Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Aangezien het 1edental snel groeide en daarmede ook de produktie moest de zuivelfabriek al gauw worden uitgebreid. Op deze foto van circa 1920 is rechts het oude gedeelte nag te zien. In de jaren dertig werd een nieuwe fabriek gebouwd. In 1968 werd de zuivelfabriek gesloten en was deze plaats van bedrijvigheid stil geworden.

L I. JIJ-e 1 rn-a '

'/ ' $'}"l 8roef uii

Ultg. G. L. v. d. Z,,·aag. l /. o....I.e .

</...< II-' {j.).../)'"U!

6. Bij de derde sluis omstreeks 1905. Rechts ziet, u de woning van J elle Hoogeveen, vervener van de venen in Hoornsterzwaag. Later werd de woning door de gemeente aangekocht voor dokterswoning en achtereenvolgens bewoond door Meijer, Maren en Goris. Links hiervan staat een woonhuis waarin later W. van der Veer zijn schilderszaak vestigde. Enige jaren geleden werd dit pand afgebroken en de nieuwe zaak ernaast gebouwd. Voor de verlichting hier zorgde de lantaarn op de boog van de brug.

7. Deze groep van W.K. ("Wordt Kwiek") was op de fiets naar Zuid1aren gegaan om daar korfba1seriewedstrijden te spelen (omstreeks 1916). Daar werden ze gekiekt door fotograaf J.L. Wiersema uit Groningen. We zien, van links naar rechts, op de bovenste rij:

Rink van der Mei (leider), Roe1 Bergsma, Koert Hartstra, Tamme M. van der Zee, Jelmer Biesrna, Marten de Vries en Durk Elzinga. Op de tweede rij: Hiltje Bruinsma, Wieger Stelwagen, Anke Bosma, Jan Buurstra, Gadske Bruinsma, Jan Prakken, Anne Bruinsma en Hendrik Kalsbeek (voorzitter). Op de derde rij: Hiltje de Vos, Johannes Koopmans, Geertje J. de Vos, Margie Prakken, Hiltje Elzinga, Jan Oosterwoud, Hielke Elzinga, Tjitske Blauw en Johannes Buurstra. Liggerid, rechts op de voorgrond: Doetje de Haan, Hendrikje Koopmans en Maaike van Dam. Alleen de dames dragen hier nog het oorspronkelijke W.K.-kostuum. De heren droegen in het begin lange kousen en een witte broek die met bandjes onder de knieen was vastgeknoopt.

8. Plaatselijk Belang had ve1e jaren gestreden voor een goede verbinding tussen de derde sluis en de Gorredijk. In 1907 gelukte dit en werd een onverharde Singel aangelegd. Op deze foto van circa 1930 zien we de aan1eg van de brug Tjoelebartje, die hier een bart over de vaart ging vervangen. De Sin gel liep eerst voor de boerderij langs in zuidelijke richting en via een dam kwam men dan op de Gorredijksterweg. De boerderij, die Otter van Gorredijk liet bouwen, werd ve1e jaren door Durk Brouwer bewoond.

9. De hervormde pastorie bij de Jan Wiegersdraai (derde wijksdraai). De bekende evangelist K. Mol, die in 1895 uit Bolsward naar Jubbega kwarn, woonde er vele jaren. Hij stierf vrij onverwachts in 1934. Als waardering voor persoon en werk werd een straat naar hem genoemd. Hij werd opgevolgd door evangelist J. van der Wal. In de pastorietuin staan de twee dochters Johanna en Annie Mol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek