Kalf in oude ansichten deel 1

Kalf in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Dalsem
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0329-9
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kalf in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Deze stoere R.C.Z.-ers werden omstreeks 1930 gekiekt. Aan de opstelling voor de foto herkent men de voetbaltactiek van die tijd: een achterhoede van doelman en twee backs, drie man in de middenlinie (onder wie de aanvallende spil! ) en een voorhoede van vijf man. We zien, van links naar rechts, op de achterste rij: reserve J.H. de Groot (nu erelid van R.C.Z.), Jaap Out, Ab van Kleef, Cees Smit, Piet Janneman (jarenlang secretaris) en Siem Schaap. Op de middelste rij: J. Glandorf, Cees van Nek (erelid) en Willem Heynis (erelid). Vooraan zitten: J. Meijn, Siem Stam en B. Bakker.

50. In augustus 1932 vierde pastoor Joannes Theodorus Jacobs zijn zilveren priesterfeest op het Kalf. Hij bracht gedurende zijn pastoraat veel tot stand en het was dan ook niet verwonderlijk dat de parochianen zijn jubileum luiterrijk vierden. Dit gebeurde onder meer door de opvoering van het stuk "Jozef in Dothan" in het rooms-katholieke verenigingsgebouw "Sint-Adelbert". De medespelenden waren, van links naar rechts, op de voorgrond: Hans Werkhoven, Cees Huijsman, Jaap Nugter, Wim Werkhoven, Nol Werkhoven en Gerard Werkhoven. Op de rij daarachter: Toon Werkhoven, Siem Nugter, Jaap Nugter, Sijp Huijsman, Jaap Butter, Nel Huijsman, Piet Bolleman, Jo Bakkum, Dirk de Boer, Klaas Huijsman, Bertus Sinkeldam, Annie Sinkeldam, op de troon Tinus de Boer, dan Frans de Boer, Piet Looze en Dirk Sinkeldam.

51. De parochie van de H. Maria Magdalena beschikte altijd over een flink aantal misdienaars. In 1938 waren dat de volgende jongens, op de achterste rij: Henk van Wijngaarden, Jos van der Maeden, Ben Spillekom en Henk Mandjes. Op de middelste rij: Herman Habets, Jaap Knots, pastoor H.J. Bonfrer, Bart van Oerle en Klaas Stor. Op de voorste rij: Ben van Oerle, Herman Schleeper, Paul van der Maeden en Piet Schaar.

52. Foto boven: het bestuur van de ijsclub "'t Kalf" in de bloemen in 1933. Men vierde het veertigjarig bestaan. Parmantig kijken ons aan, van links naar rechts, op de achterste rij: M.C. van der Wardt, S. Stolp, G. Gravestijn, K. van 't Hoff, P. van der Wardt, C. Out en A. de Ridder. Op de voorste rij: M. Gorter, J. de Vries, J. van der Wardt, W. Prins, P. Velthuis, W.P. Arbman en e. Zwaan.

Foto onder: de ijsclub ,,'t Kalf' deelde in de loop der jaren veel levensmiddelen uit aan behoeftigen. In 1928 blies men extra in de bus tijdens het vijfendertigjarig bestaan. Vol trots tonen P. Velthuis (links) en G. Gravestijn (rechts) de uitstalling, die mede tot stand is gekomen door schenkingen van bedrijven. Gedeeltelijk is nog J. de Vries te zien.

53. Vooral onder pastoor J. Th. Jacobs (van 1927 tot 1934 op het Kalf) werden diverse kindsheidoptochten gehouden. Het doel hiervan was belangstelling te wekken voor het werk van de missie. De jeugd van de parochie stak zich in kledij van nonnetjes. Op deze foto van 1932 zijn Marie Beijer, Lerra Werkhoven, Gré Looze, K1azien de Goede en Marie de Roeck te zien.

54. Het arbeidsloze inkomen heeft ook in het verleden velen aangesproken en ook toen al waagde menigeen een gokje. Dit ernstig kijkende gezelschap vierde in 1930 het eenjarig bestaan van hun naamloze loterij club, met een bloemetje op tafel. Méér kon er kennelijk niet af en de club heeft dan ook niet lang bestaan. U ziet hier, staand: Cees Out, Willem Heynis en Piet Out. Zittend: Cees van Nek, Maus van der Wardt en Jan Kat (later caféhouder naast de Noordervaldeursluis).

55. Zoals zoveel bruggen was ook de Noorderbrug vroeger een tolbrug. De tarievenlijst hangt, zoals op de foto die van 1928 dateert is te zien, aan de buitenzijde van het "bruggehokkie". Over de brug mochten toen ook nog auto's rijden, maar dit werd vanwege de technische gesteldheid van deze oeververbinding in de naoorlogse jaren verboden. In 1928 was Maus van der Wardt enige tijd pachter van de brug. Van links naar rechts zien we: Maarten ten Wolde (die op het slachthuis werkte), Piet Prins (zoon van wethouder Klaas Prins), M.C. van der Wardt, Dirk Stam en Cees Out.

56. De kerk moet regelmatig worden schoongemaakt en in 1928 beschikte men over een stel geestdriftige werksters voor dat inspannende karwei. U ziet ze op de kiek met emmer en bezem. Achteraan, van links naar rechts: Gees Spillekom, Bets Konijn, Jannetje Huijsman (die de leiding had), mevrouw Blank-Visser, Cor Woestenburg, Annie Hooyschuur en Anna Spillekom. Vooraan zitten Trien Huijsman en Bets Looze. Geheel rechts staat Annie Huijsman.

57. IJsclub "'t Kalf" organiseerde tijdens de strenge winter van 1929 gekostumeerde schaatswedstrijden achter kinderwagens. Onverwacht knipte de fotograaf enkele deelnemers en toeschouwers. Niet iedereen is bekend, maar een aantal toch wel. Geheel links ziet u mevrouw T. Prins-Schijf, dan J. Onderwater, vervolgens ene Huijsman, naast de vrouw met de bril op en de stok voor zich W. Mans, de man met de pet is J. Singeling, achter hem probeert C. Kabel nog wat te zien, de vrouw met het witte hoedje is Nel Kruiver, achter haar staat de besnorde C. van Leeuwen, de man met het papier voor de borst is J. de Vries, achter de kinderwagen mevrouw Visser, naast haar, met snor, Gerrit de Lange en rechts, met pet, Piet Kat. De kinderen tussen de kinderwagens rechts zijn Klaas van Saane en Noor de Lange.

58. Ook in het verleden kende men al "wild"-voetbal, dat minder sloeg op de wijze van spelen dan op het niet door de voetbalbond erkende karakter van de wedstrijden. Anno 1930 speelde een ploegje van papierwarenfabriek Klaas Schenk een vriendschappelijk partijtje in Westzaan, op het veld van de inmiddels verdwenen voetbalclub "Westzaanse Racing Club-Tot Ons Genoegen". De spelers waren, op de achterste rij: Piet Stolp, Teun May, Jaap Bakker, Eibert Bunschoten, Dirk van der Wardt, gebukt Maarten van Leeuwen, dan Henk Baas en Dirk Bakker. Op de voorste rij: Henk de Gooyer, Siem Stam en Willem Keyzer. Rechts staat een onbekende toeschouwer.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek