Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   A.I.J.M. Schellart
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4027-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het bekijken van oude ansichten kan een genoegen zijn. De herkenning van een beeld uit vervlogen tijden kan een verrassing betekenen. Het kan ook zijn dat deze kastelen en landhuizen ons aIleen bekend zijn in de huidige vorm en dan verwonderen we ons hoeveel er veranderd is in een betrekkelijk korte tijd. Niet ieder kan zich herinneren hoe de wereld er toen uitzag. Het is ruim een halve eeuw geleden! Er zijn nog afbeeldingen bij van de vorige eeuw. Het overzicht van een provincie - hoe onvolledig ook - geeft ons de mogelijkheid vast te stellen dat in zo'n betrekkelijk klein gebied verscheidenheid van opvatting, in dit geval van bouwtrant, is geweest. Wat verschillen de negentiende eeuwse buitenhuizen van de Utrechtse Heuvelrug met die in de zeventiende en achttiende eeuw langs de Vecht zijn opgetrokken! Wat verschil-

len de kleine woontorens aan de Langbroekerwetenng met de trotse kastelen in het westen van Utrecht! Als we de afbeeldingen bekijken maken we ook een reis door de eeuwen van de geschiedenis en ons voertuig blijft stilstaan aan de stopplaats van de jaren 1900-1920. Huizen hebben hun waardigheid kunnen behouden ondanks soms schokkende gebeurtenissen, andere kwamen die niet te boven en moesten hersteld worden. Denk er maar eens aan hoe de Franse troepen bij hun inval in 1672 een spoor van verwoe sting hebben achtergelaten! Maar een andere reden was er ook om het kasteel of buitenhuis een metamorfose te doen ondergaan: de mode stelde zijn eisen, men kon niet achterblijven bij wat de buren hadden gedaan aan de modernisering of verfraaiing van hun woning. De tuinen en parken, die lange tijd

een stijve, strakke indeling hadden gehad, moesten opnieuw worden aangelegd en worden omgevormd in de losse, vlotte Engelse landschapsstijl.

In deze uitgave is het met mogelijk de adreszijde van de kaarten te bekijken. Toch trekken deze op een andere wijze onze belangstelling. Op de oudste ansicht was het alleen mogelijk de beeldzijde te beschriiYen, daarvoor was dan ook een onbedrukte strook aanwezig. Het blijkt dat er in die tijd al verzamelaars van prentbriefkaarten waren, die bij elk huis naar de bewoners informeerden. De naam werd er bijgeschreYen. Op verscheidene kaarten is die nog te lezen. Later werd de helft van de kaart voor het adres gebruikt, de andere helft was beschikbaar voor een groet of correspondentie. Soms leest men daarop

merkwaardige mededelingen, maar meestal zijn ze totaal onbelangrijk of ook wel onbegrijpelijk! Interessant is vast te stellen dat men van zijn vakantieverblijf familie en kennissen een kaart kon sturen voor een cent. De portoprijzen lopen steeds op, anderhalve, twee, twee en een halve tot vijf cent. De kaarten zelf moeten ook veel goedkoper zijn geweest dan tegenwoordig het geval is.

Dit alles geeft reden tot overdenking. Wat zijn de tijden veranderd! Toen kon men blijkbaar in alle rust de zwanen voederen of spelevaren op de vijver of de gracht; er waren geen storende elementen voor de foto. Nit is het soms niet mogelijk een huis te kieken zonder de glanzende daken van geparkeerde auto's op de koop toe te moe ten nemen.

Uitgave B. Ruitenbeek. Doorn.

1. Op een landschappelijk fraaie buitenplaats is in de vorige eeuw door de familie Van Eeghen het landhuis AARDENBURG gebouwd. Het park werd aangelegd door J. Copijn en later door zijn zoon H. Copijn gewijzigd zoals het nu nog aanwezig is. Het dient thans als revalidatiecentrum voor militairen.

Amerongen Kasteel

2. Kasteel AMERONGEN maakt een sob ere indruk; de gevels zijn onversierd, maar wie binnentreedt wordt geimponeerd door de rijkdom van het interieur. Opmerkelijk is de brug die naar de hoofdingang voert, eronder is een tweede die leidt naar de keukens in het onderhuis. De linkerzijde op de foto bevat nog de resten van de middeleeuwse bouw, die in 1673 door de Franse troepen werd verwoest.

3. Het Iandhuis HOOG BEEK EN ROYEN te Zeist is een voorbeeld van de statige arcbitectuur van de negentiende eeuw. De bosrijke streek van de Utrechtse Heuvelrug lokte menigeen zich bier te vestigen. Het landgoed werd in de Engelse landschapsstijl zwierig aangelegd door de tuinarcbitect Zocher.

Vitg. Nauta, YelselZ.

Beerschoten, - de Bilt. N. 833.

4.0ok de buitenplaats BEERSCHOTEN te De Bilt werd ontworpen door Zocher. Het huis werd aan het einde van de negentiende eeuw gebouwd nadat een vorig huis was afgebrand. Het parkbos werd in 1966 aangekocht door de stichting "Het Utrechts Landschap".

Beverweert - Werkhoven

", Dr. Trenkler co., Leipzig. 190.. 1 2 9. :So.chdruck verboten.

5. Deze kaart van 1904 van het kasteel BEVERWEERD geeft de toe stand weer toen de muren nog bedekt waren met een laag cement. Deze is nu verwijderd. Beverweerd was oorspronkelijk in de dertiende-veertiende eeuw een versterkte woontoren, gunstig gelegen aan de Kromme Rijn. Merkwaardig genoeg zit deze toren nog in het gebouw en wei in de hal achter de bordestrap. Zeven eeuwen lang werd dit kasteel niet verkocht, maar vererfde steeds op diverse geslachten. Verkoop geschiedde eerst in 1958 toen de eigenares het overdeed aan de Quaker-school.

SOESTDIJK. KASTEEL "DE BINCKHORST"

6. Aan de Soesterengweg te Soest staat dit namaak-kasteel DE BINCKHORST. Op de stenen die de ingang markeren staat "Landgoed Witte Burcht" geschreven. In miniatuur zijn er kantelen en torens aangebouwd, maar de vensteromlijstingen geven de bouwdatum weer: ongeveer een halve eeuw geleden!

HUIZE "BOlENSTIJN". MAARSSEN,

7. De ridderhofstad BOLENSTEIN aan de Vecht stamt uit de middeleeuwen en is vele malen verbouwd. In de zestiger jaren is het huis grondig gerestaureerd en grotendeels modern ingericht. Rechts bevindt zich een grote zaal waarvan de wanden geheel met kleurig marmer zijn bekleed.

:D~ Brink - l:eist

8. Het negentiende eeuwse HUIS DEN BRINK was in het begin van deze eeuw de woning van de burgemeester van Zeist, jonkheer Huydecoper. Het is gelegen aan de rand van de bebouwing aan de zuidwestzijde van de weg De Bilt-Driebergen. Ook hier is de tuin in de landschapsstijl aangelegd, mogelijk door Zocher.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek