Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4209-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

" j3·iezelinge.

.2

59. Een detailopname van de Hoofdstraat uit dezelfde periode. De zoon van gemeenteseeretaris D. Spruit, die toen iets verderop in de Hoofdstraat woonde, toont hier met gepaste trots zijn fiets. Hij was dan ook een van de weinige kinderen die toen reeds de besehikking over zo'n modern vervoermiddel hadden! Het kind reehts op de voorgrond is Jaap Bierens en op de aehtergrond staat mevrouw Bierens. De travalje van smid Butler staat hier uiteraard nog op zijn aloude plaats.

t'Eo: Jeruzalem BiezeJinge.

60. Op deze foto van omstreeks 1918 zien we Joh. de Roo, staande bij het tuinhekje van zijn boerderij "Kloosterhof", op de hoek van de Abdijstraat en het Jufferswegje, Het is een eeuwenoude boerderij, waarvan de schuur in 1877 en het woonhuis in 1906 zijn vernieuwd. Dr. E.B. Swalue, die in 1842 Biezelinge bezocht, maakt er melding van: .Jk las hoven de poort of het hek eener hofstede, beoosten het dorp Bieselinge, een opschrift: Kloosterhof, hetwelk mij herinnerde, dat ik wei eens van een klooster onder Bieselinge gelezen had". En verderop schrijft hij: "Op de hofstede Kloosterhof, staande op den grond van het voormalig klooster, zult gij thans eenen buitengewoon grooten haan zien prijken. Het is de haan van den onlangs afgebroken toren van Eversdijk, dien de tegenwoordige bewoner gekocht en tot sieraad op zijne woning geplaatst heeft ". Tot voor een aantal jaren heeft deze torenhaan op het woonhuis gestaan, hetgeen ook op deze foto zichtbaar is.

61. Het Biezelingse meisjeskoor "Lentevogels" in 1931. We zien, van links naar rechts en van boven naar beneden op de eerste rij: Neeltje de Jonge, Lydia Hundersmarck, Sija Delzenne, Jo Sinke, Maatje Kant, Tina Verhulst, Maria Marits, Anna Paauwe, Mina Gijzel, Janna Nieuwdorp, Jo Spruit en Hanna de Koeijer. Tweede rij: Neeltje Gijzel, Pietje Fraanje, Lies Hengsdijk, Maria Nieuwdorp, Pie Spruit, Pietje Holleman, Keetje Gijzel, Adr. Gijzel, Dina van 't Veer, Tina de Kunder en Kaatje Marits. Derde rij: Basje Kloosterman, Cathr. v.d. Boomgaard, Lien de Schipper, Mina Nieuwdorp, Tannetje Gijzel, Ida en Tannetje van de Linde, Janna van 't Veer, Maatje van de Velde en Lidia Bierens. Vierde rij:

Janna Rottier, Plonie van 't Veer, Pietje Rottier, Sien van Oosten, Aaltje Verhulst en Pie van Oosten. Rechts staat de leidster, wijkverpleegster zuster Scheffers. De jongedames zijn voor het merendeel getooid met de voor die tijd moderne pothoeden.

62. De in 1864 te Biezelinge opgerichte zondagsschool vierde in 1914 haar vijftigjarig bestaan, waarbij deze foto werd gemaakt. In het midden zitten de leiders. Van links naar rechts: A. van 't Veer, H. Burger, P. Molhoek en W. van 't Veer. Achter het tafeltje zit mevrouw Smallegange-v.d. Linde, die in 1864 met ds. Nahuijs een van de oprichtsters was. De kinderen op deze foto zijn van links naar rechts, zittend op de voorgrond: Anna Sinke, Cathr. Smallegange, Jannetje Goeree, Maria Nieuwdorp, Anna de Waard, Mine Vermaire, Tine van Zweden, Jannetje Nieuwenhuize en Sanne en Tanne de Puit. Achter hen zittend: Jacoba Verhulst, Adr. de Schipper, Ko Fraanje Jaapzn., Willem Verhulst, Toon Beenakker, Adr. Verhulst en Adr. van Zweden. Staand ter hoogte van de leiders: Koba Walrave, v66r haar Mina Sonke, Lena de Schipper, v66r haar Koos Marits Andrdr., een meisje Kaaisteker, Adr. v.d. Velde, Saar Marits, Janna Goud (hoed), Rina Verhulst, Kee Eversdijk, Pietje Rottier, Adriana Ganseman, Maatje Beenakker en Maatje Zoeteweij. Volgende rij: Lucas de Puit, onbekend, Neeltje Goud (hoed), Adriana Verhulst (hoed), Saar Fraanje, Sjaan v.d. Graaf, Anna Dekker, Trui de Waard (hoed), Neeltje Ganseman en Janna Beenakker Adrdr. Bovenaan: Kees Zuidweg, Marien de Waard, Willem v.d. Velde, Chris Willemstein, Dina Beenakker, Janna Walrave, Jo v.d. Linde, Koos Fraanje Pietdr., Pietje Gijzel, Ko Fraanje Pietzn., Lourina Marits, een meisje Van Bemden, Jannetje de Waard, Truus Fraanje Pietdr., Mine Meijer, Ida Fraanje Pietdr., Digna van Liere, Jaap Meijer, onbekend en Gilles van Liere.

63. De in 1911 opgeriehte ehristelijk gemengde zangvererugmg "Advendo", gefotografeerd voor de veiling, ter gelegenheid van een optreden op de fruittentoonstelling in 1925. Van boven naar beneden en van links naar reehts, op de eerste rij: Jaap Meijer, Jan Slabbekoorn, Ko Fraanje Pzn., Jaap en Thijs Fraanje, Ko Fraanje Jzn., Kees van Liere en Leen v.d. Boomgaard. Tweede rij: Marina Verhulst, Maatje Smallegange, Tina Poortvliet, Adr. Zuidweg, Saar Fraanje, Antje Lepoeter, Jannetje Nieuwenhuize, Adr. Smallegange, Neeltje v.d. Vrede, Koos van Dalen en Maria Nieuwdorp. Derde rij: Sanne en Tanne de Puit, Truus Fraanje, Dina Mulder, Truus Berman, Piet Fraanje (dirigent), Pie tern ella Rottier, Marie Berman, Marie Fraanje, Kaatje Meulpolder en Johanna van Liere.

64. Op 31 augustus 1924 - koninginnedag - stonden de kinderen van de Biezelingse bewaarschool in feesttooi, gewapend met vlaggen en sjerpen, in afwachting van de dingen die gingen komen. De dame met de grote hoed op is de leidster, juffrouw Bierens. Naast haar staat de helpster, Janna Berman.

65. Een klasje van dezelfde bewaarschool, een jaar of zeven later. Links staat juffrouw Berman en rechts juffrouw Bierens. De kinderen zijn, van boven naar beneden en van links naar rechts op de eerste rij: Janna Verhage, Anton Hundersmarck, Wim de Kam, Dina en Jo Wisse, Kees Beeke en Albert Bierens. Tweede rij: Piet Kloosterman, Keetje Glerum, Mientje Bierens, Nellie Hengsdijk, Greta Slabbekoorn, Leintje van Kleunen, Maatje van Hoepen en Sien Bierens. Derde rij: Izak Butler, Jan Luijk, Kees Delzenne, Hannes van Zweden, Marie Steenepoorte, Piet Balkenende en Dirk Lepoeter.

Acnrerweg Biezelinge

66. Het zuidelijk gedeelte van de Nieuwe Kerkstraat, toen nog Achterweg geheten, gezien vanaf de opril, circa 1917. De Nieuwe Kerkstraat was toen, behalve de huizen die op deze foto zijn te zien, nog vrijwel geheel onbebouwd. De vijf vrouwen op de voorgrond zijn van links naar rechts: Neeltje de Jonge-Bodbijl, Anna Bosman, Janna Poortvliet-v.d. Boomgaard, Cornelia v.d. Boomgaard en Maatje Glerum. Het rneisje met de hoed op, midden op straat, is Marie Fraanje.

CHR. GEREF. KERK, BIEZELINGE

67. Het noordelijk gedeelte van de Nieuwe Kerkstraat, kort nadat daar in 1917 de christelijk gereformeerde kerk was gebouwd. De meisjes op de voorgrond zijn (links) Johanna en (rechts) Digna van Liere; de man met de fiets is Jan Kloosterman. Bij de kerk staat de koster, Piet Fraanje, met zijn dochter Marie.

68. Begin augustus 1924 bezochten koningin Wilhelmina en prinses Juliana Zuid-Beveland en zij deden daarbij ook Biezelinge aan. Met hun beste schort voor en hun beste muts op zat een aantal bejaarde vrouwtjes gereed om bij deze zeer bijzondere gelegenheid het koninklijk bezoek te verwelkomen. Op de eerste rij zitten van links naar rechts: Maatje de Puit-Baas, Jacoba de Puit-Kok, Dina BeenakkerKole, Leuntje in 't Anker, Kaatje Slabbekoorn-Paardekoper, Suzanna Spruit-Vogel, Jikke MurreGlerum en Jacoba v.d, Vrede-Fraanje. Op de tweede rij zijn duidelijk te zien: Maria Eversdijk-Marits, Cornelia Eversdijk en Koos Kloosterman-Waverijn. De staande boerin op de achtergrond is Anna Bosman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek