968 gesloopt. Overigens lag hier vroeger een wipbrug en moest er tol worden betaald, hetgeen werd opgeheven op 10 april 1857. Het toltarief bedroeg voor een "los paard of muilezel5 ct.: runderbeest of ezell,5 ct.; schaap, kalf of varken 1 ct.; kudde sterker dan 50 stks. 50 ct.; bok, geit, hond gespannen voor 2-wielen 1,5 ct.; idem voor 4 wielen 3 ct.; rij- of voertuigen 2-wiel of sleden 10 ct.; aangespannen met paard, ezel ofrunderbeest 8 ct.; voor rij- ofvoertuigen lOct.; en aaneen gekoppeld 8 ct." De kabel van de pont staat gespannen, dus was er geen schip in de buurt.

75. Een luehtfoto van Spijkerboor. Van onder naar boven het Noordhollandskanaal, links de Knollendammervaart; reehts de Beemsterringvaart. Duidelijk is reehts het Verloren End te zien. Reehtsboven Het Kamerhop. Linksboven de Starnmeer en linksonder het Jisperveld. Hier zijn de nieuwe bruggen reeds op tevinden. Hier bevindt zieh het radiobaken, waarop de vliegtuigen zieh riehten voor het landen op SehiphoJ.

76. In de Tweede Wereldoorlog werd het Kamerhop geinundeerd, AI het land en diverse boerderijen kwamen onder water te staan. Deze boerderij van Jan Marrees werd volle dig verwoest en is nooit meer opgebouwd. Na de oorlog werd het Kamerhop weer drooggemalen. Vele sportvissers profiteerden in die tijd met het vangen van de snoekcn, die er in overmaat aanwezig waren. Het was trouwens destijds een welkome maaltijd daar het voedsel zeer schaars was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek