Kamperland in oude ansichten deel 1

Kamperland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3211-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kamperland - Dorpgezicht

29. De gereformeerde kerk van Kamperland, die deeI uitmaakt van de cIassis Goes, is de grootste kerkgemeenschap van Kamperland. Hier zien we de gereformeerde kerk aan de Veerweg v66r 1923. Als bijzonderheid kan worden vermeId dat er, naast dominee Booij, natuurlijk ook een koster was. Deze koster - den ouwen Van der WeeIe - was ook "stoksIager". Kinderen die ter kerke gingen en verveIend waren kregen een tik met den stok! Het meisje, geheeI rechts en staande op het bruggetje, zal waarschijnIijk NeeItje Wisse zijn. Bij de teIefoonpaaI (rechts) woonde vroeger Willem de Vos, kantoorhouder van de P.T.T. Hier is nu het hobby-huis J. de Kam gevestigd.

30. Een historiseh moment omstreeks 1923. F.J. van den Ende legt de eerste steen van de huidige gereformeerde kerk en getuige de velernensen was hier nogal wat belangstelling voor. Reehts van de eerstesteenlegger zien we onder anderen: Joost Verburg, meester Coumou, Piet de Feijter, Piet Israel, Jan Lamain, Bram Imanse en Jan Geelhoed. Boven: J. Lamain, de "oude" Jan Karreman en, geheel links, de jonge Jan Karreman. Links van de dominee staan onder anderen: Ko de Nooyer, meester De Looff en Piet Provoost. Van de meisjes zijn onder anderen herkenbaar: Klazien Reijnhoudt, Neel Leendertse en Jaan de Looff, terwijl reehts boven de ambaehtslieden de eerstesteenlegging gadeslaan. De aannemer van het werk was Gommert van Maldegem van Kortgene.

i~AfAPERLAND

GEREF. KERK

L:itgave:

31. Winter aan de Veerweg in de jaren dertig. Van de vier bij elkaar staande meisjes zijn er twee duidelijk herkenbaar. Tweede van links staat, met lichte muts op, Marie Meulenberg en naast haar zien we Marie Verburg. Verder naar achter staat op een bordje geschilderd: STAPVOETS RIJDEN. De "vaart" moest in acht worden genomen met het oog op de schoolgaande kinderen van de gereformeerde school.

32. Het tamboer- en pijperkorps "Nicoleen" werd opgericht in 1948 en het is vernoemd naar de grondlegger van het jeugdwerk in Kamperland, Nico Leendert van Dalsen, in die tijd hoofd van de hervormde school. Deze foto uit de begintijd werd genomen ter gelegenheid van een koninklijk bezoek, omstreeks 1950, aan Noord-Beveland en hij werd gemaakt in de Hoofdstraat (toen nog Voorstraat geheten) te Kortgene. Zittend van links naar rechts: Jaap Versluis, Dies de Bruine, Rinus de Regt, Bram van Baalen, Wim Westerweele, Kees de Bruine, Jo Heijboer, Dies Karelse en Izak Flipse. Staande van links af: Ko Westerweele, Daaf v.d. Vreugde, Ko van der Moere, Ko Mijnsbergen, Kees Leenpoel, Kees van der Weele, Cor de Bruin, Thomas Koole, Adrie Versluis, Ko Wilderom, Kees Faasse, Bas Wilderom, achter Kees Faasse, Ko Wisse en Rinus van Baalen. Geheel rechts staat Piet Kramer, dirigent van "Nicoleen".

,

33. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van bakkerij Noordhoek te Kamperland werd er onder andere een ballonwedstrijd gehouden en het geheel werd opgeluisterd door het tamboer- en pijperkorps "Nicoleen". Op de voorgrond, met de donkere hoed, staat de "honderdjarige" C. Noordhoek. Naast hem zien we de dirigent van "Nicoleen", Piet Kramer, en voor hem de tamboer-maitre, Rinus van Baalen. Geheellinks, op het trottoir, staat de vrouw van havenmeester Leendertse met de kleine Piet achter in 't stoeltje. Geheel rechts staat nota bene nog een ouderwetse motorfiets van Jaap Leendertse met kenteken-nummerplaat K. 19219.

34. In het "Zeeuws Tijdsehrift" hebben we in 1960 eens gelezen dat men van geheel Noord-Beveland op Kamperland het beste feest kan vieren en feesten kan organiseren. Aan het einde van de eerste wereldoorlog, in 1918, werd hier een zogenaamd vredesfeest gevierd. Van de groep versierde fietsen ging de ereprijs naar Neel Wisse. Men zal dat in Kamperland nog weI weten! Hier zien we een opstelling van de versierde fietsen en de feestgangers zijn van links naar reehts: Marien de Vos, Neel Wisse (eerste prijswinnares), Prien Dieleman, Maria van der Weele, Marie Versluis, Lena de Looze, Keetje de Bruine, Neel de Smit en Keetje Huiszoon. Verder zien we nog: Ne1e van der Weele, Anne Minnaard. Hubrecht Bakker, Sien Kramer, Neel Leendertse en Lena Koole.

35. In 1919 bestond de "School met den Bijbel" te Kamperland een halve eeuw en zoiets kan men toeh niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dat deed men dan ook zeker niet en hier ziet men dan een grote groep van oud-leerlingen, aangetreden voor de erepoort. Van links naar reehts zittend: Janna de Bruine, Aaltje de Bruine, Pietje Begthel, Jaone Wisse, Prien Dieleman, Neel Filius en Sane Flipse. Staande van links naar reehts: Kaatje Verburg, Jaan de Looff, Catalien Filius, Jannetje Verburg, Maria Geelhoed, Kaatje Leendertse, onbekend, Keetje Flikweert, Stien Noordhoek, Janna van der Moere, Mina de Smit, Maria Begthel, Lena Versluis, Janna van der Heijde, Saar Filius, Martha Jille, Kaatje de Looff, San Zwemer en Martina de Smit. Bovenste rij: Dina van der Weele, Saar Bouterse, Keetje van der Weele, Marie Versluis en Neel Bakker.

~eervf~.

Ramperland

2193

36. Op 14 maart 1851 besloot een "commissie tot bevordering der wegsverbetering in Noord-Beveland" om, onder andere, de Veerweg te Kamperland te verbeteren, want de toestand van de wegen was slecht. Men is steeds verder gegaan met het begrinten van de wegen die met steenslag werden verhard. De keiverharding van de Veerweg is in 1936 gebruikt als fundering van de klinkerverharding. In de tijd dat deze kaart werd gemaakt, kort na 1900,woonde daar (links) de familie Van der Peijl. Achter de woning was een drukkerijtje gevestigd. Van der Peijl, die ook godsdienstonderwijzer in de hervormde kerk was, staat (met bolhoed) rechts van de deur. In de woning daarnaast heeft jarenlang postbode Jaap de Moor gewoond. Verder zien we de toenmalige openbare lagere school en vervolgens de woning en wagenmakerij van Marinus de Looff. De Veerweg is hier nog geheel onbestraat.

Kamperland (jY .Beveland) veerweg

~

37. De ongeveer een kilometer lange hoofdstraat van Kamperland is de Veerweg en in 1904 zag deze er zo uit. Links op de voorgrond staat het huis van Van Oeveren dat later werd bewoond door de familie Govert Leendertse en Klap "de weger". Klap ruilde van woning met Mullie sr., de kleermaker van het dorp. Thans is het huis bij de dorpelingen nog steeds bekend als de woning van Mullie de kleerrnaker. Verderop ziet men de pastorie en de gereformeerde kerk in "oude vorm".

38. Een feestelijke gebeurtenis uit de jaren twintig en natuurlijk werd dan een poort gemaakt, waar iedereen spontaan aan meewerkte. Op de vaantjes boven de boog staat te lezen: Oranje en Nederland. De vrouw rechts op de voorgrond, met de Noordbevelandse muts, is vrouw Wirtz. Ze was toen op geheel Kamperland bekend als Liene van Kees Wirtz. Naast haar staat haar dochter Adriana met op de arm de kleine Frans. De vrouw geheellinks bij de hekpalen is de echtgenote van Kees Luyk. Rechts ontdekken we ook het "uusje" van Arjaan Clement, dat nu verdwenen is. Tegenwoordig staat op deze plaats de garage van de plaatselijke arts, V. 't Hart, en de woning van Lamain.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek