Joure in oude ansichten deel 1

Joure in oude ansichten deel 1

Auteur
:   T. Bijlsma
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3817-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Joure in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Dit is de Kake1steeg zoals deze er omstreeks 1910 uitzag. Geheel rechts stand het zogenaamde "zaal" waar arme mensen gratis woonden. Nu heet deze straat de Zonnebuurt. Gehee1links treffen we de meubelmakerij van de gebroeders De Jong aan.

50. Hier ziet u de geelgieterij van de firma Keverling, gelegen aan het einde van de Geelgieterssteeg. Deze naam ontstond in de volksmond. Zo kent J oure de Houtmolensteeg, de Pottenbakkerssteeg, enzovoort, welke namen later veranderd werden in straten. De geelgieterij werd in 1854 opgericht. Voordien was er een leerlooierij. Onder het kantoor yond men nag de looiputten. In 1911 werd deze fabriek verbouwd.

51. Uit de klokrnakerij ontstond, via de vervaardiging van klokkasten,de meubelindustrie. Dit is meubelfabriek "De Nijverheid" omstreeks 1910.

o

52. De Boterstraat rand 1900. Op de achtergrond staan de huizen aan het Zand. Door deze straat liep een gracht, die later werd gedempt.Links ligt een schip in de gracht.

53. Dit zijn de zuivelfabriek en olieslagerij aan de Slachtedijk (gebouwd in 1880). Op de voorgrond de Zijlroede waarin een schip ligt dat diende voor het transport van fabrieksprodukten.

54. De fabriek van E.A. de Boer tijdens de brand in 1913.

55. De werf met de grote helling aan de Zijlroede, waar eens de bekende botenbouwers Eeltje-baas en zijn zoon Auke-baas hun handwerk beoefenden. In de zeventiende eeuw waren er al schuitmakers te Joure. In 1856 kwam hier Eeltje Holtrop v.d. Zee, die zich door zijn buitengewone bekwaamheid op deze helling een legendarische bekendheid verwierf. Na zijn overlijden in 1901 zette zijn zoon Auke het werk voort. De schuitmakers woonden in het witte huisje.

{:itg. de Vrips oS. )1uurling. No. J"71~

.DE 'VERt'" vAX TEE ZIJDE.

56. Nogmaals de helling. Men ziet dat er zo omstreeks 1900 een grate bedrijvigheid heerste.

57. Dit is een nieuw schip dat in 1903 door Auke v.d. Zee werd gebouwd. Het was een vissersaak en bestemd voor Bouke Hoekstra te Lemmer.

58. Hier ziet u de hellingschuur, waaraan de p1ankjes zijn bevestigd met de namen van de schepen die hier werden gebouwd: De Harmonie 1825, Aurora 1826, Geertrui Geziena 1827, Tietje Tromp 1828, Cornelis Hendrik Tromp 1828, De Jonge Gerbrand 1829, De Jonkvrouw Anna Maria 1830, De Jonge Jacob 1833, De Zeevaart 1834, De Jonge Jacob van Amsterdam 1834, Anna 1838, Liebau 1839, Johanna Vitringa 1840, Arend E1za 1841, De F1ecke Jouwer 1844, De drie Aurelia's 1847, Jonkvrouw Geertrui 1849, De Vreede 1850, Sliedrecht 1851, De Goede Bedoeling, Twee Gebroeders, Wieger Wiegers Visser, Standfries 1880, Noord Holland, A1meri 1880, Charlotte, De Sche1de, De Sperwer 1885, De Visscherij 1887, De Friso 1894, Jan Spanjaard 1897, Elizabeth Margaretha 1897, Semper Idem, Prins Hendrik 1897, De Elizabeth 1903, Standfries 1903, Morgenster 1903, Anna 1906, HNYEFO 1907, Olga 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek