Kamperland in oude ansichten deel 2

Kamperland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4207-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kamperland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

57. Een bekende persoonlijkheid in Kamperland was destijds de heer L Hoveijn, die in dit Noordbevelandse dorp aan de Nieuweweg een smederij had, waarvan elders in dit boekje een opname voorkomt Hij was echter niet alleen smid, maar bewoog zich ook op politiek gebied en had in het verenigingsleven een actieve functie. Zo was hij onder andere Ioco-burgerneester en wethouder van de kern Kamperland, die toen reeds deel uitmaakte van het naburige Wissenkerke. Kamperland is, evenals Hansweert in Zuid-Beveland, nooit een zelfstandige gemeente geweest. In Kamperland was de heer Hoveijn ook nog voorzitter van de Cooperatieve Boerenleen bank.

58. Ook in Kamperland zijn de stoere Zeeuwse werkpaarden, die in de landbouw een voorname plaats innamen, in de loop der jaren vervangen door de trekkers. En met het verdwijnen van deze viervoeters zijn er ook nagenoeg geen smeden meer. Maar hier zien we nog een bijzonder mooi plaatje, dat destijds in Kamperland werd gemaakt. Aan de Nieuweweg stond vroeger de smederij van Leen Hoveijn, met daarvoor twee "stravaljes", waarin de paarden van nicuwe hoefijzers werden voorzien. Links kijkt smidskneeht Jan Flipse ons aan. De middclste van het drietal mannen bij de tweede paardehoefstal is smid Leen Hoveijn en reehts is zijn knecht Dirk de Bruine bezig een paard te beslaan. De stravaljes zijn in de loop der jaren verdwenen. De smederij is verbouwd en het pand is thans bekend als "Pension Heijboer".

59. De zeedijken van het voormalige eiland Noord-Beveland eisten, en eisen thans nog, een voortdurend onderhoud. Tijdens de dijkverzwaring van de zeedijk in Kamperland werd in 1928 deze opname gemaakt, waarvan we helaas niet aile namen hebben kunnen achterhalen. Op de bovenste rij is de tweede persoon van links Ko van der Moere. De anderen kon men niet thuisbrengen. Op de tweede rij poseren: een onbekende, Piet Versluis, Jos Vermeulen, Hendrik van der Weele, Marien Clement, Dirk Haze, Wouter Wirtz, Kees Filius en Jilles Versluis.

60. De tijd waarin er op de boerderijen nog paardeknechten werkzaam waren, is, ook in Kamperland, voorgoed voorbij. Op de boerderij van Arie Nieuwenhuize waren er destijds twee paardeknechten, die we hier op hun paard zien. Links poseert Frans van der Moere op het erf nabij de kapitale landbouwschuur, waarvan we een gedeelte op de foto zien. Rechts kijkt Kees van der Moere, gezeten op zijn paard, ons aan. Helaas zijn deze stoere Zeeuwse werkpaarden door trekkers vervangen. Landbouwer A. Nieuwenhuize woonde destijds op deze boerderij,gelegen in de Spieringpolder. Thans woont daar J. van de Velde.

61. Evenals dat in andere delen van Zeeland het geval is, verdwijnt ook in Noord-Beveland, en met name in Kamperland, de boerenklederdracht. De vrouwen hebben deze het langst gedragen. We zien hier op de linker foto mevrouw Flipse-Filius, die naast haar woning achter de garage van M.D. van Haist poseert. Het jongetje op de hoek is naar aile waarschijnlijkheid Kees Schrier. Mevrouw FlipseFilius is op negenentachtigjarige leeftijd overleden.

Rechts kijkt mevrouw L.c. Klop-Steendijk uit het naburige Kortgene ons aan. Ze heeft een tiental jaren in Kamperland gewoond en poseert hier in haar zelfgemaakt Noordbevelands kostuum! Beide plaatjes houden de herinnering aan de Noordbevelandse klederdracht levend!

62. Tijdens het oranjefeest op 31 augustus 1945, ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina, werd in Kamperland deze opname gernaakt. Het was het eerste oranjefeest na de bevrijding, zodat er van een en ander veel werk was gemaakt. We zien hier een tankwagen, getrokken door twee paarden, met onder anderen De Bruine, Jan Nelisse, Rinus de Moor, Gerard de Moor en Eine (Hendrik) Goulooze. De naam van de persoon die links op de tankwagen poseert, kon men ons helaas niet meede1en.

63. Destijds hebben de bejaarden uit KamperIand met een touringcar van de "Auto Mij. Zeeland N.V." een reis gemaakt. Natuurlijk moest het gezelschap op de foto, die we hier afgedrukt zien. Van links naar rechts poseren: J. de Looff, A. de Looff, A. Bakker, J. de Nooijer, e. Westerweele, Th. Koole, e. Verburg, J. Goudswaard, e. Schippers, Abr. JiIle, mevrouw De Looff-Bakker, L. Beghtel, mevrouw Barendsen-van de Wijden, J. Duine, mevrouw Duine-van Sluis, mevrouw Clement-Vermeulen, mevrouw Vermeulen, Ant. de Haze, mevrouw De Haze, leider S. van Langeraad, J.e. de Muijnck, mevrouw De Muijnck, mevrouw Westerweele, G. Clement, mevrouw De Looff, Johs. Goudswaard, J. Mol, mevrouw Goulooze, P. Clement, mevrouw Clement, Janna Faasse, A. Faasse, mevrouw Almekinders, mevrouw Wilderom, e. Goulooze, P. van der Heijde, A. van der Heijde, mevrouw Goudswaard, mevrouw Leendertse, mevrouw De Bruine, mevrouw Leendertse, M. Dement, mevrouw Dement, mevrouw Wirtz, burgemeester P. Wisse, mevrouw Kouwer-Goulooze en ds. A.J. Radder. Op het plaatje staan meer personen dan in deze tekst zijn vermeld. Maar de meeste namen kon men ons toch meedelen.

64. Wanneer men een bezoek wilde brengen aan het dorp Kamperland, kon men gebruik maken van het veer Veere-Kamperland of eventueel van de bus(dienst) De Kosfer-Lamain, waarvan we hier bij het Kortgeense veer een opname zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze bus met passagiers op 22 mei 1944 beschoten, waarbij acht doden te betreuren waren, onder wie ook de chauffeur Jan Munter uit het naburige Colijnsplaat. Zo te zien was de bus van een verouderd type, met als kenteken K644.

65. Tussen Wissenkerke en Geersdijk ligt de boerenhoeve "Middenhof', waarvan we hier een oude opname zien. Links ontwaren we een gedeelte van de kapitale landbouwschuur met rieten dak en twee mendeuren. Rechts tussen de bomen staat het boerenhuis. Links kijkt eigenaar Gillis Hoveijn ons aan; hij poseert met hoed en stok. Hij was getrouwd met Pieternella de Looff. Zijn zoon, Leen Hoveijn, zit op de met twee paarden bespannen boerenwagen. Hij werd later de bekende smid in Kamperland. In het Utrechts wagentje, waarvoor een paard staat, zit Jan Hoveijn, die "den boer" (zijn vader) op de boerderij opvolgde. Rechts zit op de bank, met de Noordbevelandse muts op, Pietje de Looff met haar drie dochters, van wie er een was gehuwd met Dirk de Wilde, smid op Haamstede, en de ander met Dirk Priester, boer op het naburige Kats, Een prachtig plaatje, dat de oude toestand van deze boerderij in herinnering houdt, Had er in de buurt van deze boerderij een ongeluk plaats, dan sprak men altijd van "de weg van Jan Hoveijn" en later van "de weg van Markus Hoveijn",

66. Een fraaie opname van de oude, in 1773 gebouwde boerderij in de Heerjanspolder onder het dorp Kamperland. We zien hier de grate boerenschuur met rieten dak en twee mendeuren. Rechts staat het woonhuis, dat in de loop der jaren is gemoderniseerd. .Als bijzonderheid kan worden gerneld, dat deze boerderij door vijf geslachten Verhulst bewoond is geweest. Achtereenvolgens hebbcn op deze boerderij gewoond: Piet Verhulst, Abraham Verhulst, Piet Verhulst, Willem Pieter Verhulst en thans is Dingenis Pieter de bewoner. In de keuken van

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek