Joure in oude ansichten deel 1

Joure in oude ansichten deel 1

Auteur
:   T. Bijlsma
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3817-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Joure in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Hier ziet u een goederentram in de Midstraat (1910-1915). Boven de deur en op het fietsenrekflinks) staat vermeld "Bouma, Handel in Klornpen". Vrijwel algemeen werden klompen gedragen, die met boot en tram werden aangevoerd.

10. Deze foto van de Enkele Regel is genomen op heme1vaartsdag 1873. Op de achtergrond ziet men v1aggen in de Midstraat. Het was namelijk gebruikelijk om op die dag in massa te trouwen. In 1615 werd de Midstraat "zeer net bevloerd" met keistenen (kinderhoofdjes). Deze ziet men op deze foto nog. Op het uithangbord (rechts) leest men "Logement-stal-Van der Heide". De herberg heette "De Bijenkorf", Thans is daar de autoen fietsenzaak van de firma Schootstra gevestigd.

11. De goederentram staat voor het oude tramstation (circa 1910). Het trampersonee1 bestaat van links naar rechts uit: M. v.d. Wa1, machinist L. Sloothaak, ladingmeester W. v.d. Zwaag uit Lemmer, B. Regeling en besteller Jac. Belten.

Joure

Tramstation

12. Het nieuwe tramstation, ten westen van de Scheen, werd omstreeks 1918 gebouwd. Voor die tijd werd de tramweg uit de Midstraat genomen. De tram heeft inmiddels allang zijn tijd gehad en dit station werd verbouwd tot christelijke kleuterschool. De naam werd "It Beukerstasjon".

Uitga,. .Jar. fab,r. No. 6962

Groet uit JO"C"RE.

13. Een rustiek tafereeltje met hooiwagens in de Appelwijk. Het was gewoonte om met de laatste vracht bij het Tolhuis (links) aan te steken. Tot hier liep de tramlijn van Heerenveen. De boten namen dan passagiers en goederen voor Sneek van de tram over. Men kreeg later concurrentie van Kramer, die ook met boten naar Sneek voer en de passagiers een tijdlang gratis vervoerde en bovendien een kop koffie serveerde.

"Joure in de uerige eeuu"

I - L </Y rl--1

X i...; -<9. ~ ~

~~.}

14. Dit is een stukje Midstraat uit de vorige eeuw. Het rijtje huizen van links naar reehts bestaat uit: de seheerwinkel van D.W. de Boer - het huis van notaris Munnik - de hervorrnde pastorie (ook enkele jaren het postkantoor) - het polderhuis en het gemeentehuis van Haskerland.

.\idstraat mel Gerneentehuis - joure.

15. De Midstraat gezien van het westeinde. Ret voormalig gemeentehuis, dat omstreeks 1800 als woning voor de familie Vegelin van Claerbergen is gebouwd, was van 1858 tot 1950 gemeentehuis, Dit gebouw en de belende panden vormen thans het protestants-christelijk verpleeghuis "De Flecke".

16. De muziekvereniging "Concordia", die in 1908 werd opgericht, was voor Joure een begrip geworden en maakte zich steeds verdienstelijk door de uitvoeringen en muzikale opluistering van bijzondere gelegenheden en jubilea. Nu is Concordia "in ruste", maar nog niet opgeheven. De instrument en zijn nog aanwezig en men hoopt op herleving.

. " + ''jc>O

JO'RE .

17. Deze foto van circa 1900 toont de Scheensweg, waar deze op de Enkele Regel uitkomt. De hoge bomen op de achtergrond moesten later wegens het verkeer worden omgekapt.

18. De hoge bomen op de voorgrond.op de hoek van de Scheen, moesten door het to enemend verkeer het onderspit delven. U ziet de toren van de rooms-katholieke kerk en die van de hervormde kerk in de Midstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek