Kalf in oude ansichten deel 2

Kalf in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Dalsem
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1644-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kalf in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

Cees van Dalsum

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXI

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 16445 ISBN13: 978 90 28816442

© 1981 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2008 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1981

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

IN LEIDING

De laatste jaren is de buurtschap het Kalf bijna onherkenbaar veranderd. Aansluitend aan de oude bebouwing verrees een geheel nieuwe stadswijk. Ret beeld van een lange Iintbebouwing in het polderlandschap is verdwenen. Gelukkig zijn er deze zomer berichten gekomen dat er een miljoen gulden beschikbaar is om het historische Haaldersbroek in oude luister, met wegsloot en bruggetjes, te herstellen.

Steeds meer dringt het besef door dat het onjuist is om alles wat aan het verleden herinnert radicaal af te breken en er het "eigentijdse" voor in de plaats te stellen.

Dit boekje probeert te laten zien hoe men vroeger op het Kalf woonde en leefde. Ret gaat niet alleen om de bouwsels, maar vooral ook om de mensen. Op het Kalf leefde men het eigen leven, ook al was men een deel van Zaandam. Er waren eigen verenigingen, eigen scholen, eigen activiteiten. Lang is men een besloten dorpsgemeenschap gebleven, met de nadelen, maar vooral ook met de voordelen van dien. Men kende elkaar en elkaars problemen en men was elkaar tot steun, wanneer en waar dit nodig was.

Dat het Kalf een aparte sfeer had en heeft, wordt wel het beste bewezen door het feit dat zovele Kalvers naar deze orngeving zijn "teruggekeerd" nadat daar woningen kwamen. Door de woningnood gedwongen, was men vaak in andere delen van de gemeente terechtgekomen, maar zodra de kans daar was ging men terug naar dat Kalf.

Ret is weer niet gemakkelijk geweest om over het Kalf en zijn inwoners een fotoboekje te maken. Gelukkig waren weer veel mensen bereid in hun fotoalbums te laten kijken en daar zijn bijzondere plaatjes uit tevoorschijn gekomen.

Helaas konden we niet altijd aIle namen achterhalen van de afgebeelde personen. Wie meent hier en daar voor aanvulling en/of verbetering te kunnen zorgen: graag.

Tot slot wil ik iedereen die heeft meegewerkt door het beschikbaar stell en van foto's en het opzoeken van namen, hartelijk dankzeggen voor de medewerking. Ik hoop dat iedereen evenveel genoegen aan het lezen en bekijken van dit boekje beleeft als ik heb gehad bij de samenstelling er van.

1. Speelkwartier in de tuin van de Kalverschool (Kalf 2-4). Links staat de boerderij van Rogge met in de tuin een prachtige kastanjeboom. Aan de overkant van de weg is de toe gang naar de Zaan1andse Scheepsbouw Maatschappij (de .Jielling"), daarnaast het woonhuis van de directeur van het bedrijf en daamaast het huisje waarin de familie De Boer woonde. Het stond iets naar achteren (inverdan).

De kinderen op de voorgrond zijn: Frouke de Ridder, Bertha Groot, Klaas Breeuwer, Jan Sijbrands, Marie Eijdenberg, Lena Eijdenberg, Zusje van 't Hof, Trien Bus en een onbekende. Daama de achterste rij, ook van links naar rechts: een onbekende, Griet Visser, Nel van Elsland, Nel Schijf, Mina Hopman, een onbekende, Jo Schram, Freek Bleij, Piet Nieuwenhuizen, Jan Visser, Gerrit Schaap, een onbekende, Klaas de Loof, Jo de Graaf, Jan van Vuure, Henny Tiggelman, Jan Dijkman en Jan de Boer.

De onderwijzeres is mevrouw Bolhuis-Harting.

2. Dit is zo maar een groepje kleuters in de zandbak van de speeltuin van "Ons Aller Belang". Jammer genoeg hebben we niet aile namen kunnen achterhalen, omdat de kleintjes sinds 1938 kennelijk nogal veranderd lijken te zijn.

Er zijn wat twijfelgevallen bij, maar we hebben het volgende lijstje kunnen samenstellen. Zittend op de rand van de zandbak, van links naar rechts: Jan Heynis, een onbekende, Annie Heynis, Jo Witbaard, een onbekende, Truus Kaaijk en speeltuinoppasser opa Kruijver.

In het zand: twee onbekende jongetjes, Ans Veenis (? ), Uut de Graaf en Riek de Gooyer.

3. In 1928 was het iets heel bijzonders wanneer dames een sigaret tussen de lippen staken. Op de foto "roken" ze allemaal, maar het was dan ook een bijzondere gelegenheid, de "lange broekenparade". De dames toneelvereniging had voor de heren-tonelisten - met wie zij beslist niet samen mochten optreden! - matrozenpakken gemaakt. "Dat willen we wel doen, maar als de pakken klaar zijn moeten we er mee op de foto," hadden de Kalver meiden gezegd. Dat feest ging door en om maar goed op matrozen te lijken, nam een ieder ook een sigaretje.

Het zijn: Gre Schleeper, Trien Huijsman, Annie Sinkeldam, Nel Kruijver, achteraan Bets Konijn, Nel Huijsman, Bets Room en Martha Nugter.

4. Een ploegje stoere PSCK-ers in februari 1935. De mannen waren gereed om voor de rood-zwarte kleuren de tegenstander te lijf te gaan.

Staande, van links naar rechts: voorzitter Toon Pelk, Cor in de Haak, Jaap de Goede Gzn., Piet Schaar en Jan de Goede Jbzn.

Midden: Jan Smit, Jaap Nugter, Piet Sinkeldam Czn. en (met alpino) Arie Blank. Vooraan: Jaap Looze, doelman Piet de Goede en Henk Spillekom.

Op de achtergrond rechts is vaag de boerderij Kalf 284, waarin toen de familie Uitentuis woonde, te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek