Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4209-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De slagerij van Adr. Daane in de Ooststraat omstreeks 1900. Op deze plaats is nu nog slagerij Anthonise. Voor de winkel poseren van links naar rechts: de hulppostbesteller Adr. Oele, Bas Daane en Adr. Daane. 's Woensdags was het slachtdag en donderdags en vrijdags waren de slagerijprodukten te koop. De diverse attributen, zoals varkenskoppen, hammen en worsten, hingen steeds aan de ijzeren stang voor de winkel uitgestald. Of de hygiene helemaal aan de hedendaagse eisen voldeed, valt te betwijfelen.

t 1921

20. In de jaren na de eerste wereldoorlog werden onder auspicien van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij op diverse plaatsen zogenaamde landbouwhuishoudkunde-cursussen gegeven, zo ook in Kapelle. Op 5 september 1921 werden in de tuin van A. van der Have de dames die aan deze cursus deelnamen vereeuwigd. Van links naar rechts staand: Kaatje Butler, Maria Mol, Saar Schipper, Kee Korstanje, Maatje de Groene, Leuntje Nijssen, Ko de Back en Kaatje Staal. Zittend: Marie Eversdijk, Janna Burger, Koosje Tollenaar, juffrouw Veldman (lerares koken), Leintje van Willegen, Koba van Willegen en Mina Burger. Links van de groep staat meester Blok van Kloetinge en rechts meester De Koeijer van Wemeldinge.

21. Gezicht op de buurt Maalstede tussen 1890 en 1900, gezien vanaf de plaats waar nu garage Akkerman is tot de hoek van de Ooststraat. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat in deze buurt - de directe omgeving van het voormalige slot Maalstede - de vroegste bewoningskern van Kapelle was gelegen. In de oudste oorkonden waarin Kapelle wordt genoemd heet dit dan ook "Capelle ter Maelsteden". De Van de Maalstedes waren in de dertiende en veertiende eeuw de voornaamste ambachtsheren van Zuid-Beveland. Naderhand is de kern van het dorp in feite verplaatst naar het huidige Kerkplein. Dat was toen het punt waar de weg vanaf Biezelinge samenkwam met de weg vanaf het kasteel Maalstede naar Goes.

De Schaapherder.

22. Dit is de Postweg ter hoogte van het hoefje van Waverijn, omstreeks 1920. Op de voorgrond staat Piet Saaman, schaapherder van Nijssen, met zijn kudde. In die tijd was dat langs de Postweg en op vele andere plaatsen nog een vertrouwd beeld. De vrijwel rechte Postweg vanaf Yersekendam naar Kapelle, ter vervanging van de oude, zeer bochtige weg, was rond 1833 gereed gekomen en deed dienst als invalsweg voor Zuid-Beveland, aansluitend op het veer Gorishoek-Yersekendam. Het belang van de Postweg verminderde sterk in 1868 door de opening van de spoorlijn vanuit Noord-Brabant naar Goes, waardoor het vervoer van post per veerschip tussen Gorishoek en Yersekendam verviel.

KAPELLE. GOESCHE STRAATWEG

23. De Goessestraatweg in 1918. Deze straatweg was in feite aan de andere kant van het dorp het verlengstuk van de Postweg en een onderdeel van de belangrijke doorgaande verbinding over Goes's Heer Arendskerke, via het veer over het Sloe naar Middelburg. WeI is het zo dat de Goessestraatweg als verharde buitenweg van veel vroegere datum is dan de Postweg. Het zal velen verbazen dat hier - de weg van's Heer Arendskerke over Goes naar Kapelle - sprake is van een van de eerste verharde wegen in Nederland. De bestrating vond plaats omstreeks 1650.

24. Detailopname van het eerste stukje van de Goessestraatweg, omstreeks 1900. Rechts is de hofstede van Kaatje Westveer en recht vooruit de schuur van vrachtrijder Domus de Jonge. Het perceel grond links van de straat, waar nu de woning van C.J. Adriaanse staat, was bekend als "De Roomse Kerk", omdat hier tot omstreeks 1840 het kerkgebouw stond waar de weinige katholieken uit de omgeving hun diensten hielden. Er zijn thans nog bejaarden in Kapelle die hun grootouders hoorden vertellen dat deze als kind verstoppertje speelden in de mine van de roomse kerk!

25. De nog steeds bestaande, in 1919 opgerichte, loterijvereniging "Risico", gefotografeerd bij het station in 1925. Het aantalleden was toentertijd beperkt tot twaalf. De penningmeester, Hendrik Ie Clercq, was niet aanwezig. Op de foto staan van links naar rechts: Hubrecht Eversdijk, Jan van Overbeeke, Kees Baas, H.P. Ganseman en Ale Reijerse. Zittend: Bastiaan Baas, Jan van Dillen, Marien van Maris (secretaris), Dies Ganseman (voorzitter), Bastiaan de Jonge en stationschef Bruijnshoofd.

26. Doorkijk door de Weststraat vanaf het Kerkplein tussen 1910 en 1920. Rechts op de voorgrond, met het uithangbord boven de deur, is de schoen- en zadelmakerij van Frans van WeI; daarnaast is de kleermakerij van Huissoon en de wagenmakerij van Baas. Het pand van Frans van WeI was voor 1903 het Kapelse postkantoor, waar R. Lagas de kantoorhouder was. Aan de linkerkant zien we op de voorgrond de schuur van de boerderij van Jan de Jager. In de volksmond heette deze hofstede "het grote huis", In vroeger tijd was dit de hofstede van Marinus de Leeuw (deze was, evenals zijn vader, geruime tijd schout) en later van zijn enige dochter, Maria de Leeuw. Maria de Leeuw, gehuwd met Jozias de Jager, was de laatste ambachtsvrouwe van Kapelle; zij overleed in 1890.

r .

Weststraat, Kapelle bij Goes

27. De Weststraat vanaf de andere kant gezien in 1917. Rechts op de voorgrond zien we de geopende mendeuren van de boerenbedoening van Ties Almekinders. Nu is dit de winkel van Jan Sandee. De kinderen op de voorgrond zijn Michiel van Hee en Neeltje Ganseman. De achterom kijkende boerin is Maatje Ossewaarde-Duivewaarde.

28. In de Weststraat stond, tussen de woning van de dames Ganseman en die van L. Klap en een eindje naar achteren, het huis van Maarten Verhage, die de taxus baccata struiken in zijn voortuin zodanig had geknipt dat ze bijbelse voorstellingen uitbeeldden. Toen in 1917 deze foto werd gemaakt werd het huis bewoond door Ko Sandee. In de voortuin poseren voor de fotograaf, van links naar rechts: mevrouw Kloosterman-van Maris, mevrouw Willeboer, Lena Willeboer, Jannetje Sandee, Janna en Piet Ganseman en Jan van Dillen als militair.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek