Kalf in oude ansichten deel 1

Kalf in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Dalsem
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0329-9
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kalf in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

59. Op het terrasje van café Breeuwer aan het Grote Glop (nu heet het café "Prins Bernhardbrug") lieten in 1925 enkele Kalvers zich met een glaasje bier op de plaat zetten. Van links naar rechts zien we: Wim Hegeraat, Gerrit Stolp (later sluiswachter van de Noorder Valdeur), Maus van der Wardt, Ber Bakker, Siem Goezinne en Jan Bakker.

60. Op 19 december 1939 vierde pastoor H.J. Bonfrer zijn zilveren priesterfeest, hetgeen uiteraard niet onopgemerkt voorbijging. In het rooms-katholieke verenigingsgebouw St-Adelbert was er gelegenheid hem en zijn familie geluk te wensen. De fotograaf vereeuwigde een aantal van de receptiebezoekers. Op de achterste rij herkennen we, van links naar rechts: Annie Nugter, Piet Nugter, To Bonfrer, mevrouw Nugter-Betjes, Gert Bakkum, Jan Happe, Cees Groot, bijna onzichtbaar Jan de Goede, vervolgens pater Hollenberg, Toon Pelk, Wim Blank, Jb, Schleeper, mevrouw A. Werkhoven-Zwager, Nol Werkhoven, pater Jan Klaver, Henk Bonfrer, W. van Gelderen, S. Knots, H. Duijn, K. Konijn, Piet Bonfrer, Cees Bonfrer, Gré de Goede, mevrouw T. de Jong-Smit, Marie de Goede, Toon Nugter (bijna onzichtbaar), Marie Wittebrood, mevrouw A. Blank-Huijsman, Jannetje Huijsman, G. Bloetjes, achter hem een niet herkende dame, dan mevrouw C. Bakkum-de Goede, Siem de Goede, mevrouw G. Rozemeijer-Graaf en iets op de voorgrond mevrouw Bloetjes. Op de tweede rij zit de familie Bonfrer: Tini Bonfrer, To Bonfrer, Rie Bonfrer, Bep Bonfrer, Jan Bonfrer, mevrouw Bonfrer, mevrouw Van den Boogaard en haar dochter, Joh. Bonfrer, W. Bonfrer, mevrouw Bonfrer, P.J. Bonfrer, pastoor Bonfrer, Joh. Bonfrer, mejuffrouw R. Bonfrer, Jac.Bonfrer, mevrouw Bonfrer, mevrouw Klaassen en Jacoba Bonfrer. Op de voorgrond, zittend: Joke Kooter, Annie Kooter, Truus Knots, Annie de Goede, Mieke van der Maeden, Lida Knots, Jo Bloetjes, Bep Wittebrood, Piet de Roeck, Karel de Roeck, Pé Bloetjes en Cor Bloetjes.

61. De in 1934 opgerichte "Parochie Sport Club Kalf" ging in de zomer van 1935 met alle leden op de foto. Van links naar rechts, op de bovenste rij, staand: H. Doodeman, A. Pelk, J. Hooyschuur Czn., N.C. Huijsman, P. Oostrom, Henk Huijsman, Piet Looze, Jan Neijzing, Henk Boon, André Looze, Kees Hooyschuur, Bernard Schleeper, Jan Looze, Cees Neijzing, Wim Zwager, Tinus Kaaijk, Dirk Sinkeldam Azn., Chris Pelk, Hans Werkhoven, Dirk de Boer, Fr. de Boer, Antoon Huijsman, Jan Huijsman, Antoon Werkhoven. G. Glandorf en Jac, Schleeper. Op de tweede rij (gebogen): Wim Werkhoven, P. Schaar Jzn., Cor Sinkeldam, Nic. Woestenburg, Bertus Sinkeldam, Siem Nugter, Jan de Goede Nzn. en Piet Bolleman. Op de derde rij (geknield): Jan de Goede Jbzn., Nic. Konijn, Joop Looze, Henk Hooyschuur Pzn., Arie Blank, G. de Goede Nzn., Piet Blank, Wim Blank, pastoor H.J. Bonfrer (geestelijk adviseur) en Jan Schleeper. Op de voorste rij, zittend: Arie Werkhoven sr., Jac. de Goede Gzn., Henk Spillekom, Piet Neijzing, Cor in de Haak, Jan Smit Azn., Piet de Goede, Piet Sinkeldam Czn., Jaap Nugter Czn. en Piet Sinkeldam Azn.

62. Schoolfeesten zijn niet iets van de laatste jaren, zeker niet. De Kalverschool had al in 1917 een zeer actieve - en men mag ook wel zeggen: zeer grote - schoolfeestcommissie. Het waren allemaal heren, want de twee dames op de foto waren echtgenotes van onderwijzers van de school. Waar het gezelschap op de foto ging is niet precies bekend, maar gezien de zanderige voorgrond zal dit wel tijdens een uitstapje zijn gebeurd. Van links naar rechts, staand: Jb. de Goede, J. Hoveling, C. Waal, A. Prins, C. Boon, meester De Vries, P. Servaas, J. Heynis, J. Hooyschuur, Cor Breeuwer, Albert Prins, Joa Bakker, en meester B. Hinnis (bijgenaamd "rooie" Barend). Op de voorste rij ziet men: Nico Bakker, J. Out, W. Brand, mevrouw De Vries, Joh. Huitema, mevrouw Demoed, meester H.Th. Demoed, Mart. Visser en Thijs Gorter. De heren Visser en Gorter waren de enige twee die hun hoed voor de fotograaf afnamen! Van deze ploeg mensen stond Jan Hoveling, vanwege zijn vele activiteiten, bekend als "de burgemeester van het Kalf". Later zou Willem Prins dezelfde (ere-) naam krijgen.

63. Het is vrijwel zeker dat deze foto op zondag 22 augustus 1937 is gemaakt bij de pastorie. Toen was het vijftig jaar en een dag geleden dat in de parochiekerk voor het eerst een plechtige hoogmis werd opgedragen. Dit werd gevierd met een week van kerkelijke plechtigheden. Op zondag 22 augustus droeg pastoor CJ.A. Borsboom, die van 1904 tot 1917 op het Kalf werkzaam was geweest en inmiddels rustend pastoor was geworden, een plechtige hoogmis op. Van links naar rechts, op de achterste rij, drie kerkmeesters K. Konijn, W. van Gelderen en J. Kroon. Zittend: professor D. Bont, pastoor C.J.A. Borsboom, pastoor H.J. Bonfrer, die in 1934 op het Kalf was gekomen en daar tot 1960 zou blijven, en pater Bakker. Dat de eerwaarde heer Bont aanwezig was had zijn reden: hij was afkomstig uit de parochie. Hij had zijn hoge functie niet cadeau gekregen. Zijn moeder dreef in de jaren rond de eerste wereldoorlog een snoepwinkeltje op het Kalf. Dirk Bont ventte zelf met mosterd om aan de nodige financiën te komen. Op 15 juni 1919 werd D. Bont tot priester gewijd en droeg hij zijn eerste H. Mis op en wel in zijn "eigen" kerk op het Kalf. De gehele parochie vierde dit mee. Later werd hij leraar op het seminarie Hageveld,

64. De lenige broeders van het St. Antonius Patronaat toonden zich rond 1935 in keurige uniformen aan het publiek. In het rooms-katholieke verenigingsgebouw St.-Adelbert hielden zij de spieren soepel. Enkele heren staan letterlijk op hun kop en het was daarom niet gemakkelijk om aan de juiste namen te komen. Op gezag van de wel herkende heren zijn ten slotte ook voor hen namen uit de bus gekomen. De groep staat wat ingewikkeld door elkaar. Geheel links staat Henk Hooyschuur; de man in handstand naast hem moet Toon Werkhoven zijn en Arie Sinkeldam houdt zijn voeten vast; links op het paard zit Cees Hooyschuur met opgeheven hand; achter hem staat nog iemand op handen, mogelijk is dat Sijp Huijsman; dan met bril Toon Pelk; Paul Bakkum in handstand midden op het paard; achter hem, met het hoofd bijna tot het plafond, staat Henk van Wijngaarden; dan komt Jan Looze, met naast zich de omhoog geheven voeten van - aldus zegslieden - Klaas Huijsman; rechts op het paard met opgeheven arm is Bernard Schleeper ; naast het paard staat Piet Looze, die Toon van Wijngaarden in evenwicht houdt; geheel rechts de leiders Mandjes en Van Oerle; de man in hurkzit voor het paard is Jan Hooyschuur.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek