Kampen in oude ansichten deel 1

Kampen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Don
Gemeente
:   Kampen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2176-7
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kampen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

65. Een blik in de Oudestraat. Links op de foto de voorgeve1 van het Heilige Geestgasthuis, grenzend aan de Nieuwe Toren. Dit gasthuis werd in 1897 afgebroken, waarna ter p1aatse de Gasthuisstraat ontstond. Het vijfde percee1 van links is het zogenaamde Gothisch Huis, een midde1eeuws koopmanshuis, waarin een gruttersbedrijf was gevestigd. De hier afgebee1de winke1pui is uit 1816. In 1908 werd het percee1 grondig gerestaureerd, waarbij het een gehee1 gewijzigde voorgeve1 kreeg.

66. De grutterswinkel in het zogenaamde Gothisch Huis nog in vol bedrijf.

67. De binnenp1aats van het Heilige Geestgasthuis voor de afbraak in 1897.

68. Het St. Geertruids- en St. Catharinengasthuis aan de Boven-Nieuwstraat op de p1aats van de tegenwoordige instelling voor de afbraak in 1897.

69. Oak aan de Burgwalzijde heeft deze instelling belangrijke wijzigingen andergaan. De kostkoperswoningen en het huis met het zadeldak hebben plaats moeten maken voor een nieuwe uitbreiding.

70. Groep bewoners van het rusthuis van de Neder1ands Hervormde Gemeente in het jaar 1885.

71. Ret Armenweeshuis op de Vloeddijk, dat in 1891 p1aats moest maken voor een nieuw gebouw. Ret behoorde tot het voormalige St. Birgittenklooster, Poortje en geve1steen zijn bewaard geb1even.

72. De opvatting werd gehuldigd dat kinderen uit het weeshuis duidelijk herkenbaar moesten zijn. Dit meisje poseert trots in haar fraaie kledij. De jongens waren in het zwart gekleed en droegen een platte pet.

73. Ret nieuwe gebouw van het stadsziekenhuis, ontworpen door de architect Kromhout werd in 1916 op p1echtige wijze in ge bruik genomen. In het midden van de groep genodigden burgemeester Van Blornmestein met zijn echtgenote.

74./7 5. Het hotel "Des Pays-Bas" werd in 1851 gevestigd in het gebouw ,,'t Collegie" aan de Nieuwe Markt, waar in die tijd de vergaderingen van Ridderschap en Steden, het gewestelijk bestuur, werden gehouden. Oprichter en directeur van het hotel was Th.H. Breijinck. Na diens overlijden werd het bedrijf voortgezet door zijn weduwe, die het hotel in 1889 overbracht naar het pand Broederweg 17. Hun zoon H.P.Th. Breijinck, die als

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek