Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten

Auteur
:   A.I.J.M. Schellart
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4027-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kastelen en Landhuizen in Utrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Waarom ZOU op deze kaart uit 1899 staan: "Ik zal geen pendule nernen". We zullen het nooit weten. Op deze oude ansicht staat het huis SPARRENDAAL toen het nog door particulieren werd bewoond. Het was in 1754 gebouwd. Na ingrijpend herstel en aanpassing aan de nieuwe bestemming is "Sparrendaal" in 1964 in gebruik genomen als gemeentehuis van Driebergen.

HOEKST~A. PHOT., ORIEBERG~N.

60. Het kasteel STERKENBURG heeft een onregelmatig gevormde plattegrond, kennelijk in verband met de middeleeuwse vorm van het huis. In 1767 werd dit - met behoud van de robuste toren - op de oude fundamenten opnieuw opgetrokken zodat de grillige vormen gehandhaafd bleven. In onze tijd wordt het kasteel niet meer door particulieren bewoond; er is een opleidingsinstituut in ondergebracht.

61. .Deez Plaats rust op de STERRESCHANS Gebouwt, toe d'Oorlog de ingewanden

Van ons Gemeendebest bykans

Doorknaagt had, met bebloede tanden".

Deze schans was in 1673 opgeworpen om de inval van de Franse troepen te stuiten. In 1688 werd het huis gebouwd. Aan de zijde van de Vecht is het huis het oudst. Ook is daar de aanlegsteiger en zoals gebruikelijk, de ingang, omdat men per zeiljacht aankwam. In 1815 werd het huis aan de wegzijde verbreed en voorzien van een nieuwe - minder interessante - voorgevel.

Huize: "De Treek" bij Ame rsfoort

Utt ave G. B.

62. Temidden van een uitgestrekt landgoed ligt het hotel-restaurant DEN TREEK. Na 1800 werd een oude hofstede uitgebreid tot een ruim landhuis met een toren. De naaste omgeving was in een park herschapen, waarin een grote vijver en een duiventoren.

Alles ademt hier nog de sfeer van het "fin-de-siecle".

BREUKELEN

"Vccnt en Dam"

63. VECHT-EN-DAM is een voorbeeld van het kleinere landhuis aan de Vecht, sterk gewijzigd in de negentiende eeuw. Een theekoepel - onmisbaar attribuut van een patricierswoning - ontbreekt niet. Het huis werd gebouwd omstreeks 1624, na de oorlogsschade van 1672 is het hersteld. De naamsverklaring is eenvoudig: de Damme is een kleine waterloop die in de Vecht uitkomt.

64. De Amsterdamse kooplieden, die hun zomerhuizen aan de Vecht bouwden, waren niet bijzonder vindingrijk wat de namen van hun buitenplaatsen betreft. Een twintigtal noemde ze naar de rivier. Zo ook dit huis VECHTOEVER. Het ziet er nu wat sober uit omdat in de vorige eeuw de gevelversiering verdween. Een idyllisch tafereeltje is het voederen van de zwanen.

65. In de middeleeuwen was er een versterkt huis TE VLIET. In het huis op deze ansicht is het vermoedelijk zeventiende-eeuwse huis nog weI te herkennen, zij het dat in de negentiende eeuw het karakter helemaal werd gewijzigd. Erg aantrekkelijk is het, nu ook de buitenplaats is verkaveld, niet meer.

66. Wei bij wijze van uitzondering is het grote huis VOLLENHOVEN onveranderd gebleven sedert het zendingsfeest dat er kennelijk in 1903 heeft plaats gevonden. Het huis is laat achttiende eeuws. De buitenplaats is gunstig gelegen in De Bilt tegenover de weg naar Amersfoort. Het park is aangelegd door de tuinarchitect Hendrik van Lunteren. Een belangrijke collectie voorwerpen van uiteenlopende aard maakte van .Vollenhoven" in de vorige eeuw een klein museum. Deze verzameling is na 1848 verkocht.

VREELAN 0

De RuTne

67. Ret SLOT VREDELANT heeft een uitzonderlijke geschiedenis. Ret is gesticht van 1252-1259. Precies driehonderdjaar later werd het gesloopt. Aangezien de heer Jacob van Tuyll van Serooskerken zitting wilde hebben in het bestuur van het gewest moest hij een "ridderhofstad" bezitten. Hij begon aan de bouw van een nieuw kasteel maar hij kwam er niet ver mee. De ansicht laat zien wat er in het begin van deze eeuw was gebouwd. Maar dit gebouwtje verdween langzamerhand. Een hoopje puin was het laatste en ook dat is er niet meer!

68. Aan het enigszins stijve VREEDENROFF, in het midden van de achttiende eeuw door de farnilie Trip gebouwd, is in 1905 een terras en warande toegevoegd. Ret huis dankt zijn roem aan het enorme ijzeren hek in Louis-XV stijl, dat het mooiste wordt genoemd dat ooit werd gesmeed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek