Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

JUBBEGA A. O. VAART.

15. De Hommedraai omstreeks 1925. De foto werd genom en aan de westzijde van de draai. Geheel rechts herkennen we de woning van Koene Knol. Rechts in de dubbele woning de boerderij-bakkerij van Rieke1e van der Zee, links woonde beurtschipper Tja1ke Koen. Daarnaast het burgerhuis van Durk Elzinga, dan de timmerzaak van zijn zoon Hie1ke Elzinga en vervolgens de kruidenierswinkel van Tamme van der Zee.

16. Deze foto were gernaakt bij net veertigjarig bestaan van de christelijke jongedochtersvereniging "Maria Martha", in 1932. Kort na de oorlog werd de vereniging opgeheven. Op de grand, van links naar rechts: Geertje Sienes Res, Janke Buzaan en Anneke de Vries. Zittend: Ynskje Buzaan, Sietske Blauw, mevrouw Mol-Res, Annie Jans Res en Immigje Stelma. Staand: Liesbeth van der Bos, Akke Jans Res, Trijntje Nieuwland, Annie Sienes Res, Wiebrigje Sikkema, Sjoerdje Blauw, Trijntje Stelma en Corrie Sienes Res.

17. Hier vaart de praam van de "Cooperatieve Aankoop Vereeniging" door de Jan Wiegersdraai. Men ziet de nieuwe en oude tijd verenigd; op de praam Jiggen reeds pakjes stro en op de wal staat nog een houten kist met lijnkoeken. Deze kisten braehten vaak de besmetting van mond- en klauwzeer over, doordat ze van de boeren teruggingen naar de fabriek en weer opnieuw gevuld op andere boerderijen tereehtkwamen. Het huis aan de overkant werd bewoond door Ide de Jong. De familie De Jong ontstak 's avonds de lantaarn reehts van de draai en was tevens belast met het klokluiden. Enige jaren na het maken van deze foto (1926) brandde dit huis af.

18. Nadat de cooperatieve winke1-bakkerij was afgebrand werd dit pand gebouwd. Na de opheffing werd hierin de rijwie1zaak van de gebroeders J ongstra gevestigd. In het achterste gedeelte van de zaak, waar nu de werkplaats is, zijn de ovens van de bakkerij nog aanwezig. Op het pand staat als huisnummer 562, TIU is dit 57.

Graele uit J'Jbbega

19. Bij de derde sluis omstreeks 1920. Rechts op de achtergrond is de boerderij van Anne van Seijen nog ziehtbaar. De boerderij lag dieht bij de Douwewijk, waaraan het logement "De Gouden Vlooi" van Hieltje en Ietje de Vries was gelegen. Hier overnaehtten veel zwervende figuren. Naast de wijk is de boerderij van Kees de Jong, nu staat hier de Boerenleenbank-Rabobank. Daarnaast de kapperszaak van De Vries, nu Vos, en de woning van Kornelis Bergsma, waarin nu de melkzaak van Bart Popkema is gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek