Kamperland in oude ansichten deel 1

Kamperland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3211-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een flinke groep (II) schoolkinderen met het onderwijzend personeel van de openbare lagere school in 1932. Eerste rij (beneden) van links naar rechts: Teeuw de Looze, Simon van Langeraad, Rinus Leendertse, Henk Flipse, Anton Koole en Gerard Leendertse. Tweede rij: Dientje Leenpoel, Sien de Kam, Toos de Haze, Pietje de Haze en Liesje Luyk, Derde rij: juffrouw Kok, meester Dikkenberg, Jaantje de Looze, Jannie van Langeraad, Jannie de Kam, Janna de Kam, Saar Israel, Dirkje Heijboer, Mientje Flipse, Geertje Kempe, Keetje Koole en juffrouw Oele. Bovenste rij: Iman Koole, Izak Koole, Arie Koole, Leen de Kam, Jan de Kam, Johan Israel, Eduard van der Heijde, Izak de Kam, Leen Koole en meester Flipse.

20. Nogmaals een schoolfoto uit Kamperland. Het zijn de leerlingen van de hervormde school in 1942 met geheel rechts het schoolhoofd, meester N.L. van Dalsen. Zittend van links naar rechts: Ko Wisse, Wim Leenpoel, Izaak Flipse, Adri Faasse, Jo Westerweele, Leen Wisse, Rinus Versluis, Izaak van der Moere en Dies de Bruine. Op de tweede rij: Mien Kramer, Jannie Wisse, Maike Zwerner, Marie Wilder om, Jo de Kam, Neel Versluis, Jannie de Looff, Marie Schippers, Janna Dieleman en Basti de Bruine. Derde rij: Dirkje Heijboer, Corrie WesterweeIe, Kaat Wisse, Nellie van HaIst, Jannie van der Moere, Krina de Moor, Jo de Kam, Kiazien de MuI, onbekend en Pietje van der Moere. Bovenste rij:

Hannes de Bruine, Piet van der Weele, Jan Karreman, Ko de Kam, Huib de Bruine, Ko Dieleman, onbekend, Peter de Haze, Marc. WesterweeIe, Adrie KooIe, Chiel van Hee en meester N.L. van Dalsen.

21. Een goede opname van de leerlingen van de hervormde school kort na de bevrijding. Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: Piet Koole, Ko Wilderom, Piet de Mul, Kees Karreman, Rinus van Baalen en Leen Wolse. Tweede rij: Griet de Kam, Annie van Halst, Magda de Kam, Jans de Kam, Tineke van der Moere, Lee de Waard, Tannie Flipse, Pietje de Bruine en Marie Koole. Derde rij: Annie Leendertse, Lena Karelse, Mientje Wisse, Jannie Westerweele, Tineke van Dijk, Koos Wisse, Adrie van der Moere, Maatje de Bruine, Ceel Aarnoudse en Piet Koole. Bovenste rij: Bram Wisse, Marien Faasse, Ko van der Moere, Piet van der Weele, Rinus Leendertse, Govert van der Moere, Kees Six Dijkstra en, geheel rechts, het hoofd van de school, meester E. Sleeboom.

'eerl:le~ te Cal'perland

22. De tijd van weleer herleeft in oude ansichten als deze. Pratende buurvrouwen zijn altijd dankbare objecten voor fotografen geweest en hier zien we een dergelijk tafereeltje op de Veerweg van Kamperland. Het gedeelte van de woning rechts is de woning van bakker J. Reijnhoudt, welke naam ook op de winkelruit was geschilderd. (Nu supermarkt J. Meijaard.) De vrouw rechts, op het knusse bruggetje, is vrouw Heijboer-De Kam en bij het hekje (voor de winkel) staat vrouw Reijnhoudt. Van de drie dames zijn herkenbaar de middelste: Jo. Schippers (later vrouw Waverijn) en de rechter: Koos Schippers. De dames links zijn Lena Schippers (later gehuwd met Jac. Kramer) en haar "bure", vrouw Israel. De man op de achtergrond is een toen zeer bekende figuur in het dorp, Kipperman, die postbode van beroep was.

Veerwe~ le Camperland

23. R.W.J. Ochtman uit Zierikzee was destijds een zeer energieke boekhandelaar en uitgever. Hij liet zich een paar keer per jaar met een roeiboot van Zierikzee naar Colijnsplaat overzetten en in gezelschap van een fotograaf trok hij dan te voet over geheel Noord-Beveland om foto's te maken. Typisch is dat hij dan zelf ook vaak op de kiek kwam en hier zien we Ochtman, geheel rechts, bij het houten bruggetje aan de Veerweg. Hij droeg een lange zwarte jas, een bolhoed en hij had een prachtige lange witte baard. De twee dames links zijn Kaatje de Looff (op de rug gezien) en haar zuster Jaan de Looff. Zij staan bij het huis van hun vader, Willem de Looff, die hier een kruidenierswinkel dreef. Naast fie Looff woonde slager Lous.

24'. Het fanfarekorps "Ons Genoegen" werd opgericht op 1 november 1898. Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van dit kranige muziekkorps dat in Kamperland en omgeving al heel wat feesten en gebeurtenissen heeft opgeluisterd. Op de onderste rij van links naar rechts: Jan de Kam, Marien Kramer, Kees Mullie, Piet Bouterse, Marien de Mol, Marien de Vos en Jan Wilderom. Staande van links naar reehts: Arie Mullie, Piet Karreman, Izaak Versluis, Jan Mullie, Anton Mullie, Adrie Markusse, Kees de Moor, Dirk Heijboer, Piet van der Moere, Anton MuIIie sr., Jan Kramer (grote trom) en Marien Clement, vaandeldrager. Bovenste rij: eerst de muzikanten Kees de Kam, Jaap Kramer, Jaap de Moor, Govert Leendertse en Marien LeenpoeI. Het andere deel van de bovenste rij bestaat uit het bestuur. Van links naar rechts: Bram van Hee sr., Krien Schippers, Kipperman, Steven de Regt, Leen de Looff (dirigent), Arie van Nieuwenhuijze, Maehiel van Hee, burgerneester Verhorst, meester Drinkwaard, Toon van Nieuwenhuijze en Krijn A. van Langeraad. De foto is genomen op de weide van Schippers en geheel links ziet men de hervormde pastorie.

25. De fanfarevereniging "Ons Genoegen" te Kamperland vierde in 1948 het halve eeuwfeest en ter gelegenheid hiervan werd van de muzikanten deze groepsfoto gemaakt. Bovenste rij: de blazers Rinus van Baalen, Marcus Westerweele, Marinus Leenpoel, Jan Markusse, Kees Mullie, Leen Wilderom, Rinus Faasse en Izak de Kam. Tweede rij blazers: Kees Karreman, Leunis Koole, Jan de Kam, Leen de Regt, Kees Leenpoel, Jan de Kam, Adrie Westerweele en Wim Leenpoel. Onderste rij bij de grote trom: Jan Kramer en vervolgens Anth. Mullie sr., Cor Maris, Anth. Mullie jr. (dirigent), Kees Schippers, Hendrik Meulenberg, Abr. van Hee, Gerard Israel en, staande bij de kleine trom.Iz. Flipse.

26. In vroeger jaren kende bijna elk dorp in Zeeland een eigen zangvereniging en natuurlijk was dat ook in Kamperland het geval. Hier ziet u "Soli Deo Gloria" in de jaren twintig. Dirigent was H. Liefbroer uit Colijnsplaat. Bovenste rij van links naar rechts: Klazien Reijnhoudt, Neeltje Markusse, J. de Buck, Piet Leendertse, Leen Versluis, Govert Leendertse, Marinus de Vos, H. Liefbroer, Johannes de Ridder, Adriaan Poortvliet, Piet Leendertse Hzn. en Jacob Markusse. Middelste rij: Janna Vermeulen, Janna Leendertse, Pietje Geelhoed, San Koster, Lena van der Weele, Pietje Versluis, Neeltje Leendertse, Mina de Smit, Anna Leendertse, Stien Noordhoek en Keetje Flikweert. Onderste rij:

Kaatje Leendertse, Jaantje de Smit, Aaltje de Bruine, Wan Nelisse, Pietje Vermeulen, Janna de Bruine en Mina Leendertse. De foto dateert van de jaren twintig.

27. De christelijke gemengde zangvereniging van Kamperland telde heel wat !eden en hier zien we een grote groep opgesteld voor de fotograaf. Vanaf de onderste rij van links naar rechts: Rina de Regt, Janna de Kam, Maatje de Bruin, Betje Buijze, Gretha de Mol, Betsy Leendertse, Mina Lous, Kaatje de Kam, Jo de Looff, Sien de Kam, Janna Beghtel, Mientje Noordhoek, Marie de Looff, Adrie v.d. Kreeke, mevrouw Leendertse, mevrouw Bakker, mevrouw De Mol en dirigent M. de MoL Vervolgens: mevrouw De Looff, Marie Koole, Corrie Koole, Lee van Goudswaard, Annie Buijze, Jannie Mol, Tannie van Goudzwaard, Alie de Bruine, Anna van der Weele, Nellie Beghtel, Adrie Versluis, Saar Leendertse, Neeltje Koster, Adrie Lamain, Jo Buijze, Jo Noordhoek, Marie Huiszoon, juffrouw Van Nieuwenhuijze, Marie Buijze, Piet Leendertse, Jan de Mul, Jan Filius, Piet van Goudswaard, Kees Balkenende, Wim de Looff, Piet Buijze, Nico Marcusse, Henk Buijze, Rinus Filius, Piet Vermeule en Wim de Bruine. De drie heren v66r Piet Vermeule zijn respectievelijk Ko Noordhoek, Jacob Marcusse en Jan Buijze.

! .. '"::

~mperland.

28. Op deze foto van 1901 was de hervormde kerk nog maar een klein kerkje zonder toren. Tegenover de gereformeerde kerk was zelfs nog geen huis te bekennen. Alles is nog bouwland. Het is een van de eerste ansichtkaarten van Kamperland en volgens het opsehrift, reehts, was M.e. van Langeraad de afzend(st)er.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek