Joure in oude ansichten deel 1

Joure in oude ansichten deel 1

Auteur
:   T. Bijlsma
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3817-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Joure in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· chalekamp, Buik loot.

I ita_ van De ,ries en MunrJing.

19. Nu volgen enige kiekjes van de Scheensweg v66r de eeuwwisseling. Dit geeft een beeld gezien vanaf de Enkele Regel. Er stonden toen nog weinig huizen, ook was er geen boombeplanting aan weerszijden van de weg,

JOURE·

De Scneensweg

20. Oak deze foto van de Scheensweg za1 van v66r 1900 dateren. Op de achtergrond de Vlecke, enkele huizen en de roggemolens. Verder was deze weg nag onbebouwd.

21. Hier ziet u de Scheensweg vanaf de Enkele Regel, rand 1900. Links zien we het vlondertje met leuning naar het Jonkersbosje en rechts de ingang naar villa "Ter Huivra".

22. Nogmaals de Scheensweg (1925). Aan beide kanten waren sloten met brugjes die toegang gaven tot de huizen. Later zijn de sloten gedernpt.

23. Aan het begin van de Scheensweg stond de villa "Ter Huivra", in 1864 gebouwd door P.B. Vegelin van Claerbergen voor zijn zoon Valerius Lodewijk, die er tot 1892 woonde. Achtereenvolgens werd Ter Huivra bewoond door Arent Johan Vegelin van Claerbergen (1892-1906), burgemeester W. Hoekstra (1906-1910), P.B.J. Vegelin van Claerbergen (1910-1924), notaris Ph.J. v.d. Werf 0925-1942) en burgemeester P.W. ter Haar (1942-1949); daarna had notaris P. Kuindersma er kantoor, terwijl het woongedeelte door enkele gezinnen werd bewoond. Het huis raakte in verval en is in 1965 afgebroken. Op de p1aats staat thans de christelijke huishoudschoo1.

24. Dit is het park "Ter Huivra" met de muziektent, die reeds lang verdwenen is. Op zomeravonden concerteerde hier de muziekvereniging "Concordia".

Cnristetiike U. L. O. scnoot.

25. Tegenover "Ter Huivra" aan de Scheen stond de christelijke uloschool. Later heeft dit gebouw de christelijke huishoudschool gehuisvest. Thans staat er een nieuw groot gebouw van de Raiffeisenbank.

JOU1"C, ){iidslraal. 2. 7 ~ I I

L~ L~ »-r-r-«> /7.-~~

Lf/h'. A..-,v/ u.....- -t 0 __ /~. 1-;--1"2 /~ a. .?? -:r .r .

26. Dit kijkje geeft een beeld van de Midstraat westeinde omstreeks de eeuwwisseting. Er was steeds volop belangstelling als er een foto gemaakt werd. De kleding van de vrouwen - witte muts van de oudere vrouw geheel links en de witte schorten van de andere vrouwen - kenmerkt de dracht uit die tijd.

27. Dit is de "poarte", zoals destijds de ingang van Herema State wel werd genoemd Deze foto van 1900 geeft een beeld hoe vredig het er to en op deze hoek uitzag. De man met de fiets heeft midden op straat postgevat. Thans is dit punt - D.E. plein - een druk verkeerspunt dat geen "man bij fiets staande" kan gedogen.

Kweekerij met Butsingel in vogelvlucht, [oure.

28. Hier zien we in vogelvlucht de kwekerij met de Butsingel. "Door de geheele provincie is beroemd de bloeiende enterij van Krijn Wybrens, die in 1749 is aangelegd, en thans (1789) ongeveer 39 pondemaat lands beslaat", aldus "De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden" van 1787. De foto dateert van 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek