Kamperland in oude ansichten deel 1

Kamperland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3211-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

, ,

AC ..

3.G

49. De tegenwoordige A. van Heestraat kende vroeger niemand in Kamperland, want men sprak gewoon van "den Achterweg". Het is een bijzonder charmante straatfoto, die omstreeks 1928 werd "geschoten". De man geheellinks (op de rug gezien) is zeer waarschijnlijk den ouwen Kees Schrier. De vrouw met het witte kapje (links) en de oliekan in haar rechterhand is vrouw De Wolf. Verder zijn onder anderen herkenbaar: Nele van der Weele, Koba van der Weele, Pietje Wilderom-Zuurveld en haar dochter Pietje Wilderom. Verder zien we de echtgenote van Willem Zwemer en de huisvrouw van Piet Schrier. Wat apart van het gezelschap staat vrouw De Lange (Kee van Wouter). De vrouw met het kindje op haar arm is vrouw Wilderom met haar dochtertje Nellie (later getrouwd met Piet Kramer). Verder herkennen we nog de vrouw van Izak Lamain met Zus en Jan. Ten slotte staat geheel op de achtergrond bakker Noordhoek met zijn auto en in zijn linkerhand houdt hij een meelzakje vast, dat hij bij zijn klanten ophaalde om brood te bakken van het "eigen" meel.

50. Kamperland is in vroeger jaren rijk geweest aan allerlei soorten verenigingen en hier maken we kennis met de christelijk gemengde zangvereniging "Soli Deo Gloria". Op de achtersterij van links naar rechts: Leen Versluis, Simon Klap, Heine Versluis, Marcus Markusse, Jan de Kam, Marien Leendertse en J. Steenhart. Tweede rij: Leen Flipse, Cees Geelhoed, Mina Kempe, Leentje Leendertse, Anna van der Weele, Lien van der Weele, Janna Clement, Kaatje Koster, Jans Filius, Lena Beghtel, Leen Zwemer en Marien Verburg. Derde rij: Kaatje de Looff, M-arie Verburg, Stien Noordhoek, Koos Provoost, Jaan Westerweele, hoofdonderwijzer A. GusselinkIo uit Wissenkerke (leider), Neeltje Leendertse, Cor Provoost, Betje de Bruine, San Clement, San Geelhoed en Janna Bouterse. Onderste rij: Keetje Klap, Jaan Stouthamer, Koos Leendertse, Pietje de Smit, Lena Kempe, Mina Verburg, Koos Koole en Janna de Visser.

51. Veel Kamperlanders zuIlen hem weer herkennen als ze dit plaatje onder ogen krijgen. We bedoelen "den ouwen Leen Wisse". Hier is hij in gesprek met Jan de Looff. Men lette speciaal op de kleding van deze krasse baas. Kras was hij zeker, want Wisse is negenennegentig jaar oud geworden. "Den Ouwen Wisse" is de overgrootvader van de huidige wethouder van de gemeente Wissenkerke, Ko Wisse. De foto werd in de jaren twintig genomen. Wisse draagt hier nog de ouderwetse kuitbroek en ook uit zijn overige kledingstukken blijkt zonder meer dat hij zijn Walcherse afkomst door de jaren heen trouw is gebleven.

KAMPERLAND

52. De Molenweg ziet er op deze foto nog erg kaal uit en er is bijna geen huis te vinden. Op de achtergrond zien we de molen van M.A. de Looff en het huis geheel rechts is van Pieter Leendertse, thans het "poider-uusje" van Van Liere. De boerderij "Zorgvliet" van Schippers (eerder van Markusse) staat er weI en de darnpalen, geheellinks op de kaart, zijn van ,,'t oefje van Jaopje", dat thans geheel is afgebroken voor een doorbraak van een nieuwe weg, richting Veerse Meer.

53. Veel dorpen in Zeeland hebben nog hun korenmolens die, met de kerktorens, op zo pikante wijze vorm geven van het dorpssilhouet en dat verlevendigen. Men treft in deze provincie diverse types aan, maar in Kamperland hebben we te maken met een kleine ronde stenen grondzeiler, die in 1849 werd gebouwd. De naam van de molen luidt "De Goede Verwaehting". Vroeger draaide deze molen geheel natuurlijk, dat wil zeggen door wind en zeilen. Dit werd later veranderd door aandrijving via een motor. Ret zogenaamde motorhuisje staat reehts van de molen. De wieken werden in 1958 verwijderd en in 1963 werd de Kamperlandse molen zelfs onthoofd. Sinds jaar en dag heeft de familie De Looff hier het molenaarsvak beoefend en M.A. de Looff is nog altijd molenaar in Kamperland. Een van de doehters van de "mulder", Marie, staat geheel reehts op de foto.

Nieuwe Weg. Kamperland.

54. De ingangsweg van Kamperland, toentertijd nog de Nieuweweg geheten, maar nu beter bekend als de Noordstraat. Rechts zien we de afscheiding van "de Stove". Van de vier poserende meisjes met de fietsen zijn de middelste twee duidelijk herkenbaar, namelijk Truitje en Nellie Luyk. Verder naar achter ontdekken we ook nog een hoefstal in de open lucht, beter bekend als stravalje of strevalje, Deze behoorde bij de smederij van Hoveijn. In zo'n stravalje werden de paarden in vroeger jaren van nieuwe hoefijzers ('oefiez(d)ers) voorzien en doorgaans kon het dan in de buurt zo pikant ruiken.

KAMPERLAND

55. Een aardige foto van de Noordweg (Noordstraat) met links de boerderij van Joosje v.d. Velde (thans P.J. de Putter). De man links op de weg is postbode Jaap de Moor. Bij het wit geschilderde bruggetje staat Piet Verburg. Wanneer u naar het balkon kijkt ziet u daar een van de Kamperlandse schilders in de persoon van Hubrecht Bakker. Dit huis wordt tegenwoordig bewoond door M. Douw (Noordstraat 2). De weg naar Wissenkerke liep toen nog via de boerderij van Mol (zie weg rechts). Wanneer men linksaf sloeg kwam men in Plankendorp.

30 Huizen. Kamperland Zeeland

56. Een afgesloten eilandgemeenschap heeft lang haar landelijke rust kunnen handhaven. Een rust waaraan men wellicht met een zekere heimwee kan terugdenken, maar die onherroepelijk voorbij is. Hier hebben we een gezicht op de zogenaamde Kamperlandse-diek, waar we links zelfs nog een ouderwetse straatlantaarn ontdekken. Bij het tweede huis van links worden de bedden gelucht, terwijl men voor verharding van de wegen nog alom macadam (steenslag) gebruikte. Een aantal van deze huisjes is nu als tweede woning in gebruik en tegenwoordig heet het hier Campensnieuwland.

57. Het echtpaar L. Koets en W.L. Koets-Vroonland woonde in 1930 in Wissenkerke op NoordBeveland en omdat Kamperland uiteindelijk deel uitmaakt van die gemeente, leek het toch interessant deze mooie foto van een Noordbevelands echtpaar hier een plaatsje te geven. Het gaat in hoofdzaak om de kledij die de eilandbewoners in die dagen droegen en weI speciaal de vrouwen. Kent u ze nog ... deze mooie Noordbevelandse mutsen? Ze zijn zeer zeldzaam geworden!

58. In de tijd dat Iandbouwwagens en landbouwwerktuigen nog niet in series op de fabrieken werden gemaakt, kende vrijwel ieder Zeeuws dorp een eigen wagenmaker. Dit is de wagenmakerij- werkplaats van wagenmaker Leen de Looff. In het midden zien we L. de Looff bij een door hem gemaakte of gerepareerde eg (egge) staan terwijl zijn vrouw op de stoep voor de deur staat. Links voor de werkplaats staat de knecht van de wagenmaker, Maarten Pleijte. Later werd de zaak verkocht aan Piet de Vos en daarna deed deze de wagenmakerij over aan Maris Meulenberg. Nu is het gebouw bekend als de brandweerkazerne. Wagenmaker Leen de Looff was jarenlang dirigent van "Ons Genoegen",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek