Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   A.I.J.M. Schellart
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4027-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Breukelen

I<asteel .Nijenrodeu (Voonljde met Poort)

39. Dit is NIJENRODE, na de laatste ingrijpende verbouwing teruggebracht in de vorm zoals deze in de renaissance was geweest. AIleen de forse donjon is middeleeuws en werd zelfs nog hoger opgetrokken dan deze oorspronkelijk was. Een mooi-klinkend carillon is in 1942 in de middentoren opgesteld. Het opleidingsinstituut, dat na de oorlog in het kasteel en in de gebouwen in het park werd gevestigd, heeft weliswaar veranderingen in het interieur veroorzaakt, maar de historische sfeer is toch zo veel rnogelijk gespaard.

Hulze Oosfbroek, de Bilt.

40. Het huidige huis OOSTBROEK is na 1880 gebouwd; daarv66r stond er een laat-achttiende eeuws buitenhuis en dit was al het tweede op deze plaats. In de vroege middeleeuwen stand hier een door twee ridders gesticht Benedictijnerklooster. De staten van Utrecht lie ten het complex kort na 1580 afbreken. Het terrein bleef lang braak liggen tot het achttiende eeuwse landhuis werd gebouwd.

41. Een charmant klein kasteel is OUDAEN, direct aan de Vecht gelegen. Ret werd in de zestiende eeuw gebouwd en het huis onderging een eeuw later de wijziging dat een tweede vleugel werd toegevoegd met de lange zijde aansluitend aan de oudere. Op de scheiding van beide verrees een elegant torentje. Iedereen kent het kasteel, aileen al om de merkwaardige houten bekleding van de gevel die naar de rivier is gekeerd.

42. Deze kaart vermeJdt "AJdegein", maar de gebruikeJijke naam van dit woontorenachtige kasteeJ is OUDEGEIN. Het statige zeventiende eeuwse huis mist nu het aardige torentje aan de achterzijde dat aan het gebouw een speeJs silhouet gaf. Het kasteeJ wordt aJ vroeg in de middeJeeuwen genoemd, namelijk in 1202 en het zaJ toen een ander, grimmiger uiterJijk hebben gehad.

Nieu,,'ersJuis Over-Hetland.

43. OVERHOLLAND ligt in Utrecht, maar juist op de grens. Het statige huis dankt er zijn naam aan. In 1676 gebouwd en omringd door strakke tuinen werd het huis omstreeks 1755 door een nieuwe eigenaar vergroot en de tuinen kregen voor het eerst in deze streek een nieuwe aanleg in de meer ongebonden Engelse Iandschapsstijl, Het huis, dat tot die tijd de gebruikelijke herenhuis-vorrn had gehad, kreeg nu een heel andere allure door onder andere de aanbouw van een feestelijke zaal aan de vij verzij de.

?.. "
?? :
,! ~;
.
': J'/'
, Huize "Prattenburg" bij eenendaal.

/

44. De PRATTENBURG heeft het uiterlijk van een kasteel met een zware hoektoren van kantelen voorzien. Maar het is een goed bewoonbare villa, in 1887 gebouwd en in 1956 hersteld en aangepast aan de behoefte van modern wooncomfort.

UitlĀ· E. Lamaire, de Bi:t. No 23

45. PRINS HENDRIKSOORD dankt zijn naam aan het verblijf aldaar van Prins Hendrik de zeevaarder, zoon van koning Willem III. In het begin van deze eeuw heeft de eigenaar, de heer A.A.H.Boissevain, de ornringende tuinen herschapen tot een lusthof van bijzondere schoonheid.

.Breuke/en Kweekhoven

46. Aan het einde van de zeventiende eeuw werd dit huis gebouwd, nu meestal QUEEKHOVEN genoemd. De schrijfwijze "Kweekhoven" is wellicht juister en duidt meer op de oorspronkelijke gedachte van de bouwheer. Er is aan verbouwd. Wat we hier zien is de tegenwoordige voorgevel, in 1880 gewijzigd in de stijl van de Franse villa's uit die tijd. Internationale faam kreeg dit huis door de vestiging van de stichting "Eduard van Beinum", Musici uit aile landen komen mer bijeen.

47. .Ramsbroek" wordt dit huis genoemd in een oud boek. Het is al veel ouder dan het uiterlijk doet vermoeden; een oude afbeelding toont RANDENBROEK in een minder regelmatige vorm. De beroemde bouwmeester van het paleis op de Dam te Amsterdam leefde en stierf in dit huis, dat omringd is door een klein park.

,,1{eimerstein"

48. Zoek niet naar het landelijke buitenhuis REIMERSTEIN bij de Grebbeberg! Na de oorlogshandelingen in 1940 was er niet veel meer van over. Op dezelfde plek verrees een groter complex: een internaat voor zwakbegaafde kinderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek