Kampen toen en nu

Kampen toen en nu

Auteur
:   H.W. van den Hoven
Gemeente
:   Kampen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2798-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kampen toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Eind 1950 werd besloten de spoorsteiger te slopen. Een kleine aanlegsteiger heeft nog enkele jaren bestaan. In 1964 bleek het verkeer erge hinder te ondervinden van de smalle Spoorkade, waarop besloten werd tot verbreding. Een nieuwe kademuur werd op enige afstand van de oude gebouwd. Eveneens vroeg de Ir. Van Diggelenweg om verbreding; deze was in 1940 aangelegd omdat toen de route naar de Noordoostpolder in gebruik genomen werd en de haakse bochten van de Spoorkade te lastig bleken. Ook die verbreding kwam in 1964 gereed. De bebouwing is belangrijk gewijzigd door Siebrand (rechts) en anderen, een huis was door oorlogsschade aan vernieuwing toe. Op 29 oktober 1956 ging cafe Hofstee in vlammen op. Het pand is als woonhuis door de heer Zwakenberg herbouwd (nummer 11, naast het witte hoekhuis van drs. De Vries). V66r Hofstee had Aron Jacob Louwen er een cafe, Hofstee zat to en nog aan de IJsseldijk 30. De prentbriefkaart hiernaast werd in 1914 verzonden; de foto op deze pagina dateert van eind 1983.

1ampen.

2wo;sche weg.

25. De Zwolseweg ornstreeks 1900. In huidige term en een onverharde weg, bestaande uit puin, klei en grind. Het houten hek langs de Llssel is kennelijk aangebracht voor de veiligheid van de weggebruiker. Rechts een spijlenhek, dat het driesporige emplacement scheidt van de weg. Ter hoogte van het schuurtje aan de walkant ligt de sluis naar de Trekvaart. De sluis werd door het Kamper stadsbestuur verpacht aan gegadigden die sluiswachter wilden zijn. De spoorlijn werd in de jaren 1863-1865 aangelegd en op 10 mei 1865 geopend. Het stationsgebouw was op die datum nog niet gereed en werd pas in oktober in gebruik genomen. Het begin van de bouw van het station droeg niet het karakter van de "eerste" steen. Nee, men legde de vier hoekstenen, een ervan werd gelegd door de aannemer Riesebos. De stad Kampen heeft veel geld en moeite aan de aanleg van het spoor moeten besteden. De eerste exploitant van deze lijn Kampen-Utrecht was de "Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS).

Een bijna onwaarschijnlijke verandering is hier aan de Zwolseweg te zien. zs breed en tach voor de doorstrorning van het verkeer smal genoeg, maar nu de nieuwe brug er is wordt het hier wel rustiger. De oude brug, hier in beeld, gebouwd in 1872-1874, gerepareerd in de periode 1940-1946 en gewijzigd in 1962, zal - naar we hopen - nog tal van jaren meegaan. Over het veranderde stationsgebouw zullen we het straks hebben. Het gebouw kwam ook op een andere plaats te staan en het perron van na 1912 heeft aan de zijde van de Zwolseweg nog een overkapping gehad. In 1949 werd deze verwijderd omdat hij door de oorlog 1elijk gehavend was. Een andere ingreep sloot daar op aan, namelijk het verbreden van de weg en het versmallen van het emplacement, onder meer in 1956 en 1962. Was er voor 1940 al eens proef gereden met dieseltreinen, in 1951 verscheen voor het eerst een "blauwe engel" op het Kamper station in plaats van de dieselloc of stoomlocomotief met aparte wagons.

Buiten-Societeit

KAMPEN

26. Het station Kampen-Noord droeg deze benaming in de tijd dat zich ook aan de zuidzijde een station beyond, het station der HYSM Kampen-Zuid (zie bij 15). Het station op deze afbeelding is het tweede in successie, het werd in 1912 in gebruik genomen. Het eerste stationsgebouw stond circa 25 meter van het huidige eindpunt, tussen de tegenwoordige hal en de sluis. De BuitenSociete it draagt die naam sinds deze op 1 mei 1862 een dependance werd van de Grote Societeit aan de Nieuwe Markt. Het gebouw was in 1836 gesticht door de stad Kampen en werd Nieuwe Stadsherberg genoemd (ter onderscheiding van de oude Stadsherberg bij de Vispoort). Het stadsbestuur verpachtte het beheer ervan bij inschrijving. In 1862 werd in feite de doelstelling ook anders, al wenste het stadsbestuur wel toegang van door haar aangewezen personen. Overigens hadden slechts societeitsleden toegang. De serre of warande werd in 1889 aangebouwd en opengesteld voor dat publiek dat niet in de zalen mocht komen waar de societeitsleden zaten ("zich bevonden").

De ANWB-wijzers staan op beide afbeeldingen vrijwel op dezelfde plaats, dat zie je ZOo Van de tegenwoordige Buitenwacht staat het koepeltje op de plaats van het vroegere koetshuis. De restaurantvleugel beslaat een deel van het oude cafe van de BuitenSocieteit. De bus van lijn 143 zou in de serre gestaan hebben. Het kruispunt en de wegen er naar toe zijn vergeleken met vroeger nogal uitgedijd, men heeft nu veel meer ruimte nodig. Het cafe-restaurant "De Buitenwacht" werd op 6 juli 1954 geopend, herrezen uit de puinhopen van de voormalige Buiten-Societeit. De grote zaal was nag intact, evenals de tuin en de daarin aanwezige muziektent. Er is echter sindsdien weI steeds aan de tuin geknabbeld. De ene keer am de weg te verbreden, de andere keer moest er een rijwielstalling gebouwd worden, dan was het een busstation en ten slotte, in 1983, zelfs de aanleg van parkeerplaatsen voor personenwagens. Nog ligt er achter de Buitenwacht een tennisbaan, van 1920 tot 1974 gebruikt door de KJLTC (Kamper Juniores Lawn Tennis Club), die misschien voor een particulier nag dienst kan doen.

27. Dit stationsgebouw werd op 9 juli 1912 in gebruik genomen. De architectuur is vrij uniek, in tegenstelling tot de vorige die uit de "waterstaatsserie" kwam van N.J. Kamperdijk. Het station en de lijn Kampen-Zwolle-Utrecht werd te zamen met andere lijnen geexploiteerd door de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS). Die zelfstandigheid zou nog slechts korte tijd duren; vanaf 1920 werden particuliere maatschappijen genaast en ondergebracht in de NS. Rechts de serre van de Buiten-Societeit. Stelt u zich dan eens voor dat v66r hier in 1865 het station verrees de tuin van de Buiten-Societeit zo groot was en dat de Trekvaart tot bij de brug doorliep. In 1865 werd een deel van de Trekvaart gedempt, zodat er uiteindelijk slechts een kolkje voor de sluis overbleef: het "Kikkergat". In het nieuwe station werd ook een restauratie in bedrijf geste1d onder 1eiding van de heer J.A. Diender. Ons orientatiepunt in de vergelijking tussen vroeger en nu is de opgang van de IJ sselbrug; hier met het stenen portaa1, dat in 1945 helaas moest verdwijnen.

Het stationsgebouw staat er na zeventig jaar nog net zoo Dat wil allerminst zeggen dat het niet met de tijd is meegegaan. Maar de veranderingen hebben meest inwendig plaatsgehad, kijk maar naar de loketten en de hal, de goederenloods en de rijwielstalling. Opmerkelijk, nu je erop let, is het hoogteverschil tussen de perroningang aan de noordzijde, die op straatniveau ligt, en de zijingang met de vijf treden. Van de eens zo voorname tuin van de Buiten-Societeit is nu nagenoeg niets meer over. De nieuwe foto is op dezelfde plaats gemaakt en laat nauwelijks de helft van het kruispunt zien, laat staan dat men zou zien hoe breed het nu - in 1984 - is. En we zien hier nog maar alleen de busbaan, de rijbanen liggen dus helemaal op de tuingrond! Levendige herinneringen heb ik aan de tuin in de tijd van de tentoonstellingen "Kampen Roept" en de "Hanijka show", de jaren vijftig. Hier waren dan de kleine attracties opgesteld en soms de toegangspoort. In een oudhollands huisje maakte slager Van der Veen dan de geliefde versnaperingen zoals warme worstjes en gloeiend hete kroketten ... Tot slot hier nog dat het alweer vijfendertig jaar geleden is dat de eerste stadsbus van hier vertrok (8 november 1949).

28. In het jaar 1841 werd voor rekening van de stad Kampen begonnen met de aanleg van een nieuwe weg tussen de schutsluis bij de IJssel en de Kruisweg te IJsselmuiden. Die schutsluis, we kunnen hem hier net niet zien omdat hij rechts buiten het beeld valt,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek