Kamperland in oude ansichten deel 2

Kamperland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4207-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

47. Het is al een hele tijd geleden (meer dan vijftig jaar) dat van groep 3 van de leerlingen van de openbare lagere school met het personeel deze foto werd gemaakt. Dat was namelijk in 1925. De groep staat keurig opgesteld voor de fotograaf. Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: Kees van der Velde, Piet van de Vreugde, Arjaan Versluis, Marcus Westerweele Czn., Arjaan Westerweele Czn., Piet Verburg, Gerard de Regt.vIzak Versluis en Marcus de Smit, Op de tweede rij kijken ons aan: meester G. F1ipse, hoofd der school, dan Aartje de Vos, Marie Reinhoudt, Maria Reinhoudt, Lena Versluis, Saar van Splunter, Jane (Adriana) de Waard, Adrie Verburg, Marie Verburg, Lou Verburg, Neeltje de Regten meester Jac. Robijn. Op de derde rij zitten: juffrouw Musch, Rinus de Vos, Marcus Westerweele Jzn., Keetje Verplanke, Jans Verburg, Maatje Reinhoudt, Jan van de Vreugde, Johan de Waard en juffrouw De Bruin. Op de voorste rij poseren: Arie Westerweele Jzn., Maria Versluis, Rina de Vos, Ko Verburg, Sien Verburg, Anna Wilderom, Keetje Versluis en Janna Verburg.

48. Kent u ze nog, de leerlingen van de tweede groep van de openbare lagere school in Kamperland? Van deze leerlingen werd in 1929 deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts:

Leen de Karn, Iman Koole, Gerard Leendertse, Jan de Kam, Izak Koole, Izak de Karn, Jan Kempe, Leen Koole, Bertus Luijk en Johan Israel. Op de tweede rij kijken ons aan: het hoofd der school G. Flipse, Maatje de Kam, Marie Meulenberg, Jannie Markusse, Willy Luijk, Marina Huiszoon, Maatje Kempe, Marie de Kam, Pietje de Kam, Jannetje Leendertse en meester Dikkenberg. Op de derde rij zitten: Simon van Langeraad, Tineke Huiszoon, Marie Israel, Saar Israel, Jannie Markusse, Keetje Koole, Jaantje de Looze, Jannie van Langeraad, Arie Koole en juffrouw Musch. Vooraan zien we Geertje Kempe, Janna de Kam (met lei) en Jannie de Kam.

49. Een duidelijke opname van het cafe-restaurant in de Achterweg te Kamperland, waar destijds de heer C. Wirtz de scepter zwaaide. Genoemd cafe droeg destijds de naam "Revanche" (in het Nederlands betekent dit woord "wraaJ("), waar men bij spelen het verlorene terug kon winnen, als men geluk had. Van de op de foto staande personen herkennen we onder anderen M. van Splunter en rechts, met de fiets aan de hand, kijkt Cornelis Verburg ons aan. De voor het gebouw staande fietsen zijn nog van het ouderwetse model, zonder kettingkast, zodat de berijder weI eens last had dat de broekspijp in de ketting verward raakte. Later kreeg dit gebouw een andere bestemming, toen O. (Olivier) Scherp ujt het naburige Kortgene er een kapperszaak in beg on, die er thans nog is. Mogelijk herkennen de ouderen uit Kamperland de overige personen nog weI.

50. Boven: in de loop der jaren kregen enkele straten in Kamperland een andere naam. Vroeger was de A. van Heestraat in Kamperland onbekend. Deze droeg de naam "Achterweg", waarvan we hier een gedeelte zien. Links op de foto poseren J.J. de Ridder en mevrouw L.M. de Ridder-van der Weele voor hun woning. De twee ramen zijn door een groat raam vervangen. Verderop woonde vroeger Abraham Versluis en thans is Willem van der Heide de bewoner. De voor de huizen staande hekjes zijn gedeeltelijk uit het straatbeeld verdwenen.

Onder: evenals dat in vele andere plaatsen het geval is, verdwijnen oak in Kamperland de kleine winkeltjes. In de vroegere Achterweg stand de galanteriewinkel van Camelis Wilderom, waar men patten, pannen en klompen kon kopen. Op de stoep voor deze winkel poseert de heer C. Wilderom. Zo te zien is het niet koud. Wie er verder op deze foto staan kon men ons helaas niet meedelen. Aan de zijgevel ontwaren we een reclamebord van Roode Ster tabak, die volgens dit bord "erkend de beste" is. Ook dergelijke reclameborden zien we nu niet meer!

Molenweg. Kamperland.

51. De in de Molenweg te Kamperland staande telefoonpalen, de stenen paaltjes en de bruggetjes over de inmiddels gedempte sloot komen in het huidige straatbeeld niet meer voor, Rechts woonde destijds Piet Leendertse. Thans is daar een cafetaria, "De Polderkamer" geheten, waar het vooral in de zomer, tijdens het seizoen, erg druk kan zijn. De namen van de kinderen kon men ons helaas nietmeedelen, Links was er toen aan de Molenweg weinig of geen bebouwing.

52. Wanneer we een dorp vanuit de verte naderen, domineert in de meeste gevallen de toren van de kerk en de molen. Het dorpsbeeld van Kamperland heeft echter twee torentjes, namelijk die van de hervormde en van de gereformeerde kerk. Vroeger gaf ook de korenmolen aan dit dorp een bijzonder mooie aanblik. We zien hier twee opnamen van deze molen, die de naam "De Goede Verwachting" droeg. De laatste molenaar was M.A. de Looff. Voor hem beheerde Kr. Zandburg de molen. Deze grondzeiler werd in 1958 onttakeld (van de wieken ontdaan) en thans staat er aIleen nog maar de romp, als laatste herinnering aan de destijds in bedrijf zijnde korenmolen. Deze molen werd indertijd gesticht door Izak Jacobus van Heulen, in 1849. Zijn broer, Jacobus Izak van Heulen, was destijds molenaar. Hij werd geboren op 19 juli 1824 te Colijnsplaat en was getrouwd met Tannetje Barbera van Noppen, geboren op 12 december 1828 te Wissenkerke. In 1873 emigreerde Jacobus Izak van Heulen naar Noord-Amerika. Voordat men met Pasen emigreerde, verkocht men aIle sieraden. De overtocht per boot duurde zes weken. De foto boven werd omstreeks 1911 genomen door een kleindochter van J.I. van Heulen. Daar er de laatste tijd steeds meer molens worden gerestaureerd, zouden vooral de molenliefhebbers het ten zeerste op prijs steIlen, als dit ook het geval zou zijn met deze molen. Doch dat zal weI een .Jieve cent" kosten. Maar wie weet!

53. We gaan nog een kijkje nemen in de Molenweg van Kamperland, maar nu is het wei wat later, hetgeen duidelijk is te zien aan de linkerzijde, waar we, in tegenstelling met de vorige opname, bebouwing aantreffen. De paaltjes aan de rechterzijde van de weg komen in het huidige wegbeeld niet meer voor. In het midden zien we Rinus Kastelein uit het naburige Geersdijk, die op de hoek van de toegangsweg naar dit dorpje een groente- en fruitwinkeltje had en zijn waren in Kamperland aan de man trachtte te brengen. De bewoners van Kamperland kunnen thans weer groente en fruit kopen, die met een groentekar, getrokken door een hit, worden uitgevent.

54. Naast de talrijke kerkelijke verenigingen bestonden er in Kamperland ook andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld de sportverenigingen en de zogenaamde "Driehoekclub", die onder leiding van Truus Luijk in 1931 werd opgericht. Op deze foto zien we de leden van die club, die in uniform in genoemd jaar voor de fotograaf poseerden. Van links naar rechts kijken ons aan: Truus Luijk, Mass Waverijn, Lee van Dijke, Marie Meulenberg, Marie Verburg, Corrie de Regt, Tieneke Bakker, Betje Meulenberg, Lena Dieleman, Marie Reinhoudt, Basje Faasse, Bertha Tonsbeek, Lena Verburg, Jannie Markusse en Jannie de Kam. Deze "Driehoekclub" had te maken met de padvinderij.

55. Het is al weer heel wat jaren geleden, dat het tamboer- en pijperkorps "Nicoleen" in Kamperland werd opgericht. Dat was nameIijk in 1948. Dit korps ontleent zijn naam aan de initiatiefnemer, de heer Nico Leendert van Dalsen, destijds hoofd van de hervormde school en afkomstig uit Serooskerke op Walcheren. In zijn jeugd heeft de samensteller van dit boekje nog bij hem op de hervormde knapenvereniging "Klimop" gezeten. We zien hier twee leden van dit korps. Links poseert een bestuurslid van "Nicoleen", Dirk de Bruine, en rechts kijkt ons de tamboer-maitre, Abraham de Smit, aan.

Nieuwe Weg. Kamperlaod.

56. We kijken hier in de Nieuwe Weg van Kamperland, waar aan de rechtcrzijde de telefoonpalen nog aanwezig zijn. In het eerste huis rechts woonde vroeger landbouwer Piet Verburg. Thans woont daar de familie M. Douw. De vroegere Nieuwe Weg heet thans Noordstraat. Wie het jongetje is, kon men ons helaas niet meedelen. Rechts stond een oud verkeersbord, dat inmiddels is verdwenen, al geldt in Kamperland natuurlijk een maximum snelheid van vijftig kilometer per uur voor het ook in dit dorp steeds toenemende verkeer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek