Joure in oude ansichten deel 1

Joure in oude ansichten deel 1

Auteur
:   T. Bijlsma
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3817-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Joure in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Bt1tsingd - foure

29. Hier ziet u de eerste Butsingel omstreeks 1920. Hobbe van Baerdt, die in 1615 grietman van Haskerland werd, woonde eerst op Lyclama State onder Westermeer, later op de Van Baerdt State, die achter de eersteButsingel stond. Deze straten bewaren de herinnering aan de buitensingels van deze state.

30. De Midstraat leent zich uitstekend voor vlaggentooi. Deze foto is genomen ter gelegenheid van de vierdaagse winkelfeesten op 30 en 31 augustus en 1 en 2 september 1921. Hier ziet u de reclame-optocht op de eerste dag. Aan belangstelling ontbrak het niet. Geheel rechts herkennen we wagenmaker Tietzema.

31. Deze foto dateert van circa 1905. De open bare lagere school stand op de hoek Midstraat-Harddraversweg en was in 1873/74 gebouwd op het oude kerkhof. Bij de afbraak van de school werden nag rest en van dit kerkhof gevonden.

-

-

-

,...

?... ?... ?... ?...

?... ?... ?... ?... ?.. ?.. ?.. ,..

-

32. Nogmaals vlaggend Joure, nu in 1907 .De optocht ter ge1egenheid van koninginnedag trekt hier door de Midstraat.

33. Dit is het geboortehuis van professor B.A. Borger aan de Midstraat. Er is thans een drogisterij gevestigd. Een gevelsteen herinnert aan de veelzijdige geleerde, die op 26 februari 1784 werd geboren in dit huis waar zijn vader een jeneverstokerij en grossierderij in sterke dranken had.

JOURE - Geboortehuis von Prof. E. A. Borger

'I.·'·':'-·"~~H_~' .';.-.J- .?... ::.-~ .??...? .:.".

34. Dit is de Torenstraat ten tijde dat de graeht er doorliep. Op de aehtergrond zien we de kerk en toren en reehts daarvan hotel v.d. Feer. Links van de kerk was de Waagstraat, met boterwaag. Daar werd de boter per sehip aangevoerd. De graeht is sinds 1902 gedempt en het hotel is afgebroken.

dou'Le

35. De Torenstraat aan het begin van deze eeuw. Ook hier is de gracht er nog, met doorzicht op het Zand. Op de voorgrond werpt hotel v.d. Feer zijn schaduw.

Torenstrast

Jour~ ?

36. Nog een kijkje op de Torenstraat circa 1910. De fotograaf genoot weer flinke belangstelling.

37. Hier ziet u de Sluisdijk in de riehting van de gasfabriek en de sluis met links het tehuis voor ouden van dagen: het armenhuis. Van dit armenhuis hier de aehterkant; de voorkant was gelegen aan de Torenstraat. Ret armenhuis werd gebouwd in 1837 en afgebroken in 1967 toen het allang niet meer in gebruik was.

38. Ret "Gemengd Koor", opgericht in 1898, mocht zich verheugen in grote belangstelling. Geregeld werden uitvoeringen gegeven, veelal in de vorm van een operette, die belangrijke attracties vormden voor het kunstminnend publiek. Op deze foto van omstreeks 1920 ziet men het "Gemengd Koor" bij de opvoering van de operette "Les Dragonders Villars". Links, met hoed, staat directeur I. van Dijk, Verder zullen J ousters wel familieleden, vrienden en bekenden op deze foto herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek