Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4209-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Op 24 juni 1910 werd de gymnastiekvereniging "Olympia" opgericht. In de jaren twintig werd jaarlijks een openluchtvoorstelling gegeven, waarvoor altijd een grote publieke belangstelling was. Dergelijke festiviteiten vonden plaats op de wei van H.P. Ganseman; dat is nu de hoek Van der Biltlaan-Vijverstraat-Dreef. Op deze foto van rond 1923 zien we een tiental meisjes van "Olympia" in actie. Dat zijn, staand van links naar rechts: Corrie Kramer, Kaatje le Clercq, Koos Lavooy, Jo Bartelse, Nellie en Mina van Hee, Janna Eversdijk, Nellie Kram en Mina van Stel. Geknield op de voorgrond zien we Annie Kram. Rechts staat de leider, Lou Willeboer. In het midden zien we de dorpsveldwachter Groenleer, die kennelijk weinig moeite heeft om het publiek rustig te houden.

10. Een schoolfoto van de Kapelse gemeenteschool achter de kerk (circa 1885). Links staat de handwerkonderwijzeres Johanna Visser, naast haar haar vader, de hoofdonderwijzer meester Visser en met de bolhoed op is rneester Schrier. Meester Visser leidde de school op krachtige wijze van 1859 tot 1901. Hij was, zoals de schoolmeesters dat vroeger plachten te zijn, tevens koster en voorlezer in de Hervormde Kerk. Van boven naar bene den en van links naar rechts op de eerste rij: Jac. van Willegen, Jan Zegers, Joh, Schipper, Th. Spijk, B. Oele, twee jongens Spijk, Jac. Eversdijk, A. van Boven Karelzn., D. Spijk Gzn. en Jan Ganseman. Tweede rij: Siene Born, L. Geense, Lena Eversdijk, twee meisjes Thorenaar, Nel van Koeveringe Toondr., Adr. van Willegen, Kee de Jager, onbekend en Ka Potter Mariendr. Derde rij: een meisje Spijk, Maatje Fossen, Bet de Dreu, Lena Fossen, Mar. Hage, onbekend, Kriena Karelse, Miene Thorenaar, onbekend, Miene en Tanne Lepoeter, twee onbekenden en een meisje Janse van Noordwijk. Vierde rij: A. Geense, M. Born, P. Minnaar, twee kinderen Bruinshoofd, twee kinderen Janse van Noordwijk, P. de Dreu en A. Ganseman.

11. Kinderen van dezelfde school, maar van een heel andere generatie. AIleen meester Schrier met zijn onafscheidelijke bolhoed was nog steeds meester Schrier. Het heette - in 1918 - al de openbare lagere school. Op deze foto zien we van boven naar beneden en van links naar rechts op de eerste rij: de meesters v.d. Brugge, Keizer en v.d. Linde, Ko Hoogstrate, Geertje Eversdijk, Jan en Thijs Eversdijk Nzn., Geertje en Jan Glas, Lou van WeI, Kees en Toop Lepoeter Gzn., Domus de Jonge en meester Schrier. Tweede rij: juffrouw De Vos, Jan Hoogstrate Johzn., Jan en Kees Lepoeter Jzn., Ko Eversdijk, Stien Glas Mariendr., Stien Glas Jaapdr., Marien Hoogstrate, Ma en Koba van Overloop, Maatje Hoogstrate, Kee Zegers en Koos van Willegen, Derde rij: Jan Eversdijk Hubzn., Jan Hoogstrate Janzn., Dien van Liere, Mientje Almekinders, Jan van Overloop, Maatje van Liere, Bet Hoogstrate en Lein van Liere. Vierde rij: Koos Eversdijk, Piet Glas, Jan Eversdijk Pzn., Piet Almekinders, Marie van Liere, Marie en Piet Duivewaarde en Janna Born.

12. De open bare lagere school met schoolplein en spelende kinderen in de jaren dertig, Deze foto werd gemaakt vanaf de trans van de toren. De school werd in 1877 als gemeenteschool gebouwd en is na de laatste drastische verbouwing geheel van aanzien veranderd. V66r 1877 stond de school op de westelijke rand van het Kerkplein, vlak bij de ingang van het tegenwoordige schoolplein.

13. Een gedeelte van het interieur van de hervormde kerk in 1913. Het ambaehtsherenboeht uit 1641 stond toen nog tegen de wand van het koor. Na de laatste restauratie staat deze monumentale bank aan de andere zijde van de kerk. Op deze foto zitten in het ambaehtsherenboeht, van links naar reehts:

Daan van Maris sr., Cornelia van Maris, Bet van Maris (doehter van Daan jr.), Hanna van Wingen, Aagje Baas, Jan de Jager, Bet van Maris (doehter van Daan sr.), Rika Baas en Kaatje van Maris. Op de voorgrond zitten: Maria van Wingen (gedeeltelijk zichtbaar), Adriana de Jonge, Cornelia van Liere, Jo Goeree, Jan van Overloop, Antje de Jonge, Maria van Maris en Gerard Baas.

14. De Ooststraat, gezien vanaf de hoek van de Biezelingsestraat, in 1927. Er was op dat moment extra drukte in het dorp vanwege een door "Ons Genoegen" georganiseerd muziekconcours waarvoor zelfs de vlaggen naar buiten kwamen. Rechts vooraan zien we het armenhuis en links van de straat bakkerij Burger.

15. Ret verlengde van de vorige foto: het resterende gedeelte van de Ooststraat tot aan de hoek van de Maalstede, omstreeks 1915. Links vooraan, waar de twee vrouwen over het hek kijken, staat de schuur van ChI. van de Linde. Deze schuur is later verbouwd tot het woonhuis en de groentewinkel van Jac. Eversdijk. Tegen de schuur staan bossen wissen, die door de vrouwen moesten worden "gereed". In de voorgaande eeuwen lagen in de omgeving van Kapelle uitgebreide wissenbossen, die de grondstof leverden voor het mandenmakerswerk. In de eerste decennia van deze eeuw liep deze teelt op haar Iaatste benen. Ret reeden bestond uit het snoeien van de overtollige zijtakjes van de wissen en het sorteren. Ret was in de wintermaanden vooral het werk van vrouwen en kinderen. In de verte zien we rechts van de straat de eindgevel van het kerkje van de Vrije Evangelische Gemeente, die circa veertig jaar in Kapelle heeft bestaan. In 1914 werd het kerkje omgebouwd tot de drie woonhuizen Ooststraat 54,56 en 58.

16. De wijze van feest vieren was in de periode tot 1940 heel anders dan tegenwoordig. Iedere straat of buurt had zijn buurtvereniging, waarvan vrijwel iedereen lid was. De buurtverenigingen waren zeer bedreven in het bouwen van erepoorten en in het versieren van wagens voor optoehten. Hier zien we de erepoort halverwege de Ooststraat, opgerieht ter ere van de intoeht als burgemeester van W. Bierens. Dat was in 1919. Onder de erepoort poseren de volgende tien mannen van de buurtvereniging. Van links naar reehts:

Marien Glas, Joh. Dronkers, Louw Vreeke, Piet Baijens, Bas Daane, Hendrik Ie Clereq, Jan Dronkers, Piet Vergouwe, Kees Baijens en Piet Dronkers Johzn.

17. Op dezelfde plaats in de Ooststraat poseerde enkele jaren eerder Adriaan Vermaire. Met zijn rijdende winkel in "manufacturen en gemaakte goederen" bereisde hij voor de firma Bitter uit Goes het Zuidbevelandse platteland. Het was de voor die tijd verbeterde vorm van de marskramer. Let ook op de reclameborden aan de zijgevel van de winkel van Marien de Puit.

18. Adriana de Puit onderhield rond 1920, als voorloopster van de huidige "winkel-aan-huis"systernen, op klompen en per kruiwagen vanuit de winkel van haar vader de bezorgdienst van boodschappen, We zien haar hier aan het eind van de Ooststraat bij de arbeiderswoningen van de hofstede van Dirk Nijssen, in de volksmond bekend onder de naam "De Krirn",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek