Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. In 1912 werd de coi:iperatie D.O.T.K. (Door Organisatie Tot Kracht) opgericht. Hier zien we de eerste winkel en bakkerij, gelegen naast het cafe van Siemen Brinksma. De winkeliers waren achtereenvolgens: Jelke de Vries, Douwe Buurstra en Wiebe Hoogeveen. Dit pand brandde later af en op dezelfde plaats werd een nieuwe en grotere zaak gebouwd.

11. Piter Kikkert was rand de eeuwwisseling een bekend figuur in deze contreien. Zijn werkelijke naam was Pieter de Vries. Hij leefde gescheiden van zijn vrouw en was in de kost bij Tjalke en Griet Blauw (de ouders van Paulus, de harmonikaspeler). De handelswaar van Piter bestond uit binten, die verkocht werden als "pipetrochstekkers". Ook ging hij te nieuwjaarswensen, zelfs in de zomer nog wel bij mensen waar hij dat jaar nog niet was geweest. Piter sprak dan deze vrome wens uit:

" Vee I geluk en zegen in het nieuwe jaar, wens ik jullie met elkaar.

Zalig leven, zalig sterven,

am daarna het koninkrijk Gods te erven".

Hij moet omstreeks 1913 zijn gestorven.

12. Ook een vrolijke noot mag in deze serie niet ontbreken, daarom een toto van het rond 1927 opgerichte muziekkorps "Ons Genoegen". Staand, van links naar rechts: Andries van der Wa1, Sake Kromhout, Siemen de Haan, Klaas Luchtenveld, Wiebe Burgy, Sjouke van der Meer, Hendrik Steunebrink, Jan Dijk, Jannes Minkes, een gastspeler, Roel Dijk en Homme Seinstra. Zittend: Bonne Aldershof, Fokje Seinstra, Trijntje Steunebrink, Karst Hoogenberg (dirigent), een gastspeler, Jan van der Wal en Tamme Seinstra. Op de voorgrond: Geert Kroes, Oebe1e de Haan en Peter van der Veen.

. .!:.:hb-5churega (de Hoek)

13. Op de hoek van de Schoterlandse- en de Gorredijksterweg. Hier zien we het latere warenhuis ,,'t Haantje" nog als een eenvoudig winkeltje, Nu, in 1975, is ook dit winkelpand van Sietse de Haan jr. gesloopt. Rond de eeuwwisseling was in dit pand het cafe van Sjerp van der Meer gevestigd en daarvoor was het een cafe-logement van weduwe Van der Zee. Links staan de woning van Pieter van der Wal en de boerderij van Romke van der Heide. Voor de winkel, links, staat winkelier Barteld de Haan en bij het groepje van drie kinderen links zijn zoon Sietse.

14. Een ontmoeting van twee soorten vrachtvervoer bij de derde sluis (omstreeks 1933). De auto diende voor vervoer en bezorging langs de weg, terwijl het beurtschip deze zaken aan de vaart verzorgde; het zou nog vele jaren duren voordat ook hier de vrachtauto deze taak kon overnemen. De praam met hooi en de rijke bladerentooi laat zien dat het zomer is. Aanschouwen we de tegenwoordige toestand dan is het hier weI erg kaal geworden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek