Kamperland in oude ansichten deel 1

Kamperland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3211-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

HULPPOSTKANTOOR, KAMPERLAND

39. Ret is begin 1920 en we gaan het hulppostkantoor van Kamperland aan de Veerweg binnen. De prijs van een postzegel voor het frankeren van een ansichtkaart was toen nog een cent. Links op de kaart ziet u M.F. de Vos (later deurwaarder in Breda) en de vrouw met het lange witte schort voor is de vrouw van de kantoorhouder, Jannetje de Vos-Flipse. De keurige meneer met stropdas en de witte boord is de man die het post-, telegraaf- en telefoonkantoor in Kamperland beheerde, W.G. de Vos. Links van het kantoor was het woonhuis van de familie De Vos. Ret postkantoor werd later verplaatst naar de Molenweg.

40. De leerIingen van de "School met den Bijbel" op 21 oktober 1931. Deze school heeft circa honderd jaar bestaan en zij fuseerde omstreeks 1966 met de hervormde school. Slechts drie hoofden heeft deze school gekend: vanaf de oprichting van 1869 tot 1909 A. Los en vanaf 1909 tot 1936 W.F. Coumou en daarna 1. Tange tot 1966. De laatste werd in 1966 hoofd van de tegenwoordige christelijke nationale school (tot 1972) en hij werd in datzelfde jaar gepensioneerd. Bovenste rij van links naar rechts: Willem Vermeule, Lieven Bakker, Gerrit Koole, Ko Koole, Kees Klap, Piet Kempe, Wirn Verhulst, Rinus Begthel en Leen de Bruine. Tweede rij: Arjaan de Nooyer, Jo Luijk, Bet de Visser, Janna Vermeule, Adrie de Vos, Neeltje Koster, Marie de Kam, Kaatje Bakker, Bertha Tonsbeek, Dina van der Heijde, Jaantje de Looff en Tannetje van Goudswaard. Derde rij: (staande) Piet de Bruine en verder (zittend): Alie en Marie de Bruine, Mina Kempe, Marie en Leuntje Bouterse, Marie Huiszoon, Janna de Visser, Anna Bakker en Cato Verhulst. Zittend: Ko en Hein de Bruine. Vooraan: Hein en Anton Luijk en Arjaan Bakker. De onderwijzers zijn W.F. Coumou (hoofd) en 1. Tange.

41. Nogmaals een groep leerlingen van de "School met den Bijbel" in 1931, maar nu met de meesters J. Melis en I. Tange. Bovenste rij van links naar rechts: Arjaan Versluis, Hannes de Haze, Wim de Haze, Gerard Kempe, Leen Versluis, Piet Dieleman, Kees Clement, Eduard de Regt, Jan Lamain en Hannes Beghtel. Tweede rij: Piet Leendertse, Jan Filius en Pauw Schrier en de meisjes Mina Beghtel, Marie Dieleman, Pie van der Weele en Jode Looff. Dan drie jongens: Jan van der Moere, Piet Wilderom en Leen Beghtel. Derde rij: Maatje Westerweele, Toos Versluis, Keetje Versluis, Adrie Lamain, Liesbeth Dieleman, Koba Leendertse, Koos Westerweele, Jane Beghtel, Saar Beghtel, Koba van der Moere, Marie Wilderom, Nellie Koole en IJke van der Zee. Vierde rij: Wim Koole, Ko Filius, Leen Kempe, Marien Clement en Thomas Koole. Onderste rij: Wim Leendertse, Piet Versluis, Jan Westerweele, Gerard de Regt, Dinus Koole en Wim Filius.

42. Een groep charmante dames van de meisjesvereniging (op gereformeerde grondslag) "Mirjam" omstreeks 1933. Zittend op de eerste rij van links naar rechts: Koos Leendertse, Tannetje Clement, Trui Kempe en Kaatje Bakker. Tweede rij: Keetje Geelhoed, Martina Clement, Pietje de Smit, Neel Leendertse, Mina Verburg en de leidster van "Mirjam", Saar Verburg. Derde en bovenste rij: San Geelhoed, Maatje Leendertse, vrouw Verburg (in Zuidbevelandse klederdracht), Johannes Verburg, Jane Versluis, Marie Clement en To Luyk,

43. De hervormde meisjesvereniging "Dorcas" van KamperJand in 1941. De foto werd genomen voor de hervormde kerk. De leidster was mevrouw Six Dijkstra. Achterste rij van links naar reehts: Jo Kramer, Lena Dieleman, Keetje Verplanke, Neeltje Leendertse, Marie Verhulst, Cato Verhulst en, kijkend door het kleine bovenraampje, Jannetje Reijnhoudt (vrouw Wilderom). Midden: Corrie de Regt, Lena Verburg, Maatje de Kam, Pietje Wilderom, Dirkje Heijboer, Stien Noordhoek, Mina Leendertse, Tannetje Bareman en Marie Meulenberg. Zittend: Nellie Wilder om, Sien de Kam, Maatje Versluis, Toos de Haze, mevrouw Six Dijkstra, Sien van der Moere, Anna Leendertse en Keetje de Bruine.

44. Het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van het echtpaar Coumou liet men in 1936 niet onopgemerkt voorbij gaan en ter gelegenheid hiervan werd deze foto gemaakt van het zilveren bruidspaar, het schoolbestuur en het onderwijzend personeel. Bovenste rij van links naar rechts: Marcus Reijnhoudt, J. Huiszoon, Wim Coumou, juffrouw Francke, 1. Tange, J. Melis en juffrouw J.W. de Kok. Zittend van links naar reohts: W. Zwemer, W. de Looff, mevrouw Coumou, W.F. Coumou (hoofd van de school), J .C. de Muynck, A. Buijze en A. Balkenende.

45. De christelijke muziekclub "Muska" die in het voorjaar van 1949 werd opgericht in de bakkerij van Buijze. Het eerste bestuur bestond uit: Piet Buijze (voorzitter), Annie Tange (penningmeesteresse), Wim Balkenende (secretaris), Jo Buijze en Henk Buijze. Aanvankelijk werd enkele keren in de bakkerij van Buijze gerepeteerd en daarna op zaterdagavond in de consistorie achter de gereformeerde kerk. Nog later, toen de club groter werd, verhuisde men naar de "School met den Bijbel", Onderste rij van links naar rechts: Janny de Kam, Maatje de Bruin, Bets Buijze, Mina Lous en Keetje v.d. Moere. Bovenste rij: Annie Buijze, Wim Balkenende, Gretha de Mol, Annie Tange, Jo Buijze, Jo de Looff, Le van Goudswaard en Piet Buijze. De muzikale leiding berustte aanvankelijk bij Jo Buijze en daarna bij Gretha de Mol.

,

-j

KAMPERL:~D,

Veerweg.

46. Nog een heel oude plaat van de Veerweg, gemaakt kort na 1900. In het huis geheel rechts woonde in vroeger jaren Janna Karelse. Voor het huis stond, aan de weg, een ijzeren sierhek waarop "Eben Haezer" was geschilderd en dat bij velen nog in de herinnering voortleeft. In het huis daarnaast woonde de oude Rademaker en "den ouwen Bram Verhulst", terwijl het derde huis werd bewoond door Markusse. Men noemde hem altijd "de voorzitter".

KA,'vlPERLA D

Ultg. Gcb. v , d. Petjl .

47. Rechts zien we "de Stove" zoals weinigen het zich nog zullen herinneren: compleet met een hoge schoorsteen. Meekrap werd in Zeeland veelvuldig geteeld. Het was een overblijvend gewas dat na twee of drie jaar werd "gedolven" en de teelt geschiedde op bedden. Het gewas werd geteeld om de wortels, die de grondstof leverden voor het verven van textiel. Aanvankelijk aIleen voor wol, maar later ook voor katoen en zijde. In 1872 kwam de genadeslag voor de meekrap en werd het verdrongen door de uitvinding van de alizarine, dat kunstmatig uit koolteer werd bereid. Sindsdien heeft de suikerbiet de plaats van de meekrap op de Zeeuwse akkers ingenomen. In de woning voor de meestoof woonde "den droger". Dit oude stukje Kamperland (1905) is nu geheel verdwenen.

KAMPERLAl';D

48. In de jaren twintig logeerde Saartje van Splunter nogal eens bij de familie W. de Kok in Duivendijke op Schouwen en haar vader en moeder stuurden haar in de vakantie van 1926 deze mooie ansicht van de Achterweg in Kamperland. Men ziet slechts een gedeelte van deze Achterweg, namelijk vanaf het cafe C. Wirtz. Vroeger stond op dit cafe geschilderd "Revanche", hetgeen betekende dat men hier de kans kreeg om het verlorene terug te winnen! Een twijfelachtig genoegen! Wellicht dat de lezers van dit boekje een aantal van de afgebeelde kinder en thuis zullen kunnen brengen, want het is ten slotte nog niet eens vijftig jaar geleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek