Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4209-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een van de belangrijkste kleinfruitprodukten in de vooroorlogse jaren was de aardbei. De aardbeien werden jaarlijks in grote hoeveelheden op de veiling aangevoerd, hoofdzakelijk "voor het vat", dat wil zeggen voor de industrie. Achter de veiling stond, onder een golfplaten afdak, de machine; een groot waterreservoir, waarin de aardbeien werden gestort, met een lopende band en sproeiinrichting. De aardbeien werden op deze wijze gereinigd en van doppen en andere ongerechtigheden ontdaan om daarna "in het vat" te verdwijnen. Ook door talloze kinderen werd vaak ijverig geholpen om doppen van de aardbeien te verwijderen, waarbij tevens zo nu en dan een aardbeitje werd genuttigd! Omstreeks 1934 werd deze foto van de aardbeieninmakerij gemaakt. Op deze opname zien we van links naar rechts: Kees Lepoeter, Lucas de Puit, Kees Veerhoek, Marien Glas, Ko Eversdijk, Dies Schipper, Bast. de Klerk, Dies Ganseman, Piet Oele, Adr. Ganseman en verder een aantal "helpende" kinderen.

Station Kapelle - Biezelinge

50. Een aardig gezicht op het station Kapelle-Biezelinge omstreeks 1918. Het boemeltreintje zoekt puffend zijn weg langs de Zeeuwse lijn; van elektrische treinen, zoals we die tegenwoordig kennen, is nog in de verste verte geen sprake. Het perron lag in die tijd, in tegenstelling tot nu, nog aan de oostzijde van het station. Let ook op de sierlijke lantaarns op de hoeken van het station en aan het begin van het perron.

51. Een vracht bieten op de oude weegbrug aan de Stationsstraat in 1903. De weegbrug stond toen, ten opzichte van de huidige, juist aan de overzijde van de straat. Op de wagen zit de boerenknecht Stoffel Korstanje en bij de paarden staat de commissionair Ko van de Vreugde. Boven de rug van de paarden is in de verte de herberg "Ret Groene Woud", de mo1en en de woning van Lein Eversdijk zichtbaar.

lapell~

~ ._;.~;~:~;;:

- .~

.....

-""""'~-.

-, ' :.;

52. Bij de installatie van W. Bierens als burgemeester, in 1919, werd op de Stationsstraat deze foto gemaakt, waarop een deel van de uitgebreide familie van de nieuwe burgemeester voor de fotograaf poseert, Van links naar reehts: mevrouw Hundersmarck-Bierens, P. Vos, A. van Nieuwenhuize, mevrouw Van Nieuwenhuize-Bierens, mejuffrouw Geertr. Bierens, mevrouw Bierens-in 't Anker, Ant. Bierens, mevrouw Bierens-Philipse, Abr. Bierens, Jacob Bierens, de nieuwe burgemeester Willem Bierens, Paulus Bierens, mevrouw Bierens-Hundersmarck, Jan Bierens en mevrouw Bierens-Schoolmeester. De jongen met de pet op, geheel rechts, en de beide koetsiers zijn onbekenden.

53. Het noordelijk deel van de Noordstraat, gezien in de riehting van de spoorlijn, in 1920. Het geheel van deze opname geeft een goed beeld van de nog rustige en landelijke sfeer uit die dagen. De woningen links op de voorgrond werden toen van voor af aan bewoond door respeetievelijk M. Verrnaire, M. van Zweden en de stoelenrnatter P. Eversdijk. Daaraehter is de woning van de hofstede van Kees Traas gedeeltelijk ziehtbaar. Het jongetje op de voorgrond, naast de heg, is Lou van Zweden. De bornen reehts staan op de wei bij de hofstede van Jan Rottier. De situatie ter plaatse is naderhand in zoverre veranderd dat deze hoek van de wei is opgeofferd aan de verbreding en verlegging van het J ufferswegje.

R:rk ┬Ěle j3iezeiinge.

54. Dit is een van de weinige foto's die er zijn van het oude kerkgebouw aan de Noordstraat. Deze kerk dateerde waarschijnlijk van de vijftiende eeuw en werd in 1907/1908 wegens bouwvalligheid afgebroken. Op dezelfde plaats werd toen de huidige hervormde kerk gebouwd. We zien op deze foto de kerk vanaf de zuidkant met op de voorgrond de kinderen van de familie Butler.

55. Ook op deze doorkijk door de Noordstraat uit de beginjaren van deze eeuw, met rechts op de voorgrond (met de hoed op) Ko Fraanje en (met de armen over elkaar) Ko Menheere, prijkt nog het oude kerkgebouw, zij het minder duidelijk te zien dan op de vorige opname. WeI is hierop de "nieuwe" toren te zien, want de oude toren werd reeds in 1877 door de huidige vervangen. Typerend voor de nonchalance waarmee men nog geen honderd jaar geleden nog steeds met familienamen omsprong, is de tekst op de gedenksteen die toen in de toren werd gemetseld. Hierop staan de namen van de kerkvoogden ten tijde van de eerstesteenlegging: M. van Boven, A. Meijaard en 1. de Poeter. Deze "De Poeter" was Jan Lepoeter van de hofstede "Kleinkinderenhof" aan de huidige Nieuwe Kerkstraat!

56. Ook van de gemeenteschool in Biezelinge hierbij een foto uit de oude doos. Meester Fopma poseerde met een aantal van zijn pupillen voor de fotograaf in 1888. De nieuwe school aan de Noordstraat was toen een jaar of tien in gebruik. Ook op deze opname komt de klederdracht van die tijd duidelijk tot uitdrukking; de boerinnemutsen waren toen nog van een heel ander model dan tegenwoordig! Het blijkt helaas niet mogelijk de namen van de kinderen op deze afbeelding enigszins betrouwbaar weer te geven.

57. Achtendertig jaar zijn voorbijgegaan, de omstandigheden zijn veranderd - sinds enkele jaren is het een hervormde school - aileen de plaats is dezelfde. In 1926, op het schoolplein voor de hervormde school zien we, van boven naar beneden en van links naar rechts op de eerste rij: Kees en Joh. Zan dee Marienzn., Huib v.d, Velde, Piet Wisse, Marien Verhulst Leenzn., Kees Vermaire, Adr. en Marcus Verhulst Jaczn. en Dirk van Zweden. Tweede rij: juffrouw v.d. Linde, Brecht Goeree, een meisje Zandee, Maatje v.d. Velde, Zus Willemstein, Mina en Tina Verhulst Mdr., Keetje de Kunder, Greta Knaus, Adriana Zandee, Saar Marits en juffrouw v.d, Wart. Derde rij: meester Dronkers, Joh. en Marien Zandee Janzn., Henk v.d. Velde, meester v.d. Hoek, Bet Lansen, Keetje Goud, Keetje Murre, meester v.d. Linde, Jan Verhulst Leenzn. en Marien en Piet van Zweden. Vierde rij: Frans Wisse, Marien en Piet Verhulst Louzn. en Jaap Verhulst Marienzn.

58. Deze duidelijke opname van rond 1900 toont ons de Hoofdstraat, gezien vanaf de hoek van de markt. Deze foto geeft vooral een goed beeld van de bestrating, zoals deze er in die tijd uitzag. Links op de voorgrond, op de hoek van de Noordstraat, is gedeeltelijk zichtbaar de eeuwenoude dorpsherberg "De Paauw", in die tijd reeds in zijn nadagen. Later was dit de bakkerij van Van de Zande. Het pand is nu reeds meerdere jaren verdwenen. Tegenover de Noordstraat zien we een van de spaarzaam aanwezige petroleumlantaarns. Deze werden's avonds door Maarten Poortvliet, lopend met zijn laddertje en oliebus, ontstoken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek