Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Op deze foto uit 1936 zien we de nieuwe brug van de derde sluis, die in datzelfde jaar gereed kwam. Links het cafe van Brinksma. Dit cafe brandde in 1948 af en werd in hetzelfde jaar weer opgebouwd. Rechts de winkel van U. de Haan, later van W. Arndt. Daarnaast het woonhuis van Tj. Geertsma.

31. Deze ploeg van W.K. behaa1de tijdens de nationa1e turnwedstrijden in Naa1dwijk op 18 augustus 1927 een eerste en een tweede prijs. Dat men vee1 voor de club over had in die jaren b1eek wel uit het feit dat men fietste naar Lemmer, vervo1gens met de nachtboot naar Amsterdam en dan weer verder fietste naar Naaldwijk, De vo1gende dag keerde men op deze1fde manier huiswaarts en fietste nog even over Koog-Zaandijk om daar een korfba1wedstrijd te spe1en. Voor ons poseren, van links naar rechts, op de achterste rij:

Hein Welling, Sjoukje Popkema, Zwaantje de Vries, Geeske Buurstra en Douwe Buurstra. Op de tweede rij: Hartstra, Hiltje Braam, Geertje Popkema, Aaltje Prakken en Tjibbe Kerkhof (leider W.K.). Vooraan zitten: Hansje Brinksma en Hiltje van der Zee. De oprichtingsdatum van "Wordt Kwiek" was 26 september 1914. De eerste korfba1werdstrijd werd op 5 september 1915 te Oosterwo1de tegen D.D.I. gespee1d en verloren met 5-0, maar veertien dagen later werd op eigen terrein revanche genomen en gewonnen met 2-1.

32. Deze foto werd genom en van een boerderijtje dat eertijds stond aan de zuidzijde van de splitsing Sehoterlandse- en Gorredijksterweg. Het werd bewoond door Lute Bosma. Het stukje muur, dat reehts nog zichtbaar is, behoorde bij de woning van Pieter van der Wal. De foto werd omstreeks 1920 genomen.

33. Bij de derde sluis in 1913. Links, verscholen achter de born en, ontwaren we de bakkerij van Wieger Ste1wagen. Daarnaast de boerderij van zijn vader Hendrik Stelwagen. In de vaart is nog een sluisdeur zichtbaar.

34. Ook dit plaatje werd genom en in Jubbega. Een van de vele keten en hutten, die op de heide te vinden waren. In de jaren twintig waren er hier een honderdtal: de meeste lagen tussen de Holkema- en de Belgische wijk. In 1927 poseerde de familie Stoelwinder voor deze foto. Ook bezocht minister Kan in datzelfde jaar de heide. De volgende jaren zouden grote verbeteringen brengen en verdwenen deze toes tan den zeer snel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek