Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Deze foto werd in 1923 gemaakt van een voor1oper van de voetbalvereniging "Jubbega" en wel het elf tal van S.D.O. (Samenspel Doet Overwinnen). We herkennen, van links naar reehts, op de bovenste rij: Ebe van der Terp, Abele Blaauw, Wietse Blaauw, Anne van der Bas, Egbert de Jong en Hendrik Klijnstra. Op de middelste rij: Abele Klijnstra, Anne Stoelwinder en Egbert Jonker. Op de voorste rij: Rink Blauw, Eppie de Jong en Andries Blauw.

21. Op deze foto uit 1926 staan Fokje, Sjoerd en Jan de Vries, hier respectievelijk zevenendertig, drieendertig en zesendertig jaar aud. Deze drie mens en waren erg klein, zo oak een jong gestarven zuster Fokje, Verder waren er nag twee broers en twee zusters, Sierd, Sietse, Wiepk en Hendrikje, die allen een narmale lengte hadden, ja enkele waren zelfs zeer groat. Hun auders heetten Hendrik en Teats de Vries. Ze waanden aan het dwarspad achter de Kerkewijk. Na de daad van Fokje en Jan waande Sjaerd samen met zijn maeder. AIleen avergebleven zijnde was hij in de kast bij cafe Sietse Kart aan de Job Halkemawijk en hij sleet zijn laatste levensjaren aan de Oldeberkaperweg in Oudehorne.

22. De Schoterlandseweg in Schurega omstreeks 1935. In het kleine huis links woonde veehandelaar en amateur-klokkernaker J elle Kuiper. Daarnaast zien we de kruidenierswinkel van Peereboom, hij staat hier met zijn vrouw Sjoukje in de tuin. De woning rechts is van Sjoukjes moeder, weduwe Fimke de Jong. Zij staat samen met haar dochter Janke voor hun huis.

Jubbega.

23. Bij de derde sluis omstreeks 1928. De man op de fiets is Luitzen de Jager, een zoon van Fokke Jan. In de derde woning reehts woonden meester en juffrouw Zijlstra: zij gaven beiden onderwijs op school. De buurt genoot elke dag weer als ze 's morgens hartroerend afseheid namen op het vaartspad en dan elk een kant uit gingen op weg naar hun school.

Jubbega.

24. Nabij de Hommedraai omstreeks 1927. We zien hier links de boerderij van J aap van der Zee, die in 1910 werd gebouwd door Durk Elzinga en is gelegen naast de Durk Tammeswijk. Daarnaast de in aanbouw zijnde winkel van zijn broer Tamme. De andere boerderij, die nog zichtbaar is, was eerst van Siep Buurtstra en daarna van genoemde Elzinga, die ook timmerman was. Op het bruggetje loopt vermoedelijk de stoelenmatter Johannes Kuipers. Aan de andere zijde van de vaart, uiterst rechts, een woning, omstreeks 1900 gebouwd en bewoond door Tjeerd Dijk die boer, raadslid, sub-armvoogd en commissielid van de P.W. Janssenstichting was. Daarnaast ziet u de boerderij van Wiebe Hoekstra, later van zijn zoon Jeen, en vervolgens de dienstwoning van de politie die onder anderen door Jan van der Brug, Kuipers en Anne de Wit werd bewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek