Kampen in oude ansichten deel 1

Kampen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Don
Gemeente
:   Kampen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2176-7
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kampen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

185'1

..?? {oj";:

,Stani~§

~ ..,~ '. -..:;...

" ' ~ ~~

n~ii~se ~.

.., ''...,':.t°l-''

:j -

laNe tI hiJu tai 2/Jrc.

laatste het hotel beheerde, verliet Kampen in 1923, na opheffing van het bedrijf. Vervo1gens was het gebouw a1s studentenpension in gebruik en tegenwoordig biedt het huisvesting aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken, onderh. art. 31 K.O.

76. In de besloten gemeenschap van het negentiende-eeuwse Kampen namen de societeiten een voorname plaats in. De laatstovergebleven societeiten waren "Het Collegie" aan de IJsselkade en de "Buitensocieteit" over de brug. Over en weer werd in deze kringen de plaatselijke politiek op zijn scherpst bedreven. In de tuin van de "Buitensocieteit" concerteerde op zondagmiddagen het stedelijk muziekkorps. Niet-societeitsleden beluisterden de concerten langs de weg aan het hek.

77. Ret societeitsgebouw ,,'t Collegie", dat in 1887 werd betrokken.

78. De oude stadsherberg met zijn fraaie zeventiende-eeuwse gevelpartij weed in 1945 door oorlogshandelingen gehee1 verwoest.

79. In 1865 werd op kosten van de stad Kampen de spoorwegverbinding met Zwolle, aans1uitend op de hoofdverbinding naar het noorden, aange1egd. Op de foto het oude stationsgebouw, dat in 1912 door het tegenwoordige werd vervangen.

Kampen

Ziekenhuls met Gyrnoastum

80. In 1913 werd de stad door een spoorlijn met de Veluwe met als eindpunt Hattem verbonden. Deze verbinding werd een fiasco en werd in 1933 opgeheven. Op het laatst van haar bestaan had zij alleen nog enige betekenis voor het vervoer van militairen naar en van de oefenterreinen te Wezep. Op de foto het spoorwegemplacement van het zogenaamde station-zuid.

81. Deze laatste herinnering aan de steenovens aan het Ganzediep danken wij aan schilder H. Poeder.

82. Het karakteristieke tolhuisje aan de Kamper straatweg, hoek Jan Boerswegje, dat helaas in 1960 werd afgebroken, In de geve1 onder het venster aan de voorzijde het wapen van Kampen.

83. De zogenaamde Grootburgers vormden eeuwenlang een bevoorrechte groep onder de burgerij. Zij bezaten onder meer het recht van beweiding van de stadsweiden. Op het laatst bestond deze groep uit zogenaamde stadsboeren, die hun bedrijfjes in de stad uitoefenden en hun vee's zomers in de stadsweiden hadden. Zij waren veehouders-melkboeren. De stadsweiden zijn nu verkaveld en de boeren bewonen sinds die tijd de hun toegewezen percelen weideland. Een typisch historisch trekje uit de Kamper samenleving. Op de foto de koeboeren Schilder (links) en Kasper (rechts).

84. Een stadsboerderij compleet met hooiberg in de Heilige Steeg (de oorspronkelijke naam was Heilensteeg}, thans Bregittenstraat.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek