Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.J. Lepoeter
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4209-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kapelle-Biezelinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Bij deze gelegenheid was ook een aantal mannen, netjes in het pak gestoken, op het schoolplein aanwezig. Het is immers geen alledaagse gebeurtenis dat de Koningin op Biezelinge komt! Op de eerste rij staan van links naar rechts: Ko Berman, Frans Wisse, Jaap Beenakker, Ko Goud, Joh. van de Linde, dominee Jonker en Stien Slabbekoorn. Achter hen zijn onder anderen duidelijk te herkennen: Adr. Lepoeter, Ko de Schipper, Willem van Liere, Willem de Jager, Marien Vermaire, Hubrecht Fossen, Steven Beeke, Lena de Schipper, Adr. de Klerk, Adr. v.d. Velde, Jaap Lepoeter en Trui Hundersmarck. Ouderen onder de lezers zullen er waarschijnlijk meer herkennen.

70. "Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden". Deze bijbeltekst Iazen we ergens op een prentbriefkaart. Zo het voor Biezelinge ergens van toepassing is, dan weI voor de Blaaspoort, waarvan we hier een van de schaarse opnamen zien. Dit was een van de meest karakteristieke stukjes oud Biezelinge, waarvan, ten gevolge van de saneringsplannen van een aantal jaren geleden, niets meer is terug te vinden. Volgens de overlevering schijnt in deze buurt in de vroegste tijden van Biezelinge de kom van het dorp te hebben gelegen, waar oorspronkelijk ook de kerk moet hebben gestaan. Op deze foto zien we in de verte de achterzijde van het armenhuis, dat aan de Klinker stond.

71. Wat voor de Blaaspoort geldt, geldt in niet mindere mate voor de Oudendijk, of, in de volksmond, .Jiet bokkediekje"; het is afgegraven - gesloopt - uitgewist. De ouderen onder ons herinneren zich dat dit in de eerste decennia van deze eeuw de bejaardenwijk van Biezelinge was. Op deze opname zien we Liza Paauwe - even karakteristiek als het bokkediekje zelf - komen aanstappen. De gaslantaarn op de voorgrond stond op het grondgebied van de gemeente Schore; het eigenaardige was dat Schore zich tot aan de kom van het dorp Biezelinge uitstrekte. De mensen die aan de Oudendijk woonden, woonden dan ook formeel in Schore!

Pastorie,

72. Een hoekje van de markt in 1915. Op de markt staat hier postbode Eliza Kant met enkele kinderen van de familie Fraanje. Kant was wegens zijn verrichtingen in de Atjeh-oorlogen op het einde van de vorige eeuw drager van de Militaire Willemsorde. In de deuropening van de bakkerij staat bakker Jan Smallegange. In de verte zien we de mooie Biezelingse molen. Dit was een ronde stenen bovenkruier met een lage stelling, gebouwd in de voormalige haven, waarschijnlijk rond 1800. De laatste molenaar was P. van Iwaarden, die de molen in 1920 verkocht aan M. in 't Anker, molenaar te Schore. Deze ging spoedig daarna tot afbraak over! Ook in de voorgaande eeuwen heeft Biezelinge beslist een molen - en vermoedelijk zelfs wei meerdere molens - gehad. De kroniekschrijvers maken er op verschillende plaatsen melding van en in een archiefstuk van 1647 is bijvoorbeeld sprake van ene Cornelis Michielse, molenaar te Biezelinge.

?

73. Een zeldzame foto van het gedeelte van De Klinker vanaf het begin van de Eversdijkseweg aan het einde van de vorige eeuw. De huisjes reehts van de weg werden, van reehts naar links, bewoond door Willem Nieuwdorp, Hubreeht Fossen en bakker Piet Kloosterman. Daarnaast stonden de armenhuisjes, waarin weduwen en alleenstaande bejaarden werden ondergebraeht. Deze oude armenhuisjes werden tussen 1900 en 1910 afgebroken en vervangen door het grotere armenhuis, dat inrniddels ook alweer is gesloopt, evenals trouwens de rest van de oude bebouwing aan dit gedeelte van De Klinker. Geheel links zien we nog een klein gedeelte van de oude wagenmakerij van Lansen. Wat nog aardig is om op te mer ken bij deze foto, is dat we hier zien dat de vrouwen die op straat liepen of stonden te praten, die tijd benutten om kousen te breien. Omstreeks de eeuwwisseling was dat een normaal straatbeeld.

74. Op 3 april 1936 werd door J.A. Kant, P. Smallegange, J.W. van 't Veer en Hubr. v.d, Vel de het tam boer- en pijperkorps "Jonge Kracht" opgericht. De eerste dirigent was P. Smallegange, een van de oprichters. In 1936 werd begonnen met "rechte" f1uiten, die later werden vervangen door dwarsf1uiten. In 1968 werd de instrumentale bezetting omgeschakeld op die van een trompetterkorps; sindsdien heet het dan ook tam boer- en trompetterkorps. Op deze foto zien we het korps aan het eind van de jaren dertig. V66r en op de trap van de muziektent staan van links naar rechts: Marien de Schipper, Cor Kant (kleine trommel), Kees Schipper, Jan Berman Jaczn., Kees Kloosterman, Ben v.d. Vrie, Piet Kloosterman, Adr. de Jonge (kleine trommel), gedeeltelijk zichtbaar Kees Spruit, Marcus Verhulst, Henk v.d. Velde, Wim Bierens Janzn. (kleine trommel), dirigent Piet Smallegange, Adr. Gijzel (grote trommel), Huib v.d. Velde en voorzitter Adr. van 't Veer. Op de muziektent van links naar rechts: Jan Spruit, Math. de Schipper, Wim Bierens Jaapzn., Wim van 't Veer, Henk Slabbekoorn, Piet van Zweden, Kees Yzerman, Jan Zandee, Joh. Schipper en Jaap van 't Veer.

75. Op deze foto uit de Willem Anna Polder van circa 1924 zien we de drukte tijdens de zilveruienoogst. Van de zilveruitjes werden toen al grote hoeveelheden geteeld, welke bestemd waren voor de industrie. Het optrekken, afsnijden, zeven en opzakken was een arbeidsintensief werk, waar vrij grote groepen mensen bij waren betrokken. Hier zien we op de voorgrond, zittend van links naar rechts:

Janna Vermaire Pdr., Maria Oele, Anna Vermaire Mdr., Sientje en Ka Eversdijk (van de stoelenmatter), Marien en Lena Vermaire, Mina Weststrate, Maria Vermaire (vrouw van Piet), twee onbekenden, Tine van Zweden, Jan van Stee van Yerseke en mevrouw Van Stee. De staande groep wordt hoofdzakelijk gevormd door Yersekenaren. Geheel rechts staat degene die de zilveruitjes contracteerde: Dies Ganseman en naast hem de voorman, Jan Lepoeter.

76. Ten slotte een mooie opname, gemaakt rond 1902 in de rustige en landelijke sfeer van het centrum van Eversdijk. Het meisje op de voorgrond, met de hand tegen de boom, is Maatje Bruijnooge; rechts van de weg staat Rika Zoeteweij met haar kinderen Adriana en Maatje aan de hand en het jongetje op de weg is Toon Zoeteweij. Op de plank in de drinkput staat Keetje van Oosten. Op de achtergrond poseert een aantal boerenarbeiders. Met Eversdijk is nog altijd het verhaal verbonden van de predikheer Johannis het Lam, die omstreeks 1270 - dus lang voor de reformatie - vanuit Vlaanderen naar Eversdijk werd gezonden om de pastoor aldaar terzijde te staan. Volgens de legende durfde geen enkele schipper pater Johannis over de Schelde te brengen vanwege een vliegende storm. Johannis liet zich echter niet ontmoedigen; hij zond een vurig gebed op naar de hemel, spreidde daarna zijn reismantel uit op de woedende golven en voer hierop met zijn metgezel naar de Bevelandse Scheldeoever. Tot 1572 droeg de zijmuur van de in 1821 wegens bouwvalligheid ingestorte Eversdijkse kerk een tafereel dat dit mirakel uitbeeldde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek