Kamerik in oude ansichten

Kamerik in oude ansichten

Auteur
:   G. Dolfling
Gemeente
:   Woerden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4206-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamerik in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Karakteristiek voor Kamerik is dat het door een wetering of watering in twee delen gedeeld wordt. Deze wetering loopt van noord naar zuid en zorgt voor de afvoer van het overtollige water naar de Oude Rijn en zo nodig voor de aanvoer van benodigd water in droge tijden.

De beheersing van het water is voor dit gebied een van de grote zorgen geweest van zowel de polderbesturen als van de gemeentelijke overheid.

Het water mocht niet te hoog, maar ook met te laag staan. Ook moesten eventuele voorzieningen berekend zijn op het gebruik van ditzelfde water als vaarwater.

Door de aanleg van de provinciale weg, de zgn. weg-P3 en het verlagen van enkele bruggen is de situatie geheel veranderd.

Het verkeer, dat toch altijd weer probeert de kortste weg te nemen, behoeft, om van Woerden naar Amsterdam te gaan niet meer door het dorp, maar kan nu via de weg-P3 op een snelle wijze toch zijn doel bereiken.

Door dit alles is het in zekere zin rustiger geworden,

maar ook zijn daardoor heel wat plekjes veranderd, huizen verdwenen en dorpsgezichten die specifiek Kameriks waren, niet meer te zien.

Met enig heimwee kan men terugdenken aan de tijd dat er nog kaas gemaakt werd op de boerderijen en als dan's woensdags de boeren met de zgn, "brikken" vol kaas naar de markt in W oerden togen om deze daar aan de man te brengen, gaf dat een gezellige drukte.

Ook de beide beurtschippers, die enkele malen per week naar Utrecht of Amsterdam vertrokken om daar kaas of andere produkten af te leveren, hadden een behoorlijk aandeel in de verzorging van de bevolking. Dit alles is niet meer.

Dit boekje, waarin de meest veranderde punt en in onze gemeente zijn opgenomen, is met zorg samengesteld en geeft een aardig idee hoe men vroeger in Kamerik woonde en leefde.

Degenen die foto's en kaarten ter beschikking gesteld hebben voor de samenstelling van dit album, zeggen wij graag hartelijk dank daarvoor.

K.'~IEREK~CHF. WKG, WOEIUmX.

1. Deze watermolen stond aan de Oudelandse weg en zorgde voor het waterpeil van de polder 's-Gravensloot Toen in 1884 de polders 's-Gravensloot en Mijzijde werden samengevoegd, werd de bemaling overgenomen door het gemaal van de Mijzijde. De laatste molenaar van deze molen was Johannes Verhoef. Deze heeft tot aan zijn dood in deze ontwiekte molen gewoond. Na zijn dood in 1910 werd de molen afgebroken, maar deze plek wordt nog altijd "De afgebroken molen" genoemd.

2. De brug bij "De Kruipin" was zeer smal en gafnogal eens aanleiding tot meningsverschillen, vooral als wat grotere auto's elkaar moesten passeren en geen van beide een eindje achteruit wilde. Rechts de heg van de boerderij van Van Vliet en daarachter de boerderij van de familie De Leeuw. Links de bakkerij van Blok (later Vink) en de dames bij de kar zijn mevrouw Van Eijk-Smit en haar zuster Pietje. "De Kruipin" dankt zijn naam aan de Vesting die hier gelegen heeft tijdens de Franse overheersing.

3.0p 22 augustus 1911 werd de nieuwe schutsluis in gebruik genomen. Rechts o.a. de dorpsagent Van der Wiel en links het polderbestuur met in het midden burgemeester De Kock (met platte strooien hoed, de zgn. rnatelot, die toen zeer modern was).

4. Om het onderhoud der wegen te financieren werd een bijdrage gevraagd van de weggebruikers. Daartoe werden op de voornaamste toegangswegen tollen opgesteld. Meestal werd zo'n tol dan verpacht aan een tolgaarder, die daarvan moest leven. Deze tol stond op de weg naar Woerden tussen Plomphuisbrug en de Sluis en werd beheerd door de heer Van Vruchten en daarna, tot aan de opheffing in 1932, door Klaas van Elteren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek