Kamperland in oude ansichten deel 1

Kamperland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3211-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'-?;~- --

.....-. '

. .

?

69. Een zeer oude plaat van Geersdijk en of schoon de juiste datum niet kon worden vastgesteld, kunnen we er weI van uitgaan dat deze omstreeks 1893 werd gemaakt. Geheellinks kunnen we op de goot lezen: C. de Vlieger, want in het dorpscafe woonde kastelein De Vlieger. Wie er ook voor het cafe staan: meester C. Mol (onderwijzer), mevrouw De Vlieger, L. Karelse-Willemse en C. de Regt-de Vlieger. In het midden van de foto ontdekken we op de achtergrond "de vaete" (nu het "Drenthehuis") en het terrein achter deze vaete was alom bekend als "kerkhof" en "slachtveld". Helemaal op de achtergrond is, tussen de bomen door, nog een huis te zien, waar eertijds een meestoof stond. Wie er verder allemaal nog op de foto staan was moeilijk na te gaan, maar wie we nog weI thuis konden brengen zijn onder anderen: Bette Kabboord-Provoost met man en dochter, Willemse (wagenmaker en cafehouder), D. Kabboord (de dorpssmid) en achter hem zijn vrouw. Verder herkennen we duidelijk bakker Matthijs Noordhoek en Willem Noordhoek. De laatste is nu negentig jaar oud!

geersdijk.

S310 Uitg. Geb r, v. d. Peijl, Ooljjnepteae.

70. Geersdijk is het enige dorp op Noord-Beveland dat nooit een korenmolen heeft bezeten. WeI staat in dit aardige knusse dorpje een voormalige meestoof, waarin de meekrap werd gedroogd en bereid. Dit is een van de twee meestoven die hier in 1835 werd gebouwd of mogelijk enkele jaren later. Van deze twee stoven is bekend dat ze als namen droegen "De Hoop" en "De Roos". Het weekloon voor mannelijke arbeiders bedroeg slechts vier tot vijftien gulden en voor de werksters, die aIleen's avonds in de meekrap werkten, was dat anderhalve gulden. In 1860 werd in Kamperland "De Vrijheid" gebouwd, waarin een "stoomtuig" werd geplaatst. De stoof in Geersdijk werd later gebruikt voor het verwerken en drogen van landbouwprodukten. Op deze zeer oude kaart van begin 1900 zien we de openbare lagere school, die later werd verbouwd en dienst ging doen als "School met den Bijbel".

71. P.C. van Immerzeel, reizend fotograaf uit Zierikzee, maakte omstreeks 1900 deze schoolfoto van de leerlingen en het onderwijzend personeel van de openbare lagere school te Geersdijk. De foto is erg interessant, maar het was helaas niet mogelijk de namen van alle kinderen op te sporen. Daarom is het een echt zoekpIaatje geworden, maar dat het allemaal kinderen uit Geersdijk zijn staat onomstotelijk vast.

72. Deze sehoolfoto werd op 9 oktober 1912 genomen voor de openbare lagere school te Geersdijk. Deze keer waren de meeste namen van de kinderen weI te aehterhalen en hier komen ze dan. Op de bovenste rij van links naar reehts: Piet Filius, Hendrik Heijboer, Rinus Kabboord, Jan de Looff, Piet de Haze, Kees Heijboer en meester Chr. Priester. Tweede rij: Pietje Seherp, Joppa van Goudswaard, Frederika Maris, Francien Heijboer, Pietje Verhulst, Iza Heijstek, Mina Maris, Betje Seherp, Tannetje de Lange, Keetje Verhulst en (met witte klompjes) Maatje van Goudswaard. Derde rij: Pietje de Looff (met wit kraagje op haar jurk) en vervolgens een onbekend meisje, Adriana Maris, weer een onbekend meisje, Maria Heijblom en Lee Seherp. Onderste rij: Cor Maris, Arjaan de Looff, Piet Heijboer (met lei), Ceel Heijboer en Jaap van Goudswaard.

73. Een groepje Geersdijkse sehoolkinderen in de jaren 1914{18. Opvallend zijn zeker de mooie lange witte kledingstukken die de meisjes hier dragen. Op het moment dat deze foto werd genomen seheen blijkbaar de zon nogal fel, want sommigen kinderen hebben moeite om hun ogen open te houden. Men lette ook op het leuke kereltje met zijn keurige matrozenpakje en klompjes aan, geheel links op de hoek. Hij kijkt zeer verwonderd en ietwat bang naar de fotograaf, maar het veel grotere meisje reehts van hem houdt zijn hand vast, want anders was hij zeker weggelopen.

Geersdijk

Kcrk

74. Geersdijk 1914. In dat jaar - dus zestig jaar geleden - zag dit liefelijke Noordbevelandse dorpje er zo uit. De toren van de kerk werd door een augustusstorm op het dak van het ernaast staande huisje geworpen. Onder de afgebeelde personen bevinden zich onder anderen J. Heijboer-de Smit en haar dochter Christina (Chris noemde men haar in Geersdijk). Wellicht zullen de oudere inwoners van het dorp nog meerdere personen kunnen thuisbrengen. Als aardige bijzonderheid kan nog worden vermeld dat het verenigingsleven hier nu nog bestaat uit een oranjevereniging en een vrouwenbond. Vroeger kende men ook nog een "mossegilde" en een loterijclub, maar deze bestaan beide allang niet meer. Geersdijk telt momenteel (1974) driehonderd vierenvijftig inwoners.

Dorpsgezicht

,Geersdijk

75. We zien hier de Schoolstraat van Geersdijk met rechts op de foto het schoolplein van de voormalige openbare lagere school. Op dit plein verrees later een gebouw, waarin thans een lokaal van de christelijke school en een lokaal voor de Geersdijkse kleuters gehuisvest zijn. De voormalige gereformeerde kerk, aan het einde van de straat, werd na de watersnoodramp van 1953 - toen Geersdijk voor een groot deel onder water heeft gestaan - gesloopt. Men constateerde verzakkingen aan de kerk, zodat het jaren bestaande kerkje werd vervangen door een nieuw kerkgebouw aan de Geersdijkseweg. Het werd gebouwd met gelden uit het Nationaal Rampenfonds. Links woonde Jan Kramer die op de boerderij en op het land werkte. Dan met luiken (blinden zegt men in Geersdiek) de woning van kleermaker Van Akkeren en in het derde huisje woonde Steven de Looff, Recht vooruit, en dus links van de kerk, woonde in die dagen Willem Bosselaar.

76. We memoreerden reeds dat Geersdijk een klein dorpje is gebleven. Of schoon een vierkant plein met hoog opgaande bomen in het centrum was geprojecteerd, is de voorspoedige ontwikkeling, waarop men aanvankelijk wei had gerekend, aan het dorpje voorbijgegaan. Het is gelegen aan de grote Provincialeweg van Kortgene naar Wissenkerke en temidden van merendeels kleine en oudere huizen en de hoefstal staat het moderne "Drenthehuis". Enkele jaren geleden kwam Geersdijk met het bushokje van de A.M.Z. - het zogenaamde "praathuis" - in de landelijke pers en men haalde zelfs de televisie!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek