Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   A.I.J.M. Schellart
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4027-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

LEERSUM.

Kasteel Broekhuizen.

9. Het kasteel BROEKHUIZEN is in 1906 afgebrand en herbouwd in de vorm van het vorige huis, dat een eeuw eerder hier was gebouwd. Het omringende park, met een grote vijver, is in romantische stijl aangelegd en moet weI ontworpen zijn door Zocher, wiens werk in deze streek blijkbaar zeer gezocht was. Het middeleeuwse huis heeft op enige afstand gestaan. De plek is nog te herkennen in het landschap aan de grachten die een weiland insluiten. In het kasteel is thans het Rijksinstituut voor Natuur-

beheer ondergebracht. .

u~. H. J den Boer. Fot.o Adr. Boer.

10. Aan het einde van de achttiende eeuw werd CANTON gebouwd door een Arnsterdarnse handelsman. Hij bouwde er tegelijk twee: "Canton" en "Peking". De namen herinneren ongetwijfeld aan de gebieden die hem het geld ervoor hadden verschaft. Of de Chinese pagodestijl wei de meest geschikte was voor een villa in het Gooi valt te betwijfelen. Ret huis "Canton" verdween in 1910.

Hoogland

Huize .Coe1horstu

11. De hofstede COELHORST was middeleeuws, maar tot 1940 was het een gedeeltetijk nog zestiende eeuws landhuis met opvallend hoge schoorstenen. In de eerste oorlogsdagen brandde het huis af. Het werd grotendeels gesloopt en op de muren van de begane grond werd een eenvoudig huis gebouwd dat in niets meer herinnert aan de vergane glorie.

12. Het huis CROMWYCK, na verwoesting in 1672 herbouwd, is ontluisterd. De kap brandde in 1934 af en werd niet hersteld. Daardoor verloor het zijn karakteristiek silhouet van landhuis aan de Vecht. Het is thans kantoorgebouw van een fabriek. Het statige, achttiende-eeuwse hek werd omver gereden en is met herbouwd.

HUIZE DOORN te Doorn.

13. Vanuit de lucht gezien heeft het HUIS DOORN een D-vormige plattegrond; een grotere rechthoek is door een gracht oms lot en. De verklaring is dat het middeleeuwse huis, waarvan nog een ronde toren aan de achterzijde resteert, een grotere oppervlakte heeft beslagen. Misschien is de wildkelder aan de voorzijde nog wei een overblijfsel van de vierkante hoektoren, die we op oude afbeeldingen zien. De interieurs bevatten meubels, schilderijen en herinneringen aan het verblijf van ex-keizer Wilhelm, die er in 1941 stierf. Het park is fraai aangelegd; er is een in 1934 aangelegd "pinetum".

14. 26 zag het kleine achthoekige- kasteel DRAKESTEYN eruit toen de familie Bosch van Drakestein er woonde. De buitenmuren waren gedeeltelijk wit gekalkt. Toen prinses Beatrix huis en landgoed in 1959 verwierf werd het kasteel gerestaureerd en geschikt gemaakt voor moderne bewoning. Het is verrassend hoeveel ruimte zo'n klein gebouw bevat!

~ ~ .? ~~

15. David van Bourgondie, in het midden van de vijftiende eeuw bisschop van Utrecht, moest een sterk slot bezitten om zich staande te kunnen houden tegenover de roerige Stichtenaren. Hij koos DUURSTEDE, een middeleeuws kasteel met een vierkante woontoren. In aansluiting hierop bouwde hij een groot complex met woonvleugels en door grachten omgeven. Een grote ronde toren was het sluitstuk hiervan.

Ruj'ne uan he~ X,asteel Duursled~ (Ecn w.c:hti~ de: Romeineo)

16. Op de linker kaart staat "een stiehting der Rorneinen". Dat is, althans voor de Bourgondisehe toren van het kasteel DUURSTEDE, onjuist. WeI heeft deze toren - vooral na de restauratie van 1943 - een voor Nederland uitzonderlijke vorm. De landsaard van bissehop David zal daaraan wei ten grondslag liggen. Deze toren verrijkt het silhouet van deze imposante ruine, gelegen in een klein park.

Op de reehter ansieht staat de oudste woontoren van kasteel DUURSTEDE met daarop aansluitend de resten van een ronde hoektoren. Het uitgebreide complex werd door Franse troepen bij de inval van 1672-1673 verwoest.

17. "Wij gaan dan per as naar de Vuursche" schrijft Cor in 1904 op een ansicht van HU1ZE EYCKENSTE1N! Dit Eyckenstein is een achttiende eeuws pa1eisachtig landhuis, gebouwd in neo-classicistische stij1 en in de volgende eeuw nog uitgebreid met zijv1eugels. De naam duidt op die van de bouwheer: een Eyck van Zuylichem,

Maarssen Hulze: "Gansenboef"

18. Raumond de Smeth liet GANSENHOEF in 1655 bouwen door de beroemde bouwmeester Vingboons. Enige eeuwen later is dit huis vervangen door het huidige huis, een typisch voorbeeld van een buitenplaats aan de Vecht, gelegen in een klein park met een vijver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek