Jisp in oude ansichten deel 1

Jisp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1583-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jisp in oude ansichten deel 1'

8tve!e ui: u':f'p.

("I t

69. De predikanten, die van 1887 af in Jisp het ambt vervulden waren: J.e.c. Abbing (1887-1902), J.A.J. Wentink (1903-1906), J.B. de Graaf (1907-1911), J.e.A. Nijenhuis-Ockhuysen (1911-1914), G. Hornstra (1914-1917), J.D. v.d. Veen (1917-1921), F.A. France (1923-1939) en B. Gast (1941-1945). De eersten van deze lijst waren in feite de naaste bum van de bedelaarsdoelen, ook wel bolkes genoemd. In die doelen overnachtten allerlei zwervers en mensen die geen eigen onderdak hadden. Bekend is dat orgelman Molenaar daar woonde. We kijken hier op het huis uit de richting van de kaasfabriek. Tussen de pastorie en de doelen zijn later enkele woningen gezet, zodat dominee van naaste buur misschien wel een verre vriend is geworden van deze arme mensen. Ook aan de linker kant vond enige bebouwing plaats, Op een stuk land stond altijd een reclamebord van een Purmerender firma.

JISP

Kaasfabriek -De Ster-

70. Een afbeelding van "De Ster" (1925). In 1911 kwam in Jisp een echte kaasfabriek, "De Ster" geheten. Het was een voor die jaren goed geoutilleerd gebouw. Klaas Kalf werd de kaasmaker en andere namen uit de Jisper zuivelwereld zijn Willem Deugd, Corn. Kok en Cees v.d, Velde. In de jaren dertig kwam de fabriek in particuliere handen. Groot & De Jong nam "De Ster" over. Men draaide behoorlijk en de srnakelijke gortepap gaf de fabriek bij het publiek bekendheid. In het voorste gedeelte van de fabriek werd de pap bereid. In de fabriekshal stonden de centrifuges, de kaasbakken, de karnton en een groot vat met karnemelk voor de bezoekers. Op de zolder waren de rekken, waarop de kazen lagen te rijpen. Achterin het gebouw was het ketelhuis, In 1946 is het bedrijf gesloten. Een brand heeft nadien het gehele complex vernield. Het plein voor de fabriek was altijd de plek waar de bussen van Fontijn keerden, die niet doorgingen naar Purmerend.

71. Gastdag in het Oostend. G. Slooten-Dinkla staat hier op de wal bij haar huisje. Ook weer zo'n typisch klein houten huisje, waarvan er vele waren en er nog een aantal over is. De ingang was achter. Men kwam dan in het "achterend"; in het voorste gedeelte was de kamer en vaak nog een klein kamertje. Een steile trap gaf toegang tot de zolder, het slaapgedeelte van het huis. Beide huizen op deze foto zijn gesloopt. De heer L. Slooten was kippenboer, jager en visser. In het rapen van kievitseieren was hij een onbetwist kampioen. Met zijn snelle metalen jol voer hij razend snel door het Jisperveld. Van voetbal was hij een groot liefhebber. In de begintijd knoopte hij netten voor de doelen. Zijn roep, enkele meters van huis reeds gedaan: "Grietje, geef me een koppie" was kenmerkend voor hem. De gasten zijn: Jans de Haan-Wezel met Jannie, Truida Slooten-Dobber met Gre, Griet Slootende Jong met Klaas en Piet.

72. Grote gezinnen kwamen vroeger veel voor en dit familieportret van 1904 geeft er een aardig beeld van. En dan te bedenken, dat er ook nog drie kinderen dood zijn. Ret is dan ook geen wonder, dat we bij vele foto's de naam Wezel tegenkomen en dat het wei eens nodig is hun bijnaam te vermelden. Op de foto zien we: Jan Wezel, van beroep schilder (vandaar Rembrandt) en Jannetje Wezel-Kloker, met de tweelingen op schoot Jannetje Jans en Jans Jannetje. Verder treffen we van links naar rechts aan: Neel Femmetje, Femmetje Neel, Griet, Jan (Spek), Gerrit, Maartje, Jan Floor, Frans Klaas, Klaas Frans (Storm), Sijtje, Elsje en Reyer.

73. Bij Spek op tafe!. In de begintijd werd er altijd gevoetbald "achter bij Reindert". Maar jongens die "echt" wilden voetballen sloten zich aan bij de Wormerveerse clubs W.F.C. en Q.S.c., waarvan de eerste de meeste aantrekkingskracht had. Toen dan ook J. V. V. werd opgericht was de shirtkeuze eenvoudig; de shirts werden hetzelfde als bij W.F.C. De jeugd kreeg een stukje terre in ter besehikking. Het was het voorstukje van het tegenwoordige sportveldcomplex. Op een vergadering in De Lepelaar sprak Jan Bark Szn.: "Cobussie mag wei niet te hard skoppe, want anders komt de bal nog bij Spek op tafe!." Maar het werd beter, want in de crisistijd werd in werkverschaffingsverband een he us veld gerealiseerd. Dit werd in gebruik gesteld in 1934; in datzelfde jaar werd een bazaar gehouden ten bate van de accommodatie. Weer een jaar later was het eerste elftal samengesteld zoals hierboven afgebeeld. Van links naar rechts, staand: C. Hoogmoed, IJ. Schoute, A. Kwadijk, A. Leeuwerink, J. Klepper, T. van Enkhuizen en P. Veken; geknield: E. Bakker, G. de Boer, C. Fontijn, W. v.d. Brink en Jan Slooten.

74. De Fuik in 1914. Men vertelt, dat de Spanjaarden vluchtten bij het zien van te drogen hangende fuiken, die zij voor soldaten aanzagen. Ter herinnering aan deze gebeurtenis zou op die plaats een herberg zijn gebouwd, die de naam "De Fuik" kreeg. Die herberg heeft inderdaad bestaan. Hij wordt genoemd in "Het Reisboek door de voornaamste Koningrijken en Heerschappijen van Europa." Daarin worden ook genoemd de herbergen "De Wijnrank", "De Groene Bogaerd", "De Prins" en "De Malegijs". Verder weten we uit de protocollen, dat er nog waren "de herbergh den Bonten Os" (1642) en ,,'t Witte Lam" (1733). Zeven in totaal dus! Boerderij "De Fuik" hierboven zou zijn gebouwd op de plaats van de vroegere herberg. Op de foto staan: J. Muis, Us Muis en de knecht Anton Meyer.

75. In 1938 werd ook in Jisp het regeringsjubileum van de Koningin gevierd. Er was een optocht van praalwagens, waarbij die van de voetbalvereniging VV lisp nog al wat bekijks had. Op een platte wagen van Gerrit Jonker, die (met de onafscheidelijke pet op het hoofd) zelf meereed en het paard mende, was een mini-veldje aangebracht, waarop een tiental spelertjes zat. Een grote W met kroon gaf de aard van het feest aan. Maar er was meer te do en die dag. Groot was de spanning tocn twee ploegen van zeven man aantraden voor een echte touwtrekwedstrijd. Hierboven de veertien sterke mannen. Boven:

Cor Fontijn, Klaas Saft, Jan Boon, Cees Schaak, Cees v.d, Velden, Arie Boon en Jan Maas; geknield:

Dirk Havik, Siem Bark, Piet Fontijn, Jac. Schoen, Piet Muts, Klaas v.d, Brink en Jan Nool.

76. De deur gaat dieht. .. Jannetje Wezel-Kloker, die eerst haar winkeltje in het Oostend had, verhuisde naar een mooi zaakje sehuin tegenover hct raadhuis, Ecn fotograaf, die bij haar in de winkel kwam, vond haar, met het boerenhoedje op haar hoofd en het boezel voor, een aantrekkelijk onderwerp voor een plaatje. Hij nodigde haar uit te poseren voor de deur van het raadhuis en net te doen of zij de deur sloot. Wij vinden dit een goed idee. We zijn onze toeht begonnen bij het raadhuis, hebben dat betrcden en hcbben gesnuffeld in de archieven, waardoor we vee! te weten kwamen van Jisp in de jaren 1890-1940. Nu we aan het einde van de wandeling zijn gekornen, sluiten wij de deur van het verledcn en keren in het heden terug.

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek