Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 1

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   S.J. van Dijke
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4208-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Station - Kapelle Biezelinge

15. Het spoorwegstation Kapelle-Biezelinge met op de voorgrond de watertoren, van waaruit de stoomlocomotieven van water werden voorzien. De watertoren is omstreeks 1930 gesloopt.

Nieuwe StationBweg KAPELLE

16. De Stationsstraat, omstreeks begin 1917, met het in aanbouw zijnde eerste veilingsgebouw. Het eerste gebouw rechts op de kaart is het Stationskoffiehuis (later omgedoopt in cafe "De Veiling"). Links naast het koffiehuis is nog zichtbaar het thans verdwenen weeghokje, behorende bij de weegbrug, genaamd "Jan". Op de voorgrond van de kaart ziet u het vernauwde gedeelte in deze straat, als gevolg van de heul met balies over de brede zogenaamde spoorsloot. Eerst na sloping van de watertoren van de spoorwegen kon de heul worden gesloopt en de sloot ter plaatse worden gedempt, waardoor dit verkeersobstakel kon worden opgeheven, zeer ten gerieve van het drukke verkeer van en naar de veiling.

17. Vertrek van de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Uffort, na de door hem verrichte officiele opening van de in 1926 gehouden fruittentoonstelling, georganiseerd door de Vereniging van Oud-Ieerlingen van Tuinbouw Wintercursussen. Rechts van de commissaris ziet u de voorzitter van de vereniging, de heer W. Glas, links de toenmalige burgemeester, de heer W. Bierens jr.

Aardappelrooien

18. De Bieze1ingsestraat, een zuidelijk gedeelte, rond 1900, met de voormalige korenmolen uit het jaar 1751. Helaas is hij gesloopt. Pogingen die indertijd ondemomen zijn om hem voor ondergang te behoeden zijn jammer genoeg mislukt.

8taafweg, ,xape{[e.

19. De Biezelingsestraat omstreeks 1900, met op de achtergrond de bomengroep behorende tot de buitenplaats "Jagtlust". De oostzijde van de straat was toen nog vrijwel onbebouwd. De bestrating bestond uit keien,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek