Jubbega-Schurega in oude ansichten

Jubbega-Schurega in oude ansichten

Auteur
:   J. Zwerver
Gemeente
:   Heerenveen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3820-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Jubbega-Schurega in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. De openbare lagere school bij de derde sluis omstreeks 1925. Deze school werd in 1886 gebouwd. We moeten bij het zien van deze foto weI denken aan de eerste rege1s van het inwijdingslied dat toen werd gezongen:

.Jlet nieuwe moet het oud vervangen; Wisselen blijft het hier beneen".

Want in 1958 is ook deze school weer vervangen door een nieuwe. In de school werd eerst een kinderwagenfabriek en daarna een confectiebedrijf gevestigd. In het schoolhuis is nu de hobbywinkel van Jongsma ondergebracht. De bezorging van waren ging ook vaak per praam. Hier va art Douwe Buurtstra met de bakkerspraam van de cooperatie D.O.T.K.; in de kisten waren de broden geborgen. De man die op de bakkersfiets leunt, is zijn broer Gerrit Buurtstra.

36. Deze dames waren ook bij de school betrokken. Zij naaiden en breiden voor de openbare lagere school van de derde sluis. Van links naar rechts, zittend: Trijntje Hoekstra, Trijntje Zwart, mevrouw Stelwagen, Japke van Dam-Spiekhout, Janke de Vries en Romkje Post-de Jager. Staand: Hendrikje Blaauw-Koopmans, Sietske de Vries, mevrouw Timmerman, Makke de Jong-Hoekstra, Ynskje Eijer-Bouma, Willemke Brinksma-van Houten, mevrouw Hoogeveen en Jitske de Vries-Blaauw.

37. Een opname van de Gorredijksterweg omstreeks 1935. Ret cafe werd gebouwd door Anne Bruinsma en bewoond door Wiep Ides de Jong. Verderop staat de boerderij van boer-veehandelaar Andries Lapstra. Ret eerste huis links is de rijwielzaak van Kees de Jong, In het pand daarnaast woonde Hiltje Bruinsma.

38. Ten slotte een foto van het bezoek dat minister Kan bracht aan Jubbega op 5 december 1927. Het gezelschap werd gekiekt voor het huis van dokter Donker. Van links naar rechts: J.J.G.S. Falkena, inspecteur der werkverschaffingen, later burgemeester van Schoterland; D. Huizinga, gemeentesecretaris; Meijer de Vries, algemeen inspecteur der werkverschaffingen; mr. J.B. Kan, minister van Binnenlandse Zaken; H. Hebbes, burgemeester; dr. Donker, arts te Jubbega; H. de Vos, wethouder; Jelle de Vries, voorzitter Plaatselijk Belang en W.A. Nijenhuis, wethouder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek